Thông Tin Hữu Ích Khi Kháng Cáo Quyết Định của FEMA

Release Date:
Tháng 9 14, 2021

Quý vị đã nộp đơn với FEMA để xin hỗ trợ thảm họa sau cơn Bão Ida và quý vị nhận một lá thư. Quý vị không biết trong thư nói gì, nhưng nghĩ rằng đây là thư không tốt.

Thường thì các lá thư này được gởi ra khi đơn quý vị nộp còn thiếu thông tin. Có thể là quý vị không có giấy chứng minh cho thấy mình là ai, chứng minh mình là chủ ngôi nhà đang ở hoặc chứng minh đang sống trong ngôi nhà một phần lớn của năm trước bão Ida. Dưới đây là các hướng dẫn viết thư để khiếu nại quyết định của FEMA.

Quý Vị có 60 Ngày để Gởi Thư Khiếu Nại đến FEMA

Phần quan trọng nhất của tiến trình khiếu nại là biết mình có bao lâu để thực hiện điều này. Quý vị có 60 ngày kể từ ngày đề trên thư xác định của FEMA. Đây là ngày quý vị nên khoanh tròn trên tấm lịch để nhắc rằng đó là ngày cuối cùng để gởi thư khiếu nại của quý vị đến FEMA. Nên nhớ rằng sau khi FEMA nhận thư của quý vị, thì họ có thể gọi quý vị hoặc gởi thư kế tiếp yêu cầu thêm thông tin.

Đọc Kỹ Thư của FEMA Trước Khi Viết Thư Khiếu Nại

Quý vị cần phải hiểu lý do FEMA nói rằng đơn nộp “không đủ tiêu chuẩn” hoặc hỗ trợ của quý vị bị từ chối, hoặc FEMA chưa lấy quyết định. Thường thì lý do rất giãn dị, chẳng hạn như thiếu tài liệu hoặc thông tin. Hãy đọc thư của FEMA từ đầu đến cuối để quý vị hiểu rõ cơ quan muốn mình làm gì.

Nhớ Kèm Chứng Từ Hỗ Trợ Yêu Cầu Khiếu Nại của Quý vị

Lá thư khiếu nại của quý vị chưa đủ để FEMA rút lại quyết định của họ. Quý vị cần có bằng chứng để hỗ trợ những gì quý vị nói trong thư khiếu nại. Điều quan trọng là bao gồm các tài liệu hoặc thông tin do FEMA yêu cầu. Đây là những gì cần đính kèm trong thư của quý vị:

  • Bản sao lá thư từ chối hỗ trợ của FEMA, hoặc cơ quan chưa lấy quyết định.
  • Các thư của hãng bảo hiểm: Hãng bảo hiểm của quý vị có thể chỉ trả cho quý vị một phần nhỏ so với những gì quý vị cần để sửa nhà của mình, không đủ để giúp quý vị đến một nơi khác, hoặc không đủ để thay thế một số đồ đạc. Xin nhớ rằng FEMA không thể tài trợ cho những gì mà hãng bảo hiểm của quý vị đã trả cho quý vị rồi.
  • Bằng chứng về nơi cư trú: Bản sao hóa đơn tiện ích, bằng lái xe, hợp đồng thuê nhà hoặc bản tường trình của ngân hàng, tài liệu của trường học địa phương, thẻ đăng bộ xe hoặc thư của chủ hãng. Tất cả có thể được dùng để chứng minh ngôi nhà hoặc nơi thuê bị hư hại là chỗ ở chánh thức của quý vị. Chỗ ở chánh thức có nghĩa là quý vị ở nơi đó phần lớn thời gian trong năm.
  • Bằng chứng sở hữu Tài liệu vay nợ nhà hoặc bảo hiểm; biên nhận thuế hoặc văn kiện chuyển nhượng; các biên nhận những sửa chữa hoặc sửa sang tốn kém có đề ngày từ năm 2016; thư từ bãi đậu nhà di động hoặc tài liệu tòa án. Nếu các tài liệu của quý vị bị mất hoặc hủy, hãy bấm vào www.usa.gov/replace-vital-documents để biết thông tin về cách xin lại các giấy tờ này.

Gởi qua Bưu Điện, Điện Thư (Fax) hoặc Tải Lên Lá Thư của Quý Vị, Xin Nhớ Ký Tên và Đề Ngày trên Thư

Những Gì Sẽ Xảy Ra sau khi Quý Vị Nộp Đơn Khiếu Nại

Quý vị đã viết thư khiếu nại và đã gởi đến FEMA trong vòng 60 ngày sau khi quý vị được thư xác định của họ. Rồi sẽ làm gì bây giờ? Quý vị có thể nhận một cú điện thoại hoặc một lá thư từ FEMA yêu cầu cho biết thêm thông tin. Hoặc FEMA có thể sắp xếp một buổi hẹn để kiểm tra nhà ở chánh thức của quý vị. Trong bất cứ trường hợp nào, một khi quý vị gởi thư khiếu nại đến FEMA, thì quý vị có thể nhận lá thư quyết định của họ trong vòng 90 ngày sau khi FEMA nhận thư.

Nhắc nhở:

  • Ngày hết hạn để nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA là Thứ Năm, 28 tháng Mười.
  • Gọi đường dây giúp đỡ FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Đường dây mở 24 giờ, 7 ngày trong tuần. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ tiếp âm, như điện thoại video, Innocaption hay CapTel, nên cho FEMA biết số điện thoại cụ thể mà quý vị được chỉ định dùng cho dịch vụ này. Những người tổng đài cũng có thể kết nối quý vị với một chuyên viên nói ngôn ngữ của quý vị,

 

 

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4611 để biết thông tin mới nhất về Bão Ida. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại twitter.com/FEMARegion6 và bấm "thích chúng tôi" trên Facebook tại facebook.com/FEMARegion6/.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 9 15, 2021