Chương trình Hỗ trợ Nhà ở Trực tiếp của FEMA được Giải thích qua các Video YouTube

Release Date:
Tháng 12 10, 2020

BATON ROUGE, La. FEMA đang nỗ lực bố trí nhà ở tạm thời cho các gia đình đủ điều kiện sớm nhất có thể. Trong series video ngắn trên YouTube này, FEMA trả lời các câu hỏi về Chương trình Hỗ trợ Nhà ở Trực tiếp sau bão Laura ở Louisiana.

 

Theo chương trình Hỗ trợ Nhà ở Trực tiếp này, FEMA có thể cung cấp các căn nhà ở tạm thời sau một thảm họa khi nhiều ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy và có sự thiếu hụt các nơi ở sẵn có để các nạn nhân chuyển đến ở.

 

Mỗi phân mục video trả lời các câu hỏi về một khía cạnh cụ thể của Chương trình Hỗ trợ Nhà ở Trực tiếp.

 

Các video có tại https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PL720Kw_OojlKw3tTD-G5UcenyG2Yq2bmk.

 

Các tiêu đề phân mục là:

 

FEMA Trả lời: Điều gì xảy ra sau khi tôi được thông báo là tôi sẽ có một căn nhà?

 

FEMA Trả lời: FEMA xác định nơi đặt căn nhà của tôi như thế nào?

 

FEMA Trả lời: Điều gì xảy ra trong chuyến kiểm tra địa điểm?

 

FEMA Trả lời: Tôi có phải trả tiền cho căn nhà của tôi do FEMA cung cấp không?

 

FEMA Trả lời: Tôi có cần phải làm gì sau chuyến kiểm tra địa điểm không?

 

FEMA Trả lời: Việc lắp đặt căn nhà sẽ mất bao lâu?

 

Để đặt các câu hỏi về quá trình khắc phục hậu quả hoặc nộp thông tin cho FEMA:

Gọi cho Đường dây Trợ giúp FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585); truy cập www.DisasterAssistance.gov hoặc tải về Ứng dụng Di động FEMA tại fema.gov/about/news-multimedia/app.

 

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập fema.gov/disaster/4559. Hoặc theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 17, 2021