FEMA Có Mặt: Hỗ Trợ cho Người Sống Sót Thảm Họa và Các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa

Release Date:
Tháng 10 2, 2021

FEMA liên lạc với người sống sót và cộng đồng sau thảm họa bằng cách sử dụng một số công cụ, nhóm nhân viên và nhiều cách để trợ giúp trong các hoạt động ứng phó và phục hồi.

Hỗ Trợ Người Sống Sót Thảm Họa (DSA)

Nhóm Hỗ Trợ Người Sống Sót Thảm Họa (Disaster Survivor Assistance, hay DSA) đến các cộng đồng trong vài ngày, đôi khi chỉ trong vài giờ, sau thảm họa. Họ thường đi qua các nơi bị ảnh hưởng hoặc đặt một nhóm nhỏ trong cơ sở của khu láng giềng.

Họ là những người của FEMA sẽ thấy tận mắt và nghe tận tai – và đôi khi họ lên tiếng – khi họ đến các cộng đồng bị ảnh hưởng. Họ có thiết bị đầy đủ để giúp cư dân nộp đơn xin hỗ trợ, ngay cả khi đang trong các tình trạng khó khăn nhất. Thường là khi nhóm DSA đi đến đây, thì cũng có một đơn vị di động có kết nối Wi-Fi ở gần bên.

Trọng tâm chánh của nhóm DSA là giải quyết các nhu cầu cho dân cư không có người giúp đỡ và có thể khó tìm được qua các phương cách thông thường. Nhiệm vụ của họ là lượng định, báo cáo những gì thiết yếu và cho biết nhu cầu cho ban lãnh đạo của FEMA để lấy quyết định cho các mục đích đó.  Nhiệm vụ của họ là:

  • Hướng dẫn tại chỗ cho người sống sót về tiến trình nộp đơn, và cho họ biết tổng quát về hỗ trợ thảm họa của FEMA.
  • Duyệt qua các đơn nộp của người sống sót, cung cấp thông tin về tình trạng nộp đơn và hỗ trợ đủ tiêu chuẩn khác, thâu thập thông tin mới hoặc tài liệu để bổ sung hồ sơ.
  • Vận động người sống sót thảm họa và nhân viên tại địa phương nhận diện các nhu cầu chưa đáp ứng được để có giải pháp từ FEMA và/hoặc các cộng tác của họ kể cả các cơ quan thiện nguyện.
  • Hỗ trợ tiếp ngoại cộng đồng và cộng tác với địa phương, tiểu bang, bộ lạc hoặc các quản lý khẩn cấp lãnh thổ, cộng tác với người khuyết tật, nhóm tư nhân, các cơ quan thiện nguyện và các tổ chức dựa trên cộng đồng, thúc đẩy tinh thần liên minh để hỗ trợ mọi người, theo cách công bằng cho người sống sót.

Các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa (DRC)

Các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa (Disaster Recovery Centers, hay DRC) là những địa điểm được thiết lập, đặc biệt và dễ đến, là nơi các chuyên gia từ chương trình Hỗ Trợ Cá Nhân có thể giúp trựa tiếp người sống sót. Các chuyên gia được huấn luyện sẽ hỗ trợ người sống sót trong tiến trình phục hồi, giải thích các loại hỗ trợ có sẵn qua FEMA, như hỗ trợ gia cư và các nhu cầu khác.

DRC có thiết lập các dịch vụ cộng đồng, kể cả hỗ trợ kỹ thuật cho những người cân hỗ trợ về thị giác và thích giác, Ngôn Ngữ Ra Dấu Mỹ hoặc chuyên gia trong các ngôn ngữ khác.

Một số dịch vụ DRC cung cấp bao gồm:

  • Nộp đơn xin hỗ trợ
  • Duyệt qua các cập nhật về tình trạng nộp đơn
  • Giải thích rõ bất cứ các thư từ nhận được
  • Hướng dẫn phục hồi thảm họa và tiêu chuẩn được phục vụ
  • Thâu thập và quét rọi thông tin mới hoặc tài liệu cần thiết cho hồ sơ

Các chuyên gia từ Cơ Quan Tiểu Thương Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration), các tổ chức của liên bang và cơ quan thiện nguyện thường có mặt tại DRC để giải quyết các nhu cầu phụ trội.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4611 để biết thông tin mới nhất về Bão Ida. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại twitter.com/FEMARegion6 và bấm "thích chúng tôi" trên Facebook tại facebook.com/FEMARegion6/.

Tags:
Cập nhật lần cuối