NFIP Cung Cấp Khả Năng Bảo Vệ Khỏi Tổn Thất Dòng Chảy Bùn Tiềm Ẩn

Release Date:
Tháng 12 2, 2020

SACRAMENTO, Calif. – Bất cứ ai hiện đang sinh sống tại phía sườn dốc xuống từ khu vực bị thiêu rụi trong các trận cháy rừng gần đây sẽ có nguy cơ bị bồi lấp trong các dòng chảy bùn (mudflow) trong vài năm tới.

Các đám cháy đã phá hủy những cây có khả năng hút nước mưa cùng với bộ rễ giữ chặt đất lại với nhau. Khi không có gì để giữ đất lại với nhau, có thể không cần nhiều mưa để biến đất thành dòng chảy bùn có thể chảy thẳng về phía nhà của quý vị— nếu quý vị hiện đang sinh sống phía sườn dốc xuống từ một khu vực bị cháy.

Thiệt hại do dòng chảy bùn thường nghiêm trọng và tốn kém. Để được bảo vệ khỏi rủi ro đó, các chủ sở hữu bất động sản có thể mua chính sách bảo hiểm lũ lụt từ Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA). 

Một chính sách bảo hiểm NFIP bảo vệ thiệt hại từ dòng chảy bùn nếu đáp ứng định nghĩa chung về lũ lụt theo chính sách bảo hiểm lũ lụt tiêu chuẩn. Dòng chảy bùn được định nghĩa riêng biệt như "một dòng sông chấy lỏng và bùn chảy trên bề mặt của các khu vực đất khô bình thường, khi đất cát được một dòng nước đưa đi.”

Theo truyền thống, các bảo hiểm của chủ nhà không bao gồm bảo hiểm cho dòng chảy bùn. Gần đây, một số bảo hiểm chủ nhà ở Tiểu bang California đã có bảo hiểm dòng chảy bùn. Quý vị nên tham khảo ý kiến với đại lý bảo hiểm của mình xem liệu hợp đồng chủ nhà của quý vị có bảo hiểm cho tổn thất từ dòng chảy bùn hay không.

Chính sách NFIP cung cấp bảo hiểm lũ lụt cho chủ sở hữu tài sản, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp trong các cộng đồng đồng ý giảm thiểu tác động do lũ lụt. Nếu cộng đồng của quý vị có tham gia chương trình NFIP, quý vị có thể mua hợp đồng bảo hiểm lũ lụt thông qua đại lý bảo hiểm về tài sản và thương vong được cấp phép. Nhà ở dành cho một gia đình có thể được bảo hiểm với số tiền tối đa là 250,000 đô-la và các đồ đạc trong nhà ở có thể được bảo hiểm trong một hợp đồng riêng biệt lên đến tối đa là 100,000 đô-la.

Với một vài trường hợp ngoại lệ, các chính sách NFIP có thời gian chờ 30 ngày trước khi có hiệu lực. Những người có nguy cơ bị ngập lụt hoặc các dòng chảy bùn được khuyến khích mua bảo hiểm ngay bây giờ vì những cơn mưa mùa đông sẽ sớm đến.

Quý vị nên nói chuyện với đại lý bảo hiểm của mình nếu có quý vị có thắc mắc, muốn biết thêm thông tin và/hoặc sẵn sàng mua hợp đồng bảo hiểm lũ lụt. Nếu đại lý bảo hiểm của quý vị không bán bảo hiểm lũ lụt, quý vị có thể liên hệ với Trung tâm Trợ giúp (Help Center) của NFIP theo số 800-427-4661 để yêu cầu giới thiệu đại lý.

Quý vị cũng có thể tìm thêm thông tin về bảo hiểm lũ lụt tại trang mạng floodsmart.gov.

###

Tags:
Cập nhật lần cuối