FEMA Bảo vệ Quyền Tự do và Bình đẳng về Chính trị và Xã hội của Công dân

Release Date:
Tháng 1 12, 2021

BATON ROUGE, La. – Văn phòng Quyền Bình đẳng của FEMA phục vụ cơ quan này và quốc gia bằng việc hỗ trợ một môi trường làm việc không có phân biệt đối xử và tiếp cận bình đẳng đến các chương trình và dịch vụ của FEMA cho tất cả các nạn nhân thảm họa. Văn phòng này quản lý quy trình quản trị Cơ hội Tuyển dụng Công bằng (EEO), chương trình tuyển dụng xác nhận, các biện pháp điều chỉnh đặc biệt hợp lý dành cho người khuyết tật, và đảm bảo thực thi luật dân quyền liên bang.

Văn phòng Quyền Bình đẳng dẫn đầu các nỗ lực của FEMA nhằm đề cao sự công bằng, chính trực, đồng cảm và tôn trọng. Văn phòng này đảm bảo toàn thể cộng đồng FEMA cam kết làm điều đúng đắn. FEMA cam kết nỗ lực tạo cảm hứng cho sự công bằng và hòa đồng đa dạng mỗi ngày.

Ban Quyền Công dân Bên Ngoài Tổ chức (ECRD) thuộc Văn phòng Quyền Bình đẳng của FEMA chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ và thực thi các cam kết về quyền công dân bên ngoài tổ chức của FEMA. Để tìm hiểu thêm về các luật đằng sau cam kết này và các quyền của công chúng, hãy truy cập Ban Quyền Công dân Bên Ngoài Tổ chức | FEMA.gov.

Một video ngắn về chủ đề này sẵn có bằng Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ tại Bão Laura: Ban Quyền Công dân Bên Ngoài Tổ chức của FEMA PSA - Bing video.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập fema.gov/disaster/4559. Để biết thông tin mới nhất về Bão Delta, hãy truy cập fema.gov/disaster/4570. Theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 17, 2021