Những Lầm tưởng và Sự thật về Bảo hiểm Lũ lụt

Release Date:
Tháng 3 26, 2021

Nhiều chủ bất động sản thường hiểu sai về bảo hiểm lũ lụt, chẳng hạn như liệu họ có được mua không, khi nào họ được mua, và chi phí của nó.

Sau đây là một số lầm tưởng thường gặp nhất và sự thật về bảo hiểm lũ lụt và Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP):

Lầm tưởng: Quý vị không thể mua bảo hiểm lũ lụt nếu quý vị sống trong khu vực có nguy cơ lũ lụt cao.

Sự thật: Quý vị có thể mua bảo hiểm lũ lụt liên bang dù sống ở bất cứ đâu nếu như cộng đồng của quý vị tham gia vào NFIP.

Lầm tưởng: Hỗ trợ thảm họa và bảo hiểm lũ lụt là như nhau.

Sự thật: Nếu không có bảo hiểm lũ lụt, hầu hết cư dân phải tự trả chi phí hoặc vay tiền để sửa và thay thế các đồ vật bị hư hại. Hỗ trợ liên bang không phải lúc nào cũng có và không đủ để đưa quý vị trở lại trạng thái trước thảm họa.

Lầm tưởng: Hãy mua bảo hiểm lũ lụt với số tiền mà quý vị có thể trả ngay.

Sự thật: Hãy yêu cầu đại lý bảo hiểm báo giá cho quý vị những mức bảo hiểm lũ lụt khác nhau.

Lầm tưởng: Người thuê nhà không được mua bảo hiểm lũ lụt.

Sự thật: Người thuê nhà có thể mua bảo hiểm cho đồ đạc trong nhà để có thể thay thế đồ đạc của họ.

Lầm tưởng: Không phải mọi vùng lũ đều có nguy cơ lũ lụt.

Sự thật: Cần có bảo hiểm lũ lụt ở tất cả các vùng lũ.

Lầm tưởng: Quý vị không thể mua bảo hiểm lũ lụt ngay lập tức trước hoặc trong khi xảy ra lũ lụt.

Sự thật: Quý vị có thể mua bảo hiểm lũ lụt bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đừng đợi, bởi vì các hợp đồng thường mất 30 ngày mới có hiệu lực. Có vài ngoại lệ làm giảm hoặc xóa bỏ giai đoạn chờ. Đọc về chúng tại https://www.floodsmart.gov/flood-insurance-cost/terms.

Lầm tưởng: Hợp đồng bảo hiểm của chủ nhà bồi thường thiệt hại do lũ lụt.

Sự thật: Thật không may, nhiều người không nhận ra cho đến khi quá muộn rằng hợp đồng bảo hiểm chủ nhà của họ không bồi thường thiệt hại do lũ lụt.

Lầm tưởng: Bảo hiểm lũ lụt chỉ có sẵn cho chủ nhà.

Sự thật: Người thuê nhà và chủ doanh nghiệp cũng có thể mua bảo hiểm lũ lụt.

Lầm tưởng: Chỉ những cư dân của các vùng có nguy cơ lũ lụt cao mới cần bảo hiểm cho bất động sản của họ.

Sự thật: Hơn 40% các yêu cầu bồi thường của NFIP trong 5 năm qua đến từ bên ngoài khu vực có nguy cơ cao. Nếu quý vị sống trong một khu vực có nguy cơ lũ lụt thấp, quý vị có thể đủ điều kiện mua Hợp đồng Rủi ro Ưu tiên có chi phí thấp.

Lầm tưởng: Chỉ có thể mua bảo hiểm lũ lụt liên bang trực tiếp thông qua NFIP.

Sự thật: Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) hợp tác với hơn 60 công ty bảo hiểm tư nhân để bán và thu phí các hợp đồng bảo hiểm lũ lụt. Nếu quý vị không có một công ty bảo hiểm hoặc đại lý bảo hiểm của quý vị không bán bảo hiểm lũ lụt, hãy dùng công cụ tìm nhà cung cấp bảo hiểm của NFIP để tìm một nhà cung cấp gần chỗ quý vị.

Lầm tưởng: Mưa do gió mạnh được coi là lũ lụt.

Sự thật: Mặc dù các hợp đồng bảo hiểm lũ lụt loại trừ cụ thể bảo hiểm gió và mưa đá, hầu hết các hợp đồng của chủ nhà đều bao gồm bảo hiểm này. Mưa xâm nhập qua các cửa sổ, cửa ra vào, lỗ thủng trên tường hoặc mái nhà bị hư hại do gió gây ra dẫn đến đọng nước hoặc vũng nước được coi là gió bão hơn là thiệt hại do lũ lụt. Bảo hiểm lũ lụt liên bang thường đài thọ cho trường hợp nước dâng lên từ nền và đi vào nhà từ bên ngoài.

Nói chuyện với một chuyên viên của Ban Tiếp cận Cộng đồng và Phổ biến Kiến thức (CEO) bằng cách gọi: 833-FEMA-4-US hoặc 833-336-2487 hoặc truy cập trang web của CEO để xem các ấn phẩm mà quý vị có thể sử dụng để hướng dẫn quá trình phục hồi của mình: https://fema.connectsolutions.com/lamit/ hoặc https://fema.connectsolutions.com/la-es-mit/ cho Tiếng Tây Ban Nha. Các chuyên viên này cung cấp thông tin về cách sửa và xây lại an toàn hơn và vững chãi hơn sau một thảm họa.

Tags:
Cập nhật lần cuối