Tìm Hiểu Hỗ Trợ Của Cơ Quan FEMA Dành Cho Cá Nhân, Hộ Gia Đình

Release Date:
Tháng 10 16, 2020

SACRAMENTO, Calif.— Những nạn nhân sống sót đủ điều kiện sau các vụ cháy rừng ở Tiểu bang California được đề cập trong tuyên bố thảm họa liên bang ngày 22 tháng 8 có thể nộp đơn xin trợ giúp trang trải nhiều loại chi phí.

Bước đầu tiên là đăng ký với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) trực tuyến tại trang mạng disasterassistance.gov, bằng cách sử dụng Ứng dụng di động của Cơ quan FEMA được tải xuống điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của quý vị hoặc bằng cách gọi đến Đường dây Trợ giúp của Cơ quan FEMA tại số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Hạn chót để đăng ký là ngày 23 tháng 11.

Phạm vi hỗ trợ bằng hiện kim của Cơ quan FEMA do luật định. Phần hỗ trợ này không thể thay thế cho bảo hiểm và không thể bù đắp mọi tổn thất do thảm họa gây ra. Khoản hỗ trợ nhằm giúp những nạn nhân sống sót bắt đầu trên quá trình hồi phục. Những tài trợ này, không giống như các khoản cho vay, không cần phải hoàn trả và nhằm giúp đỡ những nạn nhân sống sót sau thảm họa có các chi phí cần thiết và nhu cầu nghiêm trọng không được bảo hiểm hoặc được bảo hiểm dưới mức.

Cơ quan FEMA xem xét từng đơn xin trợ giúp riêng lẻ vì không có trường hợp nào của mỗi nạn nhân sống sót sẽ giống nhau.

Chương trình Hỗ trợ Cá nhân (Individual Assistance Program) của Cơ quan FEMA, nơi cấp các khoản tài trợ, có hai phần: Hỗ Trợ Nhà Ở Và Hỗ Trợ Các Nhu Cầu Cần Thiết Khác (Housing Assistance and Other Needs Assistance).

Hỗ trợ Nhà

Cho dù quý vị là chủ nhà hay người thuê nhà, những nạn nhân sống sót sau trận cháy rừng nên lưu lại các biên lai cho các chi phí phục hồi để nộp cho Cơ quan FEMA bổ sung thủ tục bồi hoàn.

Các Chủ Nhà. Để đảm bảo nhà của một nạn nhân được hoàn trả lại trong tình trạng an toàn, vệ sinh và đáp ứng chức năng, Cơ quan FEMA có thể cung cấp tài trợ cho những chủ nhà đủ điều kiện để sửa chữa những hư hỏng không có bảo hiểm cho ngôi nhà của họ. Cơ quan FEMA cũng có thể cung cấp ngân quỹ để trợ giúp các chi phí không có bảo hiểm để thay thế một ngôi nhà bị phá hủy, cũng như các tiện ích. Chỉ những chủ nhà đang cư ngụ tại một ngôi nhà làm nơi cư trú chính vào thời điểm xảy ra thảm họa mới đủ điều kiện nhận các tài trợ này. Cơ quan FEMA không thể cấp quỹ cho họ sửa chữa những ngôi nhà thứ hai.

Khi những nạn nhân sống sót sau trận cháy rừng đăng ký với Cơ quan FEMA, họ có thể báo cáo những thiệt hại lớn về nhà khiến ngôi nhà không thể ở được. Điều này có thể bao gồm khói làm cho ngôi nhà không an toàn cho người vào ở. Một ngôi nhà có thể sinh sống được cần có hệ thống ống nước, điện, cửa sổ, mái nhà, cửa ra vào và các bức tường để bảo vệ căn nhà và làm cho căn nhà an toàn trước các yếu tố. Cơ quan FEMA sẽ kiểm tra tất cả các tài sản có thiệt hại lớn trước khi đưa ra khoản tài trợ.

Những đương đơn có nhà vẫn còn sử dụng được có thể yêu cầu kiểm tra sau nếu họ phát hiện thấy nhiều thiệt hại hơn so với những gì họ đã chỉ ra trước đó.

Để giữ an toàn cho những nạn nhân sống sót và nhân viên Cơ quan FEMA trong môi trường dịch bệnh COVID-19, tất cả việc kiểm tra thiệt hại ban đầu đều được thực hiện qua điện thoại. Trong một cuộc phỏng vấn, nhân viên kiểm tra sẽ đặt câu hỏi cho đương đơn để ghi lại mức độ thiệt hại; quá trình này không đóng vai trò gì trong việc xác định các khoản trợ cấp của Cơ quan FEMA. Các thanh tra viên được phê duyệt của Cơ quan FEMA sẽ cung cấp một phần số đăng ký của một nạn nhân sống sót khi bắt đầu cuộc gọi. Những nạn nhân sống sót nào không biết được số của họ có thể gọi đến Đường dây Trợ giúp của Cơ quan FEMA để được hỗ trợ. Cơ quan FEMA có thể dõi theo sau cuộc phỏng vấn ban đầu của thanh tra viên với một cuộc kiểm tra xác minh khu vực bên ngoài để xác nhận mức độ thiệt hại.

Người thuê nhà. Người thuê nhà cũng có thể đủ điều kiện để được Cơ quan FEMA trợ giúp, chẳng hạn như thanh toán tiền thuê nhà khi họ chuyển đi do nhà cửa bị hư hại hoặc thay thế tài sản cá nhân thiết yếu đã bị hư hỏng hoặc phá hủy.

Nhng nn nhân sng sót có bo him.. Cơ quan FEMA có thể lấp đầy khoảng trống mà công ty bảo hiểm của nạn nhân sống sót không cung cấp bảo hiểm cho một số chi phí liên quan đến thảm họa, chẳng hạn như chi phí thuê một nơi ở thay thế trong khi nhà được xây dựng lại hoặc sửa chữa, hoặc khi hợp đồng bảo hiểm đã hết hạn và vẫn còn nhu cầu chưa được đáp ứng. Điều quan trọng cần lưu ý là Cơ quan FEMA không thể thanh toán các khoản khấu trừ bảo hiểm. Cơ quan FEMA khuyến khích những nạn nhân sống sót có bảo hiểm đăng ký hỗ trợ trước ngày 23 tháng 11 ngay cả khi họ không biết liệu họ có đủ điều kiện hay không. Cơ quan FEMA có thể xác định tính đủ điều kiện của họ sau khi yêu cầu bảo hiểm của họ được giải quyết.

Khoàn vay thm ha ca Cơ quan SBA. Các khoản cho vay thảm họa của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) hiện có sẵn cho chủ nhà, người cho thuê nhà, doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân. Khi những nạn nhân sống sót sau thảm họa cần khoản vay để sửa chữa thiệt hại, lãi suất thấp và thời hạn kéo dài (lên đến 30 năm) từ SBA giúp cho chi phí dành việc phục hồi có thể đáp ứng được. Trong một số trường hợp, các khoản tái cấp vốn (refinancing) cho các khoản nợ trước cũng có sẵn. Một mất mát do thảm họa là ngoài sự mong đợi. Đối với hầu hết những nạn nhân sống sót sau thảm họa, việc chi trả những thiệt hại do thảm họa gây ra bằng chính nguồn lực của họ là điều vượt quá khả năng của họ.

H Tr Cho Các Nhu Cu Khác

Thảm họa có thể gây ra gánh nặng tài chính nghiêm trọng ngoài nhu cầu nhà ở. Đối với những đương đơn đủ điều kiện, Cơ quan FEMA và các chương trình trợ cấp của tiểu bang có thể giúp thanh toán các chi phí phi nhà ở như:

  • Chi phí tang lễ và y tế hoặc nha khoa liên quan đến thảm họa
  • Các tiếp liệu giáo dục cần thiết (ví dụ như máy tính, sách học, vật tư)
  • Những công cụ cần thiết đã bị thiệt hại do thảm họa dành cho nạn nhân sống sót để kiếm sống
  • Chăm sóc trẻ em
  • Các chi phí cần thiết khác hoặc nhu cầu nghiêm trọng
  • Sửa chữa hoặc thay thế của một phương tiện xe cộ bị thảm họa làm hư hại*
  • Các chi phí cho vận chuyển và lưu trữ liên quan đến thảm họa*
  • Tài sản cá nhân: cấp mới quần áo, đồ đạc và thiết bị*

*Những đương đơn không được giới thiệu đến Cơ quan SBA - hoặc được giới thiệu nhưng không được chấp thuận cho khoản vay của SBA - có thể đủ điều kiện nhận các hình thức trợ giúp sau: hỗ trợ tài sản cá nhân; hỗ trợ vận chuyển để sửa chữa hoặc thay thế phương tiện đủ điều kiện bị hư hỏng do thảm họa và các chi phí khác liên quan đến vận chuyển; hoặc hỗ trợ chi phí di chuyển và lưu kho. Những nạn nhân sống sót muốn được Cơ quan FEMA giúp đỡ với những loại tổn thất này trước tiên phải hoàn thành đơn xin vay vốn của SBA. Không cá nhân nào từng bị buộc phải chấp nhận một khoản vay. Nếu quý vị đã đăng ký với Cơ quan FEMA và SBA xác định rằng quý vị không đủ điều kiện để được vay, chương trình này sẽ tự động giới thiệu quý vị đến chương trình Dành cho Cá nhân và Hộ gia đình của Cơ quan FEMA và hồ sơ của quý vị sẽ được xem xét để xác định xem liệu quý vị có đủ điều kiện để được hỗ trợ thêm hay không.

###

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 17, 2021