U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Các Câu Hỏi Và Phần Trả Lời Về Chương Trình Nhà Ở Trực Tiếp Ở Phía Tây Nam Tiểu Bang Louisiana Đối Với Cơn Bão Laura

Release Date:
November 17, 2020

Hi: Chương Trình Nhà Trc Tiếp (Direct Housing) Là Gì?

Đáp: Chương trình Hỗ trợ Gia cư (Housing Assitance) của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) có thể được cung cấp dưới hình thức hỗ trợ tài chính (quỹ cung cấp cho đương đơn) hoặc hỗ trợ trực tiếp (nhà ở được cung cấp cho đương đơn.) Đối với cơn bão Laura, hỗ trợ nhà ở trực tiếp được cho phép dưới hình thức các Đơn Vị Nhà Ở Tạm Thời Có Thể Vận Chuyển (transportable temporary housing units, TTHU), chẳng hạn như Phương Tiện Giải Trí (recreational vehicles, RV) (hoặc “Xe kéo du lịch”) và các căn hộ công nghiệp (manufactured housing units, MHU), Chương trình Thuê và Sửa Nhà Đa Gia đình (Multifamily Lease and Repair, MLR) và Cho thuê Trực tiếp (Direct Lease). Nhà ở trực tiếp sẽ được xem xét để làm nhà ở tạm khi không có lựa chọn nào khác khả thi.

Hi: Làm thế nào đ tôi np đơn và đ điu kin nhn Nhà Trc tiếp?

Đáp: Quý vị phải đăng ký với Cơ qan FEMA và cư trú tại một quận hạt đã được chấp thuận để được hỗ trợ nhà ở trực tiếp. Các quận hạt đã được chấp thuận là Allen, Beauregard, Calcasieu, Cameron, Grant, Jefferson Davis, Rapides và Vernon. Phần thiệt hại của quý vị phải là nơi cư trú chính của quý vị; bị ảnh hưởng do bão Laura; và, Cơ quan FEMA phải xác định rằng ngôi nhà của quý vị không thể ở được do bị hư hại hoặc do nó đã bị phá hủy. Đối với những cá nhân chưa đăng ký, có thể thực hiện theo số 1-800-621-3362 hoặc trực tuyến tại trang mạng DisasterAssistance.gov hoặc bằng Ứng dụng Di động của Cơ quan FEMA. Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin chung, bao gồm thông tin về phạm vi bảo hiểm.

Hi: Là người thuê nhà, tôi có nhng la chn nào?

Đáp: Nếu ngôi nhà cho thuê của quý vị bị hư hỏng nặng hoặc bị phá hủy, quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính hoặc nhà ở tạm thời trực tiếp tùy thuộc vào tình trạng của hộ gia đình của quý vị và vị trí của ngôi nhà bị hư hỏng.

Hi: Nếu tôi có bo him, tôi có đ điu kin nhn h tr nhà không?

Đáp: Không. Cơ quan FEMA có thể cung cấp hỗ trợ nhà ở tạm thời nếu quý vị không có bảo hiểm hoặc không được bảo hiểm đúng mức. Nói chuyện với đại lý bảo hiểm của quý vị để xem liệu quý vị có đủ điều kiện để được hỗ trợ nhà ở theo chương trình bảo hiểm của quý vị hay không. Nếu quý vị có bảo hiểm, quý vị phải cung cấp tài liệu cho Cơ quan FEMA để cho biết liệu những tổn thất của quý vị có được bảo hiểm chi trả hay không.

Hi: Tôi đã hoàn thành cuc phng vn đu tiên vi Cơ quan FEMA và được thông báo rng tôi đ điu kin đ nhn nhà trc tiếp. Chuyn gì tiếp theo?

Đáp: Quý vị sẽ nhận được một cuộc gọi để thu thập thông tin để xác định lựa chọn nhà ở thích hợp cho quý vị và hộ gia đình của quý vị. Cơ quan FEMA sẽ hỏi quý vị những câu hỏi chi tiết về nhu cầu nhà ở cụ thể của quý vị, chẳng hạn như, nếu quý vị sở hữu tài sản có thể sửa soạn thành một đơn vị nhà ở tạm thời; thành phần hộ gia đình của quý vị; và, nhu cầu y tế và/hoặc khuyết tật.

Hi: Điu gì quyết đnh liu tôi có th nhn mt đơn v nhà tm thi hay không?

Đáp: Nếu quý vị hội đủ điều kiện để được hỗ trợ về nhà ở, Cơ quan FEMA sẽ xem xét mức độ nghiêm trọng của những tổn thất của quý vị và thời gian quý vị dùng để sửa chữa nhà hoặc tìm một nơi ở mới an toàn.

Hi: Làm cách nào đ Cơ quan FEMA xác đnh đơn v nhà ca tôi s được đt trong khuôn viên tài sn ca tôi?

Đáp: Cơ quan FEMA sẽ đưa ra yêu cầu kiểm tra đối với một nhà thầu sẽ kiểm tra tài sản của quý vị và xác định xem liệu một đơn vị nhà ở có thể được đặt trên tài sản của quý vị hay không và nên đặt nó ở đâu. Nhà thầu sẽ gọi cho quý vị để hẹn gặp quý vị tại khu tài sản của quý vị. Nếu khả thi, quý vị nên lắp đặt đơn vị nhà ở này ở cùng vị trí với ngôi nhà bị hư hỏng của chủ sở hữu.

Hi: Điu gì xy ra trong chuyến thăm ti cơ s này?

Đáp: Nhà thầu đo hiện trường khu tài sản của quý vị để xác định loại đơn vị nhà ở nào có thể phù hợp ở đó và xác định bất kỳ mảnh vụn hoặc chướng ngại vật nào khác cần được loại bỏ trước khi lắp đặt. Nhà thầu cũng sẽ xác minh các kết nối tiện ích và tọa độ để xác định vùng ngập lụt. Những chi tiết này được nộp cho Cơ quan FEMA để xem xét. Nếu xác định rằng địa điểm này là khả thi, Cơ quan FEMA sẽ ban hành yêu cầu làm việc (Work order) để nhà thầu đặt một đơn vị nhà ở trên cơ sở tài sản của quý vị và bắt đầu quá trình lắp đặt.

Hi: Tôi có cn phi làm gì sau chuyến thăm ti cơ s này không?

Đáp: Nếu quý vị yêu cầu cụ thể bất kỳ hành động nào, Cơ quan FEMA sẽ liên hệ với quý vị để giải thích. Quý vị có thể được yêu cầu sắp xếp với nhà cung cấp dịch vụ điện năng để lắp đặt đồng hồ đo tạm thời dành riêng cho đơn vị nhà ở này. Nếu có vật nuôi, chúng có thể cần phải được di dời khỏi địa điểm trong quá trình lắp đặt vì sự an toàn của nhà thầu và chính những con vật đó.

Hi: Mt bao lâu đ lp đt đơn v nhà ?

Đáp: Công việc được thực hiện càng nhanh càng tốt để cung cấp cho gia đình quý vị một nơi ở an toàn, vệ sinh và đầy đủ chức năng trong khi việc sửa chữa nhà đang được thực hiện. Tuy nhiên, tình hình thời tiết có thể trì hoãn các vấn đề, cũng như các đợt kiểm tra của chính quyền địa phương, kết nối tiện ích và các yếu tố khác.

Hi: Điu gì s xy ra nếu tài sn ca tôi không kh thi đ b trí mt đơn v nhà hoc nếu tôi không s hu bt đng sn nơi tôi sng?

Đáp:  Cơ quan FEMA sẽ liên hệ với quý vị để thảo luận về các lựa chọn khác. Có thể có các mặt bằng do Cơ quan FEMA thuê (FEMA-leased pads) trong các công viên thương mại dành cho các đơn vị nhà ở.

Hi: Tôi có phi tr tin cho đơn v nhà này không?

Đáp: Không. Hỗ trợ nhà ở tạm thời trực tiếp được chấp thuận dành cho cho Bão Laura trong 18 tháng kể từ ngày tuyên bố, có nghĩa là chương trình này sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2022. Nếu quý vị vẫn đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhà ở trực tiếp trong thời gian này, quý vị sẽ không bị tính tiền thuê nhà, nhưng quý vị có thể chịu trách nhiệm về các hóa đơn tiện ích.

Hi: Nếu tôi nhn mt đơn v nhà , tôi có th nhn được bt kỳ hình thc h tr nào khác không?

Đáp: Có. Nếu quý vị là chủ nhà, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận được sự trợ giúp của Cơ quan FEMA để sửa chữa nhà trong thời gian quý vị ở trong một căn hộ tạm thời. Chủ nhà và người thuê nhà cũng có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Hỗ trợ Dành cho Nhu cầu Khác (Other Needs Assistance) của Cơ quan FEMA đối với các tổn thất tài sản cá nhân hạn chế, hư hỏng xe cộ, chi phí tang lễ và các chi phí khác liên quan đến thảm họa.

Hi: Tôi là mt viên chc đa phương hoc qun ht. Tôi có th làm gì đ giúp cư dân ca tôi có được căn h ca h nhanh hơn?

Đáp: Làm việc với Cơ quan FEMA để đảm bảo việc kiểm tra tại địa phương và phê duyệt giấy phép được hoàn thành kịp thời. Các Giám sát viên Khu vực (Division Supervisor) của Cơ quan FEMA hoặc Chuyên gia về Các vấn đề Chính phủ (Governmental Affairs Specialists) sẽ có mặt trong khu vực và có thể trả lời các câu hỏi hoặc thắc mắc.

Hi: Các vn đ cp phép liên quan là gì?

Đáp: Tiểu bang Louisiana và Cơ quan FEMA đang phối hợp với các thành phố tự trị và quận hạt về các sắc lệnh địa phương, cho phép, phân vùng, yêu cầu vận chuyển, khoảng lùi, kết nối tiện ích và kiểm tra. Cơ quan FEMA cũng phải đảm bảo địa điểm thực hiện tuân thủ các quy tắc xây dựng hiện hành, luật môi trường và các quy định về vùng lũ.

Tags:
Last updated November 23, 2020