Yêu cầu Bất động sản Cho thuê Để làm Nhà ở Tạm Thời Sau Thảm họa

Release Date:
Tháng 9 25, 2023

FEMA đã phê duyệt hai chương trình nhà ở trực tiếp cho những nạn nhân sau thảm họa ở Quận Maui. Đối với mỗi chương trình, FEMA sẽ thay mặt cho chính phủ làm việc với các công ty quản lý bất động sản và ký hợp đồng với chủ sở hữu bất động sản của các căn hộ cho thuê. Các căn hộ này được cung cấp cho những nạn nhân tối đa trong 18 tháng. Quận Maui, Bang Hawaii, FEMA và khu vực tư nhân đang tìm kiếm chủ sở hữu các căn hộ cho thuê phù hợp với gia đình và cá nhân cho một trong hai chương trình, như sau:

  • Cho thuê Trực tiếp: FEMA cho thuê các căn hộ hiện có, sẵn sàng sử dụng để làm nhà ở tạm thời. Các bất động sản hội đủ điều kiện có thể bao gồm nhà ở đơn hộ, nhà ở đa hộ, căn hộ, hợp tác xã, chung cư và nhà phố. 
  • Cho thuê và Sửa chữa Nhà ở đa hộ: FEMA ký hợp đồng với chủ sở hữu bất động sản của các đơn vị nhà ở đa hộ (từ 3 hộ trở lên) để tiến hành sửa chữa hoặc cải tạo nhằm đổi lấy cho những người nộp đơn xin hỗ trợ hội đủ điều kiện về nhà ở tạm thời của họ. 

Bất động sản cần đáp ứng những điều kiện gì?

  • Các công ty phải cho FEMA thuê riêng các căn hộ trống để sử dụng làm nhà ở tạm thời cho những nạn nhân hội đủ hội điều kiện trong thời hạn không sớm hơn 18 tháng và có khả năng gia hạn hợp đồng.
  • Các bất động sản phải nằm trong khu vực xảy ra thảm họa cháy rừng ở Maui hoặc trong khoảng cách đi lại hợp lý so với khu vực được phê duyệt làm nhà ở trực tiếp.
  • Mỗi bất động sản phải tuân thủ Tiêu chuẩn Chất lượng Nhà ở do Bộ Gia Cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ thiết lập, và tất cả các dịch vụ tiện ích, thiết bị và nội thất phải hoạt động tốt.
  • Mỗi căn hộ riêng phải cung cấp đầy đủ các dịch vụ tiện ích sinh hoạt, bao gồm cả đồ dùng để nấu nướng, ăn uống và vệ sinh trong phòng.
  • Các bất động sản phải có khả năng tiếp cận hợp lý với các dịch vụ cộng đồng và dịch vụ toàn diện, chẳng hạn như phương tiện giao thông công cộng dễ tiếp cận, trường học, dịch vụ cấp cứu và cứu hỏa, cũng như các cửa hàng tạp hóa.
  • Chủ bất động sản phải được chấp nhận với tất cả các khoản thanh toán thế chấp, nếu có
  • Chủ sở hữu bất động sản hoặc các công ty quản lý quan tâm có thể gửi yêu cầu đến FEMA-DR4724-HI-Contracting@fema.dhs.gov.

Để biết thông tin mới nhất về các nỗ lực hồi phục sau cháy rừng tại Maui, hãy truy cập mauicounty.gov and fema.gov/disaster/4724. Theo dõi FEMA trên các phương tiện truyền thông: @FEMARegion9 và facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối