Gia Cư Tạm Thời Trực Tiếp có thể là Lựa Chọn cho Người Sống Sót từ Bảo Ida

Release Date:
Tháng 11 4, 2021

FEMA cứu xét người nộp đơn xem có đủ tiêu chuẩn để được hỗ trợ gia cư hay không, rồi tìm giải pháp gia cư tốt nhất để đáp ứng cho nhu cầu của gia đình họ. Không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn; tuy nhiên, lựa chọn gia cư tạm thời của FEMA có thể hỗ trợ cho người sống sót nào đủ tiêu chuẩn.

Tiêu Chuẩn

Người nộp đơn có thể đủ tiêu chuẩn được gia cư tạm thời trực tiếp nếu họ là:

  • Chủ nhà hoặc người thuê có nhà bị hư hại nặng (hư hại cấu trúc đáng kể cần sửa chữa nhiều và không an toàn, vệ sinh hoặc hoạt động tốt để ở) hoặc đã bị phá hủy (mất mát toàn bộ hoặc hư hỏng đến mức không thể sửa chữa được) do Bão Ida (dựa trên kiểm tra của FEMA); và
  • Cư dân trước thảm họa của một trong 10 giáo xứ chỉ định được FEMA hỗ trợ Gia Cư Tạm Thời Trực Tiếp: Jefferson, Lafourche, Livingston, Plaquemines, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John the Baptist, Tangipahoa và Terrebonne.

Điều gì xảy ra kế tiếp?

Nếu người nộp đơn đáp ứng tiêu chuẩn của gia cư tạm thời trực tiếp, thì FEMA sẽ liên lạc với họ.

Người nộp đơn nào không đủ tiêu chuẩn cho gia cư tạm thời trực tiếp có thể đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ thuê nhà. Chương trình hỗ trợ thuê nhà của FEMA giúp đỡ tạm thời về tài chánh, để người sống sót thảm họa có một nơi để ở trong khi hoạch định tìm gia cư lâu dài.

Người sống sót nào cần  một nơi ở ngay, nên ghi danh vào Chương Trình Trú Ẩn Bão Ida (Hurricane Ida Sheltering Program) để xem có lựa chọn nào có sẵn trong các giáo xứ bị ảnh hưởng. Vào mạng lưới idashelteringla.com hoặc gọi số 844-268-0301. Chương trình do tiểu bang điều hành được FEMA tài trợ và thiết kế để cung cấp nơi trú ẩn an toàn và riêng tư trong một thời gian ngắn cho các gia đình phục hồi từ bão Ida, trong khi Gia Cư Tạm Thời Trực Tiếp của FEMA gia tăng nỗ lực trợ giúp. Chương trình của tiểu bang cũng muốn ngăn ngừa nguy cơ gia đình bị lây lan COVID-19.

Lựa Chọn Gia Cư Tạm Thời Trực Tiếp Có Thể Bao Gồm:

  • Các Đơn Vị Gia Cư Tạm Thời Có Thể Dời Đi – FEMA có thể mang các nhà kéo du lịch hoặc Đơn Vị Gia Cư Tiền Chế (Manufactured Housing Unit, hay MHU) đến một lô đất tư hoặc một công viên thương mại. FEMA cũng có thể phối hợp với tiểu bang và các viên chức tại địa phương để dựng nơi ở cho một số đơn vị gia cư có thể dời đi.
    • Người nộp đơn được chấp thuận cho ở trong một xe kéo du lịch hoặc MHU phải ký tên vào mẫu Giấy Phép Thu Hồi và Nhận Tài Sản của Chánh Phủ trước khi dọn vào nhà.
  • Thuê Nhà Trực Tiếp – FEMA có thể thuê các cư gia ở được ngay để làm gia cư tạm thời. Các loại nhà đủ tiêu chuẩn có thể bao gồm nhà thuê nghỉ mát, căn hộ của một đoàn thể, nhà thứ hai, nhà đơn hộ, hợp tác xã, condo, nhà lầu kề vách, và các ngôi nhà đã cất sẵn. Thuê nhà trực tiếp chỉ cho người nộp đơn đủ tiêu chuẩn có nhu cầu gia cư không được đáp ứng với lựa chọn hỗ trợ gia cư tạm thời trực tiếp.
  • Thuê và Sửa Chữa Nhà Đa Hộ – FEMA cấp tiền cho sửa chữa và cải tiến nhà cho thuê đa hộ hiện đang bỏ trống để dùng làm gia cư tạm thời.
    • Những người nộp đơn được chấp thuận cho Nhà Cho Thuê và Sửa Chữa Đa Hộ hoặc Cho Thuê Trực Tiếp phải ký thỏa thuận gia cư tạm thời với FEMA và hợp đồng thuê nhà với chủ nhà trước khi dọn vào.

Nhu cầu về gia cư tạm thời trực tiếp của người nộp đơn sẽ được đánh giá lại như thông thường trong khi họ tham gia vào chương trình Gia Cư Tạm Thời Trực Tiếp. Để ở lại một nhà, tất cả những người nộp đơn phải tuân theo thỏa thuận về gia cư tạm thời và nếu áp dụng, hợp đồng thuê nhà. Điều này bao gồm cho thấy có sự tiến triển trong chương trình gia cư lâu dài hoặc hợp đồng thuê lâu hơn.

Quý vị có thể nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa tại DisasterAssistance.gov, gọi số 800-621-3362, hoặc sử dụng ứng dụng di động của FEMA. Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua video (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 11 5, 2021