Hỗ trợ FEMA Bao gồm Chi phí Tang lễ

Release Date:
Tháng 9 29, 2023

Mất đi một người thân là một bi kịch không thể tưởng tượng được. Quý vị có thể dùng hỗ trợ FEMA cho các chi phí tang lễ hoặc chôn cất phát sinh do các vụ cháy rừng ngày 8 Tháng Tám tại Maui. 

FEMA có thể hỗ trợ các chi phí bất ngờ và không được bảo hiểm liên quan tới sự ra đi của một thành viên gia đình ruột thịt trong khi diễn ra thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng được liên bang công bố. 

Quận Maui được chỉ định nhận hỗ trợ FEMA. Ngay cả khi quý vị sống ở ngoài quận, quý vị và gia đình của quý vị vẫn có thể đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ chi phí tang lễ nếu có xảy ra trường hợp tử vong trong khu vực thảm họa. Để yêu cầu hỗ trợ thảm họa, quý vị trước tiên phải nộp đơn đăng ký với FEMA. 

Tiêu chí về Điều kiện Hội đủ

 • FEMA chỉ có thể trợ cấp tối đa $11,000 chi phí liên quan tới mỗi cá nhân qua đời, ngay cả khi chi phí của quý vị cao hơn. 
 • Là người nộp đơn đăng ký, quý vị phải cung cấp cho FEMA:
  • giấy chứng tử chính thức do tiểu bang cấp hoặc tuyên bố có chữ ký từ một nhân viên giám định y tế, nhân viên điều tra hoặc chuyên gia được chứng nhận khác nêu rõ rằng cái chết liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cháy rừng;
  • biên lai ước tính chi phí tang lễ tự trả có thể xác nhận được;
  • xác nhận rằng chi phí tang lễ chưa được bảo hiểm hoặc các nguồn hỗ trợ khác chi trả. Theo pháp luật, FEMA không thể cung cấp quỹ hỗ trợ khi bất kỳ nguồn nào khác – phúc lợi An sinh Xã hội, Cựu Chiến binh, khoản đóng góp, gọi vốn cộng đồng (vd: GoFundMe) - đã chi trả các chi phí về nhu cầu liên quan đến thảm họa tương tự. Nếu quý vị đã nhận các phúc lợi đó để chi trả chi phí tang lễ, số tiền quý vị nhận được sẽ bị trừ vào khoản trợ cấp FEMA của quý vị. 
 • Hỗ trợ tang lễ có thể chi trả một số chi phí đủ điều kiện bao gồm:

Chỉ trong Trường hợp Chôn cất

 • Dịch vụ chuyên chở cho tối đa hai người để xác định người đã qua đời, nếu cơ quan chính quyền địa phương hoặc tiểu bang yêu cầu nhận dạng
 • Chôn cất (bao gồm đặt hài cốt vào một ngôi mộ, bình tro hoặc nơi chôn cất trên mặt đất))
 • Dịch vụ tang lễ
 • Dịch vụ giáo sĩ, người điều hành hoặc nghi thức văn hóa
 • Chi phí liên quan đến việc cấp và chứng nhận lên tới năm giấy chứng tử

Chỉ trong Trường hợp Chôn cất Lại

 • Dịch vụ Tang lễ (giới hạn ở việc chuẩn bị và sử dụng cơ sở, bao gồm nghi thức văn hóa, chuẩn bị hài cốt để chôn cất lại)
 • Chi phí xác định hài cốt được đào lên

Các chi phí Không đủ điều kiện 

 • FEMA không cung cấp hỗ trợ cho bất kỳ chi phí nào sau đây:
  • Cáo phó
  • Hoa
  • Vật liệu in ấn như là biểu ngữ, chương trình hoặc sách đăng ký
  • Dịch vụ phục vụ nấu ăn tận nơi—bao gồm thức ăn
  • Đưa đón quý vị, người nộp đơn đăng ký hoặc những người khác đến (các) điểm tổ chức tang lễ, chôn cất hoặc chôn cất lại; và tiền tử tuất.
 • Đây là các cách để đăng ký nhận hỗ trợ FEMA:

Để biết thông tin mới nhất về các nỗ lực khắc phục hậu quả sau cháy rừng tại Maui, hãy truy cập mauicounty.gov và fema.gov/disaster/4724. Theo dõi @FEMARegion9 trên Twitter và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối