Chuẩn Bị Bão cho Người Khuyết Tật hoặc Khó Khăn Đi Lại/Hoạt Động

Release Date:
Tháng 6 9, 2022

Quý vị hoặc có người trong gia đình bị khuyết tật hoặc có tình trạng đặc biệt cần hỗ trợ cụ thể? Tận dụng thời gian trước khi bão tới để lập chương trình di tản cho ḿnh.

Biết Thiết Bị Nào Cần

Nghĩ xem thiết bị nào quý vị sử dụng thường xuyên. Nếu phải di tản, th́ có thể mang theo thiết bị di động nào, nhẹ hơn và dễ mang theo như xe lăn tay nhẹ. Mang theo dây cho máy C-PAP, máy đo oxy, que thử hoặc các món đồ quan trọng khác. Tiếp liệu cho thú phục vụ sẽ giúp chuẩn bị đầy đủ.

Lập một Nhóm

Hãy nghĩ đến những người có thể sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp như bạn bè hoặc hàng xóm, hoặc/khi người trong gia đ́nh hoặc người chăm sóc thường xuyên không thể đến được. Nhớ bảo đảm là họ có chìa khóa vào nhà và biết cách sử dụng bất kỳ thiết bị y tế hoặc di chuyển nào, và quen thuộc với nơi cất thuốc và liều lượng các loại thuốc.

Lọc Máu, Vật Lý Trị Liệu hoặc Điều Trị Bắt Buộc Có Hệ Thống Khác

Tìm hiểu từ nơi chăm sóc thông thường của quý vị về các thủ tục của họ trong trường hợp khẩn cấp. Nếu chương tŕnh di tản của quý vị yêu cầu dời đi, hãy biết nơi đặt các nhà cung cấp dịch vụ và liệu họ có chấp nhận bảo hiểm của quý vị hay không.

Tùy chỉnh bộ công cụ của quý vị

Nếu quý vị phụ thuộc vào chúng, hãy nhớ mang theo kính, máy trợ thính, pin/bộ sạc và đơn thuốc viết sẵn. Lập danh sách để đảm bảo quý vị sẽ không bỏ sót những thứ quan trọng. Ngay cả khi quý vị cần được giúp để chuẩn bị, hãy tham gia vào quá trình này. Điều quan trọng là mỗi người phải hành động như người quản lý trường hợp khẩn cấp của chính họ. Chuẫn bị một chút mỗi ngày để trao quyền và kiểm soát tốt hơn hậu quả.

Các mạng lưới sau đây liệt kê những vật dụng căn bản phải mang theo nếu quý vị cần sơ tán. Truy cập trực tuyến Văn Phòng Thống Đốc về An Ninh Nội Địa và Chuẩn Bị Khẩn Cấp http://gohsep.la.gov/mitigate/overview/fact-sheet- Index/Disaster-Supply-Kit hay https://www.ready.gov/disability.

Lấy thêm hướng dẫn chuẩn bị qua video FEMA và Ngôn Ngữ Cữ Chỉ Mỹ: Preparing Makes Sense for People with Disabilities and Other Access and Functional Needs - YouTube. Xem thêm cách chuẩn bị băo tố tại Ready.gov.

Tags:
Cập nhật lần cuối