U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

FEMA Có Thể Giúp Trả Chi Phí Dời Chỗ và Lưu Trữ Đồ

Release Date:
September 22, 2021

Nếu không thể ở được trong ngôi nhà của mình do Bão Ida và quý vị phải dọn tài sản cá nhân vào một ngôi nhà khác hoặc nơi lưu trữ đồ để chúng khỏi bị hư hại thêm, FEMA có thể hỗ trợ tài chánh để giúp trang trải chi phí dời chỗ và/hoặc lưu trữ đồ cho quý vị.

Bước đầu tiên: Nộp đơn xin hỗ trợ

Đầu tiên, quý vị phải nộp đơn xin hỗ trợ. Cho FEMA biết quý vị đã dọn đồ đạt của mình khỏi ngôi nhà để chúng không bị hư hại thêm. Họ có thể hỗ trợ tài chánh cho việc dời chỗ và/hoặc lưu trữ đồ cho người sống sót không ở được trong ngôi nhà bị hư hại do thảm họa. Họ không có số tiền tối đa cụ thể cho chi phí dời chỗ và lưu trữ đồ, ngoài mức tài chánh tối đa trong mục Hỗ Trợ Các Nhu Cầu Khác. Tuy nhiên, chỉ những chi phí dời chỗ và/hoặc lưu trữ đồ không được bao trả từ một nguồn khác như bảo hiểm, mới được cứu xét.

Những gì được xem là tài sản cá nhân?

Tài sản cá nhân là các đồ vật và/hoặc đồ gia dụng thiết yếu . Bao gồm đồ gia dụng như tủ lạnh hoặc máy giặt đồ, máy móc và đồ nội thất như giường hoặc ghế dài sô-pha. Không bao gồm đồ vật giải trí, như tàu bè hoặc thiết bị câu cá. 

Làm thế nào để đủ tiêu chuẩn?

Quý vị phải đáp ứng tiêu chuẩn đủ điều kiện sau đây để đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ này:

 • Ngôi nhà của quý vị bị hư hại và không thể ở được.
 • Đây là nơi cư ngụ chánh của quý vị. Các nhà cho thuê và nhà nghỉ mát (vacation home) không đủ tiêu chuẩn.
 • Những gì đã được dời đi và/hoặc lưu trữ là tài sản cá nhân hoặc đồ gia dụng thiết yếu.
 • Quý vị tạm dời các đồ vật này và/hoặc lưu trữ chúng cho đến khi ngôi nhà của quý vị được sửa chữa xong và dọn chúng về nhà, hoặc cho đến khi quý vị tìm được chỗ ở mới và có thể dọn đồ đạc của mình vào ngôi nhà mới của quý vị.
 • Quý vị đã dời chỗ và/hoặc lưu trữ đồ đạc của mình vào ngày 26 tháng Tám, 2021 hoặc sau đó. 

Những gì được bao trả?

Hỗ trợ dời chỗ và lưu trữ đồ có thể được trả cho các chi phí sau đây: 

 • Chi phí thuê hãng khuâng vác và dời chỗ thương mại
 • Chi phí thuê xe tải để chuyên chở
 • Xăng dùng đổ cho xe tải thuê
 • Chi phí cho thùng đựng và băng keo
 • Chi phí thuê kho lưu trữ thương mại, kể cả một kho chứa tự lo (self-storage)
 • Thuế liên quan đến các mục bên trên

Có hỗ trợ dời chỗ và lưu trữ đồ cho người sống sót không là chủ nhà không?

Có, miễn là họ đáp ứng tiêu chuẩn thì cũng có hỗ trợ dời chỗ và lưu trữ đồ cho người thuê nhà, những người cư ngụ trong các gia cư công cộng, nhà tư nhân dùng phiếu gia cư Đoạn 8 hoặc người sống sót cư ngụ trong các nhà dưỡng lão.

Cách nộp đơn

 • Cách nhanh nhất và dễ nhất để nộp đơn xin là vào mạng lưới DisasterAssistance.gov.
 • Nếu không thể nộp đơn trực tuyến, xin gọi số 800-621-3362. Đường dây miễn phí này hoạt động 24 giờ, 7 ngày một tuần. Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua viđêo (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó.

 

 

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4611 để biết thông tin mới nhất về Bão Ida. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại twitter.com/FEMARegion6 và bấm "thích chúng tôi" trên Facebook tại facebook.com/FEMARegion6/.

Tags:
Cập nhật lần cuối September 23, 2021