Trợ Giúp Từ FEMA Sẽ Không Ảnh Hưởng Đến Các Phúc Lợi Khác

Release Date:
Tháng 8 1, 2023

Việc đăng ký nhận trợ giúp thảm họa từ FEMA sẽ không ảnh hưởng đến các phúc lợi khác của chính phủ.

Các khoản trợ cấp từ FEMA không phải là thu nhập chịu thuế và quý vị có thể chấp nhận trợ cấp mà không làm giảm hoặc loại bỏ bất kỳ khoản trợ cấp liên bang hoặc tiểu bang nào mà quý vị hội đủ điều kiện nhận ngay bây giờ. Điều này bao gồm các phúc lợi An sinh Xã hội, Medicare và Medicaid, cũng như những phúc lợi nhận được thông qua tiểu bang Vermont, bao gồm Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) và Reach Up, hoặc Trợ giúp Tạm thời cho các Gia đình Nghèo khó.

Nếu quý vị bịảnh hưởng bởi lũ lụt ở các Quận Caledonia, Chittenden, Lamoille, Orange, Orleans, Rutland, Washington, Windham và Windsor, FEMA có thể giúp quý vị thanh toán các chi phí do thiên tai không được bảo hiểm hoặc các nguồn khác chi trả. Để tìm hiểu thêm hoặc đăng ký, hãy truy cập DisasterAssistance.gov, tải xuống Ứng dụng FEMA App hoặc gọi cho Đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Thông dịch viên sẳn sàng giúp đỡ; Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp chẳng hạn như dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số của quý vị cho dịch vụ đó khi quý vị đăng ký.

Để biết thông tin mới nhất về phản ứng và phục hồi của Vermont, hãy truy cập fema.gov/disaster/4720. Theo dõi tài khoản FEMA Khu vực 1 trên Twitter tại twitter.com/FEMARegion1 hoặc Facebook của FEMA tại facebook.com/FEMA. Theo dõi Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Vermont tại twitter.com/vemvt trên Twitter và trên Facebook tại facebook.com/VermontEmergencyManagement.

FEMA cam kết đảm bảo hỗ trợ thảm họa được thực hiện một cách công bằng, không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình trạng kinh tế. Bất kỳ nạn nhân sau thảm họa hoặc thành viên của công chúng có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA nếu họ cảm thấy rằng họ là nạn nhân của sự phân biệt đối xử. Có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA theo số điện thoại miễn phí 833-285-7448. Các tổng đài viên đa ngôn ngữ sẵn sàng giúp đỡ.

Tags:
Cập nhật lần cuối