FEMA Trả lời: Hỏi - Đáp về Quy trình Kháng nghị

Release Date:
Tháng 2 10, 2021

Việc các nạn nhân kháng nghị quyết định của FEMA về hỗ trợ sau một thảm họa là điều bình thường. Với những người không đồng tình với kết luận của FEMA, có một quy trình kháng nghị. Sau đây là các câu hỏi thường gặp về quy trình đó.

 

Khi FEMA nói tôi có thể kháng nghị, điều đó có nghĩa là gì?

Khi FEMA nói quý vị có thể kháng nghị, điều đó có nghĩa là nếu quý vị cho rằng số tiền hỗ trợ nhận được không đủ để giúp quý vị khắc phục hậu quả, quý vị có thể kháng nghị quyết định đó. Các nạn nhân phải nộp thư kháng nghị trong vòng 60 ngày kể từ ngày có thư quyết định.

 

Làm thế nào để tôi kháng nghị?

Trước hết, hãy đọc kỹ thư xác định của quý vị. Có thể quý vị đã được xác định là không đủ điều kiện do thiếu tài liệu. Nếu sau khi tuân thủ tất cả các yêu cầu của FEMA mà quý vị vẫn không đồng tình với kết luận, quý vị có thể kháng nghị. Để kháng nghị, quý vị cần viết một bức thư giải thích lý do kháng nghị. Quý vị cần nhớ ký tên vào thư và ghi tên đầy đủ, mã số đăng ký FEMA của quý vị và mã số thảm họa, và nhớ cung cấp tài liệu hỗ trợ cho kháng nghị.

 

Tôi cần những gì để kháng nghị?

Cùng với thư kháng nghị, quý vị cần cung cấp tài liệu hỗ trợ có thể bao gồm những thứ như ước lượng chi phí của nhà thầu, bất kỳ biên lai hay thư từ chối bảo hiểm hoặc thư đền bù bảo hiểm nào.

 

Tôi có thể nộp đơn kháng nghị của mình bằng những cách nào?

Có ba cách khác nhau để quý vị nộp kháng nghị. Quý vị có thể gửi fax tới 800-827-8112. Quý vị cũng có thể gửi thư tới FEMA National Processing Service Center, P.O. Box 10055, Hyattsville, MD 20782-8055, hoặc quý vị có thể truy cập vào tài khoản disasterassistance.gov của quý vị và nộp các tài liệu của quý vị.

 

4 lý do kháng nghị hàng đầu của nạn nhân là gì?

Những lý do phổ biến nhất mà FEMA thấy mọi người kháng nghị là sửa nhà, hỗ trợ tiền thuê nhà, tài sản cá nhân, và quyền chủ sở hữu/cư ngụ.

 

Nếu tôi có nhiều hơn một kháng nghị thì sao?

FEMA cung cấp nhiều kiểu hỗ trợ và điều này có thể dẫn đến nhiều hơn một kháng nghị.

 

Ai có thể giúp tôi với quy trình kháng nghị?

Bất cứ ai cũng có thể giúp quý vị viết đơn kháng nghị. Quý vị có thể Gọi Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 hoặc Dịch vụ Pháp lý sau Thảm họa cũng có thể giúp. Hãy gọi 800-310-7029

 

Điều gì xảy ra nếu tôi lỡ khung thời gian 60 ngày để kháng nghị?

Ngay cả khi quý vị lỡ khung thời gian 60 ngày quý vị vẫn có thể kháng nghị; tuy nhiên, quý vị sẽ phải giải thích lý do tại sao thư kháng nghị bị nộp muộn.

 

Việc phải kháng nghị có phải là điều bình thường không?

Việc nạn nhân kháng nghị là bình thường. Đó là cơ hội cho các nạn nhân nộp thêm tài liệu để hỗ trợ yêu cầu của họ.

 

Phải mất bao nhiêu thời gian để xử lý đơn kháng nghị?

Có thể mất tới 90 ngày để FEMA ra quyết định, đó là lý do tại sao cần phải nộp tất cả các tài liệu cần thiết với kháng nghị ban đầu của quý vị.

 

Làm thế nào để tôi biết là kháng nghị của tôi đã được duyệt hay từ chối?

FEMA sẽ gửi cho quý vị thư quyết định qua đường bưu điện hoặc email. Quý vị cũng có thể vào tài khoản trực tuyến của mình tại disasterassistance.gov để kiểm tra hiện trạng đơn của quý vị.

 

Tôi có thể kháng nghị lại không nếu tôi có thêm thông tin?

Quý vị có thể kháng nghị quyết định trong bản kháng nghị ban đầu nếu quý vị có thông tin mới hoặc bổ sung mà đã không được nộp cùng với yêu cầu ban đầu của quý vị.

 

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập fema.gov/disaster/4559. Để biết thông tin mới nhất về Bão Delta, hãy truy cập fema.gov/disaster/4570. Theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 2 12, 2021