Cách lập hồ sơ chứng minh quyền sở hữu và tình trạng cư trú cho FEMA

Release Date:
Tháng 10 8, 2022

Các chủ sở hữu và người thuê nhà phải có khả năng chứng minh rằng họ đã cư trú tại chỗ ở chính bị thiệt hại do thiên tai trước khi nhận được Hỗ trợ Nhà ở và một số loại Hỗ trợ Nhu cầu Khác. FEMA hiện chấp nhận nhiều loại tài liệu hơn:

Quyền sở hữu

 • Các chủ nhà có thể cung cấp những tài liệu chính thức như:
  • Chứng thư sở hữu gốc hoặc chứng thư ủy thác đối với bất động sản
  • Một báo cáo nợ vay thế chấp hoặc bản phân tích tài khoản ký quỹ
  • Biên lai thuế bất động sản hoặc hóa đơn thuế bất động sản
  • Giấy chứng nhận hoặc chứng thư sở hữu nhà di động
 • Ngoài ra, FEMA hiện sẽ chấp nhận một lá thư hoặc biên nhận từ một quan chức công cho những sửa chữa hoặc cải tiến lớn. Tuyên bố của quan chức công (ví dụ: cảnh sát trưởng, thị trưởng, giám đốc bưu điện) phải bao gồm tên của người nộp đơn, địa chỉ nơi cư trú bị thiệt hại do thảm họa, thời gian cư trú cũng như tên và số điện thoại của quan chức cung cấp thông tin xác minh.
 • Những người sống sót có tài sản thừa kế, nhà di động hoặc xe kéo du lịch mà không có giấy tờ thông thường về quyền sở hữu thì có thể tự chứng nhận quyền sở hữu như là biện pháp cuối cùng.
 • Các chủ nhà có cùng địa chỉ trong trận thiên tai trước đó chỉ cần xác minh quyền sở hữu một lần. FEMA cũng đã gia hạn ngày của các tài liệu đủ điều kiện từ ba tháng đến một năm trước khi thảm họa xảy ra.

Tình trạng cư trú

 • Chủ nhà và người thuê nhà phải báo cáo rằng họ đã cư trú tại chỗ ở đó vào thời điểm xảy ra thảm họa.
 • Người nộp đơn có thể cung cấp tài liệu chính thức về tình trạng cư trú, chẳng hạn như:
  • Hóa đơn tiện ích, bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, hóa đơn điện thoại, v.v.
  • Tuyên bố của chủ lao động
  • Hợp đồng thuê nhà bằng văn bản
  • Biên lai thuê nhà
  • Tuyên bố của quan chức công
 • FEMA hiện sẽ chấp nhận đăng ký xe cơ giới, thư từ các trường học địa phương (công hoặc tư), các nhà cung cấp phúc lợi liên bang hoặc tiểu bang, các tổ chức dịch vụ xã hội hoặc tài liệu của tòa án.
 • Người nộp đơn cũng có thể sử dụng một tuyên bố có chữ ký của chủ sở hữu khu thương mại hoặc khu nhà di động, hoặc tự chứng nhận cho một ngôi nhà di động hay xe kéo du lịch như là biện pháp cuối cùng.
 • Nếu những người sống sót đã thành công trong việc xác minh nơi cư trú cho FEMA từ một thảm họa trước đó trong khoảng thời gian hai năm thì họ không cần phải thực hiện lại.

Những người nộp đơn ở Florida mà cần hỗ trợ pháp lý miễn phí liên quan đến giấy tờ sở hữu nhà và không có khả năng thuê luật sư thì có thể gọi cho đường dây nóng Hỗ trợ Pháp lý sau Thảm họa theo số 866-550-2929. Đường dây nóng hoạt động 24/7 và người gọi có thể để lại tin nhắn bất cứ lúc nào.

Để nộp đơn xin hỗ trợ thiên tai của FEMA, hãy truy cập trực tuyến tại DisasterAssistance.gov, sử dụng ứng dụng FEMA cho điện thoại thông minh hoặc gọi số 800-621-3362. Trợ giúp là có sẵn ở hầu hết các ngôn ngữ. Nếu bạn sử dụng dịch vụ chuyển tiếp thì hãy cung cấp cho FEMA số của dịch vụ đó.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 10 10, 2022