TRỢ GIÚP CÁ NHÂN SO VỚI TRỢ GIÚP CÔNG CỘNG

Release Date:
Tháng 7 31, 2023

FEMA có thể cung cấp hai loại trợ giúp sau lời tuyên bố thảm họa của Tổng Thống: Trợ giúp Cá nhân và Trợ giúp Công cộng. Hai chương trình được tài trợ độc lập với nhau và nhằm mang lại lợi ích cho các cá nhân và cộng đồng theo những cách khác nhau.

Trợ giúp Cá nhân

Hỗ trợ Cá nhân (IA): mang lại lợi ích trực tiếp cho những nạn nhân để trợ giúp những người có các chi phí cần thiết hoặc có bảo hiểm dưới mức được bảo hiểm và các nhu cầu cần thiết. Sự trợ giúp này nhằm mục đích đưa ngôi nhà trở lại thành nơi cư trú an toàn, vệ sinh và tiện dụng. Xin lưu ý, trợ giúp của liên bang không thể nhân đôi lợi ích được cung cấp bởi các nguồn khác, chẳng hạn như bảo hiểm, và không thể thanh toán cho tất cả các tổn thất do thảm họa gây ra.

Thông qua chương trình Trợ giúp Cá nhân, FEMA cung cấp một số loại trợ giúp tài chính và trợ giúp trực tiếp cho các cá nhân và gia đình hội đủ điều kiện. Có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Trợ giúp Nhà ở:
  • Trợ giúp Thuê mướn để thuê nhà ở tạm thời trong khi đương đơn phải di dời khỏi nơi cư trú chính do bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Trợ giúp cho thuê có thể được sử dụng để thuê một ngôi nhà, căn hộ, nhà tiền chế, xe dã ngoại hoặc nhà đúc sẵn.
  • Bồi hoàn chi phí chỗ ở cho khách sạn, nhà nghỉ hoặc chỗở ngắn hạn khác trong khi đương đơn phải di dời khỏi nơi cư trú chính bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
  • Trợ giúp sửa chữa nhà để giúp khôi phục lại nơi ở chính bị hư hại do thiên tai, do chủ sở hữu sử dụng, trở lại các điều kiện vệ sinh và an toàn.
  • Trợ giúp Chuyển đổi để giúp chủ nhà chuyển đổi nơi ở chính do bị phá hủy bởi thảm họa.
 • Trợ giúp các Nhu cầu Khác (ONA): 
  • Trợ giúp Nhu cầu Khác của FEMA cung cấp cho những nạn nhân trợ giúp tài chính cho những tổn thất tài sản cá nhân không được bảo hiểm chi trả và bảo hiểm dưới mức, chi phí y tế và nha khoa do thảm họa gây ra và các chi phí nghiêm trọng khác liên quan đến thảm họa. Một số loại trợ giúp trong danh mục này chỉ có thể được cung cấp nếu những nạn nhân không được giới thiệu hoặc không hội đủ điều kiện nhận khoản vay thảm họa từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA). 

Các chương trình bổ sung như Tư vấn về Khủng hoảng, Dịch vụ Pháp lý về Thảm họa và Trợ giúp Thất nghiệp do Thảm họa cũng sẵn sàng giúp đỡ. Tìm hiểu thêm về chương trình Trợ giúp Cá nhân của FEMA tại fema.gov/assistance/individual.

Trợ giúp Công cộng

Chương trình Hỗ trợ Công cộng (PA) của FEMA cung cấp các khoản tài trợ bổ sung cho chính quyền tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ và địa phương cũng như một số loại tổ chức phi lợi nhuận tư nhân nhất định để các cộng đồng có thể nhanh chóng ứng phó và phục hồi sau các thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp lớn.

Sau một thiên tai như bão, lốc xoáy, động đất hoặc cháy rừng, các cộng đồng cần được giúp đỡ để trang trải chi phí dọn dẹp mảnh vụn, các biện pháp bảo vệ khẩn cấp cứu người và khôi phục cơ sở hạ tầng công cộng.

FEMA cũng khuyến khích bảo vệ các cơ sở bị hư hại này khỏi các sự kiện trong tương lai bằng cách cung cấp ngân sách cho các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong quá trình phục hồi.

 • Tài trợ liên bang thường sẵn sàng trên cơ sở chia sẻ chi phí 75% chi phí hội đủ điều kiện và người nhận được xác định cách chia sẻ phần không liên bang (tối đa 25%) với người nhận phụ (tức là người nộp đơn hội đủ điều kiện). Trong một số trường hợp, phần chia sẻ chi phí liên bang có thể tăng lên.
 • Thông qua Chương trình PA, FEMA chủ yếu cung cấp hai loại trợ giúp:
  • Ngân sách Trợ cấp cho các biện pháp bảo vệ khẩn cấp và loại bỏ mảnh vụn (Công việc Khẩn cấp)
  • Ngân sách Trợ cấp để khôi phục vĩnh viễn các cơ sở bị hư hại, chẳng hạn như đường xá, cầu cống, cầu đường, tiện ích, tòa nhà công cộng và công viên ở các khu vực được chỉ định, bao gồm giảm thiểu rủi ro hiệu quả về chi phí để bảo vệ cơ sở khỏi bị hư hại trong tương lai (Công việc Thường xuyên) 
 • Một số chi phí có thể chi trả vào phần chi phí hành chính.
 • Mặc dù ngân sách được trao cho các tổ chức chính phủ và một số tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, nhưng chương trình Trợ giúp Công cộng nhằm mang lại lợi ích cho tất cả mọi người — khu dân cư, thành phố, quận và tiểu bang. 

Tìm hiểu thêm về chương trình Trợ giúp Công cộng của FEMA tại fema.gov/assistance/public.

Tags:
Cập nhật lần cuối