Phục hồi Cần một Kế hoạch Nhà ở Dài hạn

Release Date:
Tháng 1 14, 2021

Đối với các nạn nhân của bão Laura và Delta ở Louisiana, việc phục hồi có thể bao gồm hỗ trợ nhà ở tạm thời của FEMA. Nếu quý vị là nạn nhân của bão Laura hoặc Delta và đã được bố trí một căn nhà ở tạm do FEMA cung cấp, quý vị sẽ cần chứng tỏ tiến độ trong kế hoạch nhằm có được nhà ở lâu dài của mình thì mới duy trì được điều kiện hội đủ để nhận hỗ trợ nhà ở của FEMA.

Hỗ trợ nhà ở tạm thời của FEMA thường cần kiểm tra định kỳ (mỗi 14-30 ngày) về nhu cầu cần trợ giúp tiếp diễn — và yêu cầu phải lập một kế hoạch nhà ở dài hạn. Những người cư ngụ trong nhà của FEMA mà không có kế hoạch về nhà ở sẽ được cấp cho thông tin và công cụ để giúp họ tìm nhà ở sẵn có.

Các đương đơn có thể đủ điều kiện để nhận trợ giúp nhà ở tiếp diễn dựa trên nhu cầu được chứng tỏ ngoài việc có kế hoạch nhà ở cố định hoặc dài hạn, hoặc họ chứng tỏ được tiến bộ hướng đến việc lập một kế hoạch nhà ở dài hạn.

Các nạn nhân có thể cho thấy tiến độ của kế hoạch nhà ở dài hạn nếu họ:

  • Quyết định liệu họ muốn sửa hay xây lại căn nhà mà họ ở trước khi thảm họa xảy ra, tìm và mua một căn nhà mới, hoặc tìm và thuê một căn nhà cho thuê;
  • Cung cấp bằng chứng tiến bộ — như hóa đơn sửa nhà, đơn xin ngân quỹ bổ sung (SBA, ngân hàng, v.v.), hợp đồng sửa nhà hoặc hợp đồng thuê một căn nhà mới —hoặc nguyên nhân trì hoãn ngoài tầm kiểm soát của họ;
  • Đạt được các mục tiêu nhà ở dài hạn trong khung thời gian hợp lý; và
  • Đáp ứng các yêu cầu về liên lạc và gặp nhân viên thụ lý hồ sơ FEMA.

Các đương đơn xin hỗ trợ nhà ở cần giữ lại giấy biên nhận tiền mặt, biên lai thẻ tín dụng, séc bị hủy hoặc phiếu tiền cho thấy việc sử dụng đúng mục đích tất cả nguồn hỗ trợ của FEMA.

Các đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà tiếp diễn sẽ được gửi tới chủ nhà. Người thuê nhà có thể gọi đường dây trợ giúp của FEMA để yêu cầu đơn. Tuy nhiên, người thuê nhà trước hết cần liên hệ với chủ nhà trước đây của mình để biết liệu họ có được cho phép chuyển trở lại căn nhà trước đây của mình không.

Các nạn nhân có thể giữ liên lạc với FEMA bằng cách:

  • Gọi cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).
  • Truy cập DisasterAssistance.gov.
  • Tải về Ứng dụng Di động FEMA tại fema.gov/about/news-multimedia/app hoặc nhận đường liên kết để tải về qua tin nhắn trên một thiết bị Android (nhắn ANDROID tới số 43362) hoặc thiết bị Apple (nhắn APPLE tới số 43362).

Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như điện thoại video, InnoCaption hay CapTel cần cho FEMA biết số điện thoại cụ thể của họ được chỉ định cho dịch vụ đó.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập fema.gov/disaster/4559. Theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối