Các lối đi thuộc sở hữu tư nhân

Release Date:
Tháng 10 17, 2022

Nếu bạn sống ở một trong 26 quận tại Florida mà được chỉ định nhận hỗ trợ sau thảm họa của FEMA và bạn có một lối xe vào nhà, con đường, cây cầu hoặc bến tàu thuộc sở hữu tư nhân bị hư hỏng hoặc phá hủy bởi bão Ian thì FEMA hoặc U.S. Small Business Administration (SBA) có thể cung cấp hỗ trợ tài chính cho việc thay thế hoặc sửa chữa.

Hỗ trợ Cá nhân 

Các quận đủ điều kiện là Brevard, Charlotte, Collier, DeSoto, Flagler, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Hillsborough, Lake, Lee, Manatee, Monroe, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, Seminole, St. Johns và Volusia.

Các khoản trợ cấp từ chương trình Individuals and Households Program của FEMA có thể được sử dụng để sửa chữa các lối đi thuộc sở hữu tư nhân như lối xe vào nhà, con đường, cây cầu và bến tàu mà đã bị hư hỏng do bão Ian, nếu lối đi là để ra vào một chỗ ở mà chủ sở hữu đã cư trú. Việc sửa chữa sẽ làm cho lối đi đó hoạt động trở lại. Để đủ tiêu chuẩn, cư dân phải đáp ứng tất cả các tiêu chí cơ bản về tính đủ điều kiện cho chương trình. Họ cũng phải là chủ sở hữu của nơi ở chính.

Một cuộc kiểm tra của FEMA là cần thiết để xác định xem việc sửa chữa có cần thiết để phương tiện có thể ra vào bất động sản hay không. Ngoài ra, người nộp đơn cần đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau:

  • Lối xe vào nhà, con đường, cây cầu hoặc bến tàu là lối đi duy nhất để ra vào bất động sản và/hoặc việc sửa chữa hay thay thế một tuyến đường phụ là cần thiết cho việc sử dụng thực sự
  • Không ai có thể tiếp cận ngôi nhà do cơ sở hạ tầng bị hư hỏng
  • Sự an toàn của những người cư ngụ có thể bị ảnh hưởng bất lợi vì các phương tiện dịch vụ khẩn cấp, chẳng hạn như xe cứu thương hoặc xe cứu hỏa, không thể đến được nơi cư trú đó. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ được xem xét nếu đã có lối đi đó trước khi thảm họa xảy ra.

Khi nhiều hộ gia đình dùng chung một lối đi thuộc sở hữu tư nhân thì sự hỗ trợ được chia sẻ giữa những người nộp đơn, yêu cầu có sự phối hợp và tài liệu bổ sung giữa FEMA và mỗi người nộp đơn.

Để xác định vị trí một trung tâm, hãy truy cập trực tuyến tại fema.gov/drc hoặc nhắn tin “DRC” và Mã Zip của bạn đến số 43362.

Một lựa chọn khác để thanh toán cho việc thay thế hoặc sửa chữa các con đường hoặc cây cầu thuộc sở hữu tư nhân là nộp đơn xin một khoản vay thiên tai dài hạn, lãi suất thấp với U.S. Small Business Administration (SBA).

Khoản vay Thiên tai của U.S. Small Business Administration (SBA) 

SBA, đối tác liên bang của FEMA trong việc khắc phục thảm họa, cũng có thể trợ giúp. Các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận bao gồm các hiệp hội và chủ sở hữu nhà có thể đủ điều kiện nhận khoản vay thiên tai lãi suất thấp để thực hiện những cải tạo đất đai mà không được bảo hiểm chi trả. Những cải tạo này bao gồm: một con đường hoặc cây cầu tư nhân cần thiết để ra vào bất động sản, sửa chữa các bức tường chắn, v.v. Các chủ nhà mà dùng chung con đường và cây cầu tư nhân với những chủ nhà khác cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản vay thiên tai cho doanh nghiệp của SBA.

Các doanh nghiệp có thể nộp đơn trực tiếp trên trang web an toàn của SBA tại disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/

Chủ nhà và người thuê nhà trước tiên nên nộp đơn với FEMA trước khi tìm kiếm sự trợ giúp của SBA. Có một vài cách nộp đơn:

  1. DisasterAssistance.gov,
  2. tải xuống Ứng dụng FEMA cho các thiết bị di động,
  3. gọi số miễn phí 800-621-3362. Đường dây này hoạt động hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, giờ miền Đông. Trợ giúp là có sẵn ở hầu hết các ngôn ngữ.
Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 10 18, 2022