Giảm thiểu Nguy cơ theo chương trình Cá nhân và Hộ gia đình-Biện pháp Cháy rừng

Thuộc sự cam kết giúp các cộng đồng mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn của FEMA, FEMA cung cấp sự hỗ trợ cho các chủ sở hữu nhà hội đủ điều kiện bị Công báo Thảm họa của Tổng thống ảnh hưởng để hỗ trợ sửa chữa hoặc xây lại nhà ở vững chắc hơn, bền hơn được cho phép theo Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thảm họa Robert T. Stafford 1 (Đạo luật Stanford). 

Chủ nhà bị ảnh hưởng bởi thiệt hại cháy rừng và đủ điều kiện nhận Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình (IHP) Hỗ trợ Sửa chữ Nhà ở có thể được nhận thêm quỹ trợ cấp cho các biện pháp giảm thiểu cụ thể dựa trên nguyên nhân và thiệt hại đối với nhà của họ. Các biện pháp giảm thiểu cụ thể bao gồm: 

Chủ nhà có nhà bị thiệt hại do gió/lốc xoáy2 có thể nhận được quỹ trợ cấp cho: 

 • Sửa mái nhà để chịu được các cơn gió mạnh hơn và giúp ngăn nước thấm vào. 

Chủ nhà có nhà3 bị thiệt hại do lũ lụt có thể được nhận quỹ trợ cấp cho: 

 • Sửa mái nhà để chịu được các cơn gió mạnh hơn và giúp ngăn nước thấm vào. 
 • Nâng cao máy nước nóng hoặc lò sưởi để tránh thiệt hại do lũ lụt trong tương lai. 
 • Nâng cao hoặc di dời tủ điều khiển điện để tránh thiệt hại do lũ lụt trong tương lai. 

Chủ nhà có nhà bị thiệt hại do cháy rừng4 có thể nhận được quỹ trợ cấp cho: 

 • Che ống thông gió gác mái, ống thông gió dưới sàn nhà và ống thông giá trong không gian kín bên dưới boong sàn để ngăn chặn thiệt hại do lửa. 
 • Lắp đặt các máng nước và rào chắn lá không bắt lửa để ngăn chặn thiệt hại do lửa. 

Sau khi nhận được thư xác nhận trợ cấp của mình, người đăng ký có Hỗ trợ Sửa chữa Nhà cửa bao gồm trợ cấp bổ sung cho các biện pháp giảm thiểu sẽ nhận được lá thư tiếp theo giải thích các biện pháp giảm thiểu dự kiến. Hỗ trợ Sửa chữa Nhà cửa bao gồm trợ cấp cho các biện pháp giảm thiểu, liên quan tới hạn chế của Đạo luật Stafford về Hỗ trợ Nhà ở, hạn chế là $37,900 đối với FY2022. Hỗ trợ cho các biện pháp giảm thiểu bị hạn chế và sẽ chỉ cung cấp cho các yếu tố của nhà cửa hiện hữu và hoạt động trước khi bị hư hại do thảm họa. 

Giảm thiểu Sửa Mái nhà

 • Đối với mái lợp bằng asphalt, FEMA khuyến nghị nên thay thế các tấm lợp bị hư hỏng hoặc bị phá hủy bằng các tấm lợp mới được thiết kế để chịu được tốc độ gió lên tới 116 dặm mỗi giờ. 
 • Các chủ nhà có mái lợp bằng asphalt nhận được kinh phí để giảm thiểu việc sửa mái nhà cần xác minh các gói tấm lợp asphalt thay thế được ghi nhãn để cho thấy sự tuân thủ  ATSM5 D7158 về khả năng chịu gió. 
 • Để biết thêm thông tin về các biện pháp sửa chữa mái nhà giảm thiểu thiệt hại do gió và nước, hãy tham khảo Khuyến cáo số 2 về Hồi phục Bão Michael (2019)Các Phương pháp tốt nhất để Tối thiểu Thiệt hại do Gió và Thấm nước.
 • Đối với những thiệt hại lớn về mái nhà, các khoản kinh phí cũng có thể bao gồm chi phí cho một lớp màng cao su nặng hơn được áp dụng trước khi thay thế các tấm lợp và vật liệu bọc dày hơn để giúp giảm thiểu hoặc loại trừ thiệt hại do nước ở bên trong. 
 • Đối với mái nhà không lợp ngói, các khoản kinh phí có thể được sử dụng cho các kỹ thuật thiết kế và lắp đặt có thể cải thiện hiệu suất của mái chống lại các nguy cơ thảm họa đối với khu vực địa lý phù hợp. 

Các biện pháp Giảm thiểu cho Lò sưởi và Máy nước nóng 

 • Nâng cao lò sưởi hoặc máy nước nóng cao hơn sàn nhà có thể giúp giảm thiểu khả năng bị thiệt hại do lũ lụt trong tương lai. 
 • FEMA khuyến nghị nâng cao lò sưởi hoặc máy nước nóng bị hư hỏng hoặc bị phá hủy trên nền có khung. 
 • Trước khi nâng cao lò sưởi hoặc máy nước nóng, chủ nhà cần kiểm tra với công ty tiện ích địa phương của mình để tìm hiểu xem liệu có bất kỳ yêu cầu nào hạn chế độ cao của các đồ dùng này hay không. 
 • Để biết thêm thông tin về các kỹ thuật nâng lò sưởi hoặc máy sưởi ấm bằng nước để giảm nguy cơ thiệt hại do lũ lụt trong tương lai, hãy tham khảo Hướng dẫn Cải tạo dành cho Chủ nhà Ấn bản Lần thứ 3 (2014), Chương 9, Bảo vệ Thiết bị Dịch vụ

Các biện pháp Giảm thiểu cho Tủ Điều khiển Điện Chính 

 • Nâng cao hoặc di dời các tủ điều khiển điện có thể giúp giảm thiểu khả năng bị thiệt hại do lũ lụt trong tương lai. 
 • Các yêu cầu của công ty tiện ích và Bộ luật Quốc về Điện gia đưa ra các giới hạn về nơi có thể đặt thiết bị dịch vụ điện. Trước khi nâng cao tủ điều khiển điện, chủ nhà cần kiểm tra với công ty tiện ích địa phương để tìm hiểu xem liệu có bất kỳ yêu cầu nào hạn chế việc nâng hoặc di dời tủ điều khiển điện hay không. 
 • Để biết thêm thông tin về việc xác định lại hệ thống điện, hãy tham khảo Ấn bản 312 của FEMA, Hướng dẫn Cải tạo dành cho Chủ nhà Ấn bản Lần thứ 3 (2014), Chương 9, Bảo vệ Thiết bị Dịch vụ

Biện pháp Giảm thiểu bằng Màng chắn Ống thông giáo 

 • Che ống thông gió gác mái, ống thông gió dưới sàn nhà và ống thông giá trong không gian kín bên dưới boong sàn có thể ngăn tàn lửa không đi vào và làm nội thất của ngôi nhà bắt lửa. 
 • FEMA khuyến nghị lắp đặt các màng chắn với bất kỳ ống thông gió gác mái, ống thông gió dưới sàn nhà hoặc ống thông giá trong không gian kín bên dưới boong sàn nếu chỗ mở của ống thông gió nếu không có màng chắn hoặc chỗ hở của màng chắn hiện tại lớn hơn ¼ inch. 
 • Để biết thêm thông tin về lắp đặt màng chắn ống thông gió, hãy tham khảo Tờ Thông tin của FEMA: Hướng dẫn cho Người Xây nhà về Xây dựng tại Khu vực Cháy rừng, Ống thông gió

Các Biện Pháp Giảm Thiểu Màng chắn 

Các yêu cầu của tiểu bang, lãnh thổ, chính quyền bộ lạc và địa phương có thể khác với hướng dẫn và khuyến nghị của FEMA. Vì vậy, trước khi đưa các biện pháp giảm thiểu được khuyến nghị vào việc sửa chữa nhà, chủ nhà cần làm việc với sở xây dựng địa phương của mình để đảm bảo tất cả các yêu cầu của tiểu bang, lãnh thổ, bộ lạc và địa phương được đáp ứng. Nếu thiệt hại do lũ lụt gây ra và cộng đồng tham gia vào Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia, chủ nhà cần liên hệ với quản trị viên vùng ngập lụt tại địa phương của mình để tìm hiểu thêm về các biện pháp giảm thiểu lũ lụt phù hợp với kiểu nhà và khu vực địa lý.6

Người đăng ký có thắc mắc về trợ cấp giảm thiểu nguy cơ hoặc hỗ trợ IHP khác có thể liên hệ với Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 để biết thêm thông tin.

 

Ghi chú

 1. Mục 408 (c)(2)(A)(ii). 
 2. Biện pháp giảm thiểu hiệu quả với thảm họa được công bố vào hoặc sau ngày 26 Tháng Năm, 2021. 
 3. Biện pháp giảm thiểu hiệu quả với thảm họa được công bố vào hoặc sau ngày 26 Tháng Năm, 2021. 
 4. Biện pháp giảm thiểu hiệu quả với thảm họa được công bố vào hoặc sau ngày 26 Tháng Năm, 2021. 
 5. ASTM International, trước đây được gọi là Cộng đồng Mỹ về Kiểm tra và Vật liệu, là một tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế phát triển và ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật đồng thuận tự nguyện cho một loạt các vật liệu, sản phẩm, hệ thống và dịch vụ.  
 6. Để liên hệ với Quản lý Ngập lụt Tiểu bang, chủ sở hữu có thể truy cập danh sách liên hệ Hiệp hội Quản lý Ngập lụt Tiểu bang của tiểu bang tại Thông tin Liên hệ của Tiểu bang về Quản lý Ngập lụt Tiểu bang (SCS).  
Tags:
Cập nhật lần cuối