Hỗ trợ Nhà ở Tạm thời Trực tiếp

Release Date:
Tháng 10 26, 2022

Theo yêu cầu của Tiểu bang Florida, FEMA đã chấp thuận Hỗ trợ Nhà ở Tạm thời Trực tiếp mà có thể được cung cấp cho những người nộp đơn đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu về nhà ở tạm thời của họ.

Khả năng đủ điều kiện

Người nộp đơn có thể đủ điều kiện nhận nhà ở tạm thời trực tiếp nếu họ là:

  • Chủ nhà hoặc người thuê nhà có nhà cửa bị hư hỏng nặng (hư hỏng cấu trúc đáng kể cần sửa chữa nhiều cũng như không an toàn và đủ chức năng để ở) hoặc đã bị phá hủy (mất mát toàn bộ hoặc hư hỏng đến mức không thể sửa chữa được) do hậu quả của thảm họa (dựa trên việc kiểm tra của FEMA); và
  • Nơi cư trú chính của bạn nằm trong một trong bốn quận được chỉ định hưởng Hỗ trợ Nhà ở Tạm thời Trực tiếp của FEMA – Charlotte, Collier, DeSoto và Lee.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Nếu người nộp đơn đáp ứng các tiêu chuẩn về nhà ở tạm thời trực tiếp thì FEMA sẽ liên lạc với họ.
Những người nộp đơn không đủ điều kiện nhận nhà ở tạm thời trực tiếp thì có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ thuê nhà. Hỗ trợ thuê nhà của FEMA cung cấp trợ giúp tài chính tạm thời để những người sống sót sau thảm họa có nơi nào đó để ở trong khi họ lập kế hoạch về nhà ở lâu dài. 

Các lựa chọn Nhà ở Tạm thời Trực tiếp có thể bao gồm

Các chỗ ở tạm thời có thể dịch chuyển 

FEMA có thể đặt một xe kéo du lịch hoặc Nhà ở Di động (Manufactured Housing Unit hay MHU) tại một địa điểm của tư nhân hoặc trong một khu đất thương mại. FEMA cũng có thể phối hợp với Tiểu bang Florida và các quan chức địa phương để xây dựng các địa điểm nhóm cho một vài chỗ ở tạm thời có thể dịch chuyển.

  • Những người nộp đơn được chấp thuận cho dùng xe kéo du lịch hoặc MHU phải ký Giấy Cho phép thu hồi (Revocable License) và Biên nhận Tài sản của Chính phủ (Receipt of Government Property) trước khi chuyển đến chỗ ở đó.

Cho thuê Trực tiếp – 

FEMA có thể cho thuê các bất động sản cư trú hiện có, sẵn sàng cho thuê để sử dụng làm nhà ở tạm thời. Các loại bất động sản đủ điều kiện có thể bao gồm nhà cho thuê nghỉ dưỡng, căn hộ đủ tiện nghi cho thuê, nhà nghỉ dưỡng, nhà dành cho một hộ gia đình, hợp tác xã, căn hộ chung cư thuộc sở hữu, nhà liền kề và những chỗ ở được chế tạo sẵn khác. Cho thuê trực tiếp là dành cho những người nộp đơn đủ điều kiện mà nhu cầu nhà ở không thể được đáp ứng bằng các lựa chọn hỗ trợ nhà ở tạm thời trực tiếp khác.

Cho thuê và Sửa chữa Chỗ ở dành cho Nhiều gia đình 

FEMA tài trợ cho việc sửa chữa hoặc cải thiện các bất động sản cho thuê dành cho nhiều gia đình hiện còn trống mà những người nộp đơn đủ điều kiện có thể sử dụng làm nhà ở tạm thời. 

  • Những người nộp đơn được chấp thuận Cho thuê và Sửa chữa Chỗ ở dành cho Nhiều gia đình hoặc Cho thuê Trực tiếp phải ký một thỏa thuận nhà ở tạm thời với FEMA và một hợp đồng thuê nhà với chủ sở hữu bất động sản trước khi chuyển đến nơi ở đó.

Những người sống sót có thể đủ điều kiện ngay cả khi họ không đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Nơi tạm trú Chuyển tiếp (Transitional Sheltering Assistance hay TSA). Thông tin được cung cấp cho FEMA tại thời điểm nộp đơn là đủ để FEMA đưa ra quyết định về tính đủ điều kiện.

FEMA sẽ làm việc với những người nộp đơn đủ điều kiện để đảm bảo họ đang đạt được tiến độ trong kế hoạch nhà ở lâu dài trong khi nhận được Hỗ trợ Nhà ở Tạm thời Trực tiếp.

Tags:
Cập nhật lần cuối