Giúp Đỡ Tài Chánh để Dọn Dẹp sau Thảm Họa hoặc Làm Cho Ngôi Nhà Ra Vào Được

Release Date:
Tháng 9 17, 2021

Hỗ trợ thảm họa của FEMA hiện bao gồm thêm các đặc điểm để làm cho ngôi nhà được lành mạnh và an toàn hơn nếu ngôi nhà này bị Bão Ida làm hư hại. Các loại hỗ trợ thêm này là một phần của Chương Trình cho Cá Nhân và Gia Đình, và không có tiến trình nộp đơn riêng. Điều quan trọng nên nhớ là người sống sót cần nộp đơn với FEMA để xem họ có thể đủ tiêu chuẩn cho hỗ trợ nào.

Sửa Chữa Nhà Cửa – Bị Mốc do Thảm Họa 

 • FEMA có thể hỗ trợ tài chánh để người chủ nhà có thể sửa chữa ngôi nhà của họ bị mốc do bão Ida gây ra.
 • Số tiền tài trợ này có thể được sử dụng để sửa chữa hoặc thay thế các đồ vật trong nhà của quý vị như khung cửa, cửa sổ bị bể hoặc máy bơm nước bị hư để giúp cho cuộc sống tại nhà được trở lại như cũ và thoải mái hơn.
 • Chúng tôi có nhiều tờ thông tin và nguồn tham khảo khác từ Trung Tâm Kiểm Ngừa Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention) và Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency) để biết thêm về cách chùi, loại bỏ và hủy sạch mốc tại Chùi và Hủy Sạch|CDC (Cleanup and Remediation | CDC).
  • Chúng tôi khuyến cáo người bị hen suyễn và các bệnh phổi khác, và/hoặc suy giảm miễn dịch không nên vào các tòa nhà bị rò rỉ nước bên trong hoặc bị mốc có thể nhìn thấy hoặc ngửi được, ngay cả khi họ không bị dị ứng về mốc. Trẻ em không nên tham gia vào việc dọn dẹp sau thảm họa.
 • Tất cả những người nộp đơn có nhà bị mốc do thảm họa có thể đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ này khi họ đáp ứng tất cả các tình trạng khác để được đủ tiêu chuẩn.
 • Số tiền trợ cấp này sẽ một phần của tiền cấp của chương trình Hỗ Trợ Sửa Chữa Ngôi Nhà của quý vị.

Các Nhu Cầu Hỗ Trợ Khác – Hỗ Trợ Chùi và Tẩy

 • Nếu ngôi nhà của quý vị bị hư hại nhưng còn ở được, FEMA có thể hỗ trợ tài chánh lên đến $300 để giúp tránh bị hư hại thêm và bảo vệ sức khỏe và an toàn cho gia đình quý vị. Tiền trợ cấp này là cho chủ nhà và người thuê đủ tiêu chuẩn, và có thể sử dụng để trả cho các tiếp liệu hoặc dịch vụ dọn dẹp.
 • Để hội đủ tiêu chuẩn, quý vị cần phải đáp ứng các điều thiết yếu sau đây:
  • Ngôi nhà ở chánh trước thảm họa của quý vị phải nằm trong các giáo xứ được chỉ định cho Hỗ Trợ Cá Nhân;
  • Dựa trên kiểm tra của FEMA, ngôi nhà của quý vị phải được ghi nhận bị hư hại do thảm họa; hoặc
  • Nếu là người thuê nhà, kiểm tra có ghi nhận là cần chùi dọn và đã làm rồi;
  • Hư hại không được bảo hiểm bao trả;
  • FEMA xác định cư gia chánh của quý vị bị hư hại do thảm họa là an toàn để ở.

Sửa Chữa Nhà – Nhu Cầu Ra Vào do Thảm Họa

 • FEMA có thể hỗ trợ tài chánh cho các đồ vật sử dụng cho việc ra vào, bị hư hại nếu chúng nằm trong ngôi nhà của quý vị trước Bão Ida và bị hư hại do bão hoặc lũ lụt.
 • Ngoài ra, hỗ trợ tài chánh cũng có thể cấp cho quý vị hoặc người trong gia đình bị khuyết tật do bão và hiện tại cần điều chỉnh cách ra vào.
 • Người sống sót có thể đủ tiêu chuẩn cho các mục sau đây: 
  • Đường dốc bên ngoài nhà 
  • Thanh vịn
  • Đường trải nhựa để ra vào nhà từ xe của người nộp đơn
 • FEMA không thể trả cho những món bảo hiểm của quý vị đã trả hoặc được một nguồn khác cấp,
 • Quý vị phải cung cấp tài liệu nêu rõ thương tích hoặc bệnh tật do thiên tai gây ra, và điều này hạn chế một hoặc nhiều hoạt động chánh trong cuộc sống của quý vị (ví dụ: đi bộ, mặc quần áo, tự chăm sóc).
 • Các tổ chức vô vụ lợi địa phương có thể cung cấp các thiết bị y tế cần thiết khác. Gọi số 2-1-1 để biết các nguồn tài nguyên gần quý vị.

 

Quý vị có thể nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa tại DisasterAssistance.gov, gọi số 800-621-3362, hoặc sử dụng ứng dụng di động của FEMA. Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua viđêo (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó.

 

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4611 để biết thông tin mới nhất về Bão Ida. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại twitter.com/FEMARegion6 và bấm "thích chúng tôi" trên Facebook tại facebook.com/FEMARegion6/.

Tags:
Cập nhật lần cuối