Tám Lời khuyên để Khiếu nại Thư Quyết định của FEMA

Release Date:
Tháng 1 24, 2023

Tám Lời khuyên Hữu ích để Khiếu nại Quyết định của FEMA

Dưới đây là một số lời khuyên để viết một lá thư khiếu nại thành công:

Lời khuyên 1: Biết rõ thời hạn của quý vị

Quý vị có 60 ngày để gửi đơn khiếu nại kể từ ngày nhận được thư quyết định của FEMA. Khoanh tròn thời hạn này trên lịch hoặc viết một ghi chú và dán nó lên tủ lạnh hoặc bảng điều khiển trên ô tô của mình. Sau khi FEMA xem xét đơn khiếu nại của quý vị, quý vị có thể nhận được một cuộc gọi điện thoại hoặc thư theo dõi yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Lời khuyên 2: Hiểu lý do vì sao FEMA quyết định quý vị không đủ điều kiện trước khi viết đơn khiếu nại

Quý vị có thể không đồng ý với quyết định đó nhưng hãy phân tích lý do tại sao FEMA quyết định quý vị không đủ điều kiện. Thông thường, chỉ là do thiếu tài liệu hoặc thông tin. Đọc thư của FEMA từ đầu đến cuối và xem cơ quan này cần gì từ quý vị.

Lời khuyên 3: Cung cấp tài liệu để hỗ trợ khiếu nại của quý vị

Một lá thư khiếu nại đang được chuyển đến có thể không đủ để FEMA đánh giá lại quyết định của mình. Hãy cân nhắc việc cung cấp tài liệu để hỗ trợ lý do khiếu nại của quý vị. Điều quan trọng là cung cấp bất kỳ tài liệu nào mà FEMA đã yêu cầu. Ví dụ:

  • Các tài liệu từ công ty bảo hiểm của quý vị cho thấy phạm vi bảo hiểm và/hoặc việc giải quyết hợp đồng bảo hiểm của quý vị không đủ để thực hiện các sửa chữa nhà cửa thiết yếu, cung cấp nơi ở hoặc thay thế một số nội dung nhất định. FEMA không thể đưa ra quyền lợi cho chủ nhà hoặc người thuê nhà đã nhận được những quyền lợi tương tự từ một công ty bảo hiểm.
  • Bằng chứng về tình trạng cư trú: Một bản sao hóa đơn tiện ích, bằng lái xe hoặc hợp đồng cho thuê cho thấy ngôi nhà hoặc tài sản cho thuê bị hư hỏng là nơi cư trú chính của quý vị trước cơn bão Ian hoặc Nicole.
  • Bằng chứng về quyền sở hữu: Tài liệu thế chấp hoặc bảo hiểm, biên lai thuế hoặc chứng thư. Nếu tài liệu của quý vị bị thất lạc hoặc bị phá hủy, hãy truy cập usa.gov/replace-vital-documents để biết thông tin về cách thay thế chúng.

Lời khuyên 4: Cung cấp số đơn xin hỗ trợ thảm họa FEMA của quý vị trên mỗi trang tài liệu được gửi cùng với đơn khiếu nại của quý vị

Vui lòng ghi mã số thảm họa và số đơn xin hỗ trợ FEMA của quý vị và số trang trên mỗi trang trong thư khiếu nại của quý vị gửi cho FEMA và bất kỳ tài liệu nào được gửi. FEMA nhận nhiều tài liệu với mỗi lần khiếu nại; việc ghi số đơn xin hỗ trợ của quý vị trên mỗi trang được gửi sẽ giúp sắp xếp trường hợp của quý vị.

Lời khuyên 5: Không thể tự viết đơn khiếu nại? Ủy quyền ai đó viết đơn cho quý vị

Nếu quý vị không thể tự viết một lá thư khiếu nại, hãy nhờ ai đó viết thay. Đó có thể là một người trong gia đình, một người bạn hoặc một luật sư. Quý vị sẽ cần cung cấp cho FEMA một tuyên bố đã ký tên nêu rõ người viết được ủy quyền khiếu nại thay mặt quý vị.

Để biết thêm thông tin về quy trình khiếu nại của FEMA hoặc về việc ủy quyền cho bên thứ ba hành động thay mặt quý vị, hãy gọi Đường dây trợ giúp FEMA theo số 800-621-3362. Đường dây này hoạt động hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, giờ miền Đông. Trợ giúp được cung cấp cho hầu hết các ngôn ngữ. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), điện thoại có phụ đề hoặc dịch vụ khác, vui lòng cung cấp cho FEMA số của dịch vụ đó.

Lời khuyên 6: Gửi thư hoặc fax thư khiếu nại đã ký tên của quý vị

Gửi thư hoặc fax khiếu nại của quý vị trong vòng 60 ngày kể từ ngày ghi trên thư xác định của FEMA:

  • Địa chỉ gửi thư: FEMA, P.O. Box 10055, Hyattsville, MD 20782-8055
  • Số fax: 800-827-8112, Người nhận: FEMA

Lời khuyên 7: Tải thư khiếu nại và các tài liệu hỗ trợ lên tài khoản cá nhân FEMA trực tuyến của quý vị

Để thiết lập một tài khoản FEMA trực tuyến hoặc để tải lên các tài liệu trực tuyến, hãy truy cập DisasterAssistance.gov và nhấp vào "Check Your Status" (Kiểm tra tình trạng của quý vị). Làm theo lời nhắc trên máy tính.

Lời khuyên 8: Chờ đợi quyết định trong vòng 90 ngày

Quý vị đã gửi thư khiếu nại có chữ ký và cung cấp số đơn xin hỗ trợ duy nhất của quý vị trên mỗi tài liệu được gửi. Tiếp theo là gì? Có thể là một cuộc gọi hoặc thư từ FEMA yêu cầu thêm thông tin. Cũng có khả năng FEMA sẽ quyết định quý vị đủ điều kiện để kiểm tra nhà một lần nữa. Hoặc quý vị chỉ có thể nhận được quyết định của FEMA trong vòng 90 ngày kể từ ngày FEMA nhận được đơn khiếu nại của quý vị.

Để biết thông tin mới nhất về việc phục hồi của Florida từ cơn bão Ian và Nicole, vui lòng truy cập floridadisaster.org/info, fema.gov/disaster/4673 fema.gov/disaster/4680. Theo dõi FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối