Xây dựng các Địa điểm Nhóm làm nơi ở của FEMA

Release Date:
Tháng 2 15, 2023

Khi tất cả các phương án về nơi ở đã cạn kiệt, và khi các khu vực tư nhân và các khu vực thương mại hiện có không thể đủ để đáp ứng nhu cầu cho những cấu kiện nhà ở có thể di chuyển khẩn cấp, thì FEMA sẽ phối hợp với các quan chức ở địa phương và tiểu bang để xây dựng các khu vực nhóm tập trung. Quá trình này sẽ vừa tốn kém và mất thời gian vì một số lý do như sau:

  • Địa điểm: Đất phải nằm trong khoảng cách hợp lý đến các dịch vụ cộng đồng và các dịch vụ xung quanh khác.
  • Quyền sử dụng: Đất ở địa điểm phù hợp phải được hiến tặng bởi tổ chức chính quyền như tiểu bang, hạt hoặc thị trấn, hoặc FEMA phải đạt được thoả thuận thuê đất phù hợp.
  • Phân vùng: Mã phân vùng giúp xác định được loại bất động sảnliệu là của gia đình một thế hệ, đa thế hệ, nhà cung cư, hay thương mại trên khu đất đó. Đất có thể được phân vùng lại trong một số trường hợp, như việc xin chấp thuận mất thời gian.
  • Tuân thủ về môi trường: FEMA phải tuân thủ với tất cả các quy định và luật của Liên bang liên quan đến bảo tồn lịch sử và môi trường bao gồm các vùng đất ngập nước, bảo vệ động thực vật hoang dã và bảo vệ các địa điểm có thể quan trọng về văn hoá.
  • Xây dựng: Trong hầu hết các trường hợp. việc này sẽ bao gồm phát triển trên bề rộng - như trải đường, làm rào chắn và các tiện ích - nghĩa là xây dựng từ mặt đất lên. Hiệu quả về chi phí cũng phải được cân nhắc khi quyết định xem có năng suất khi xây dựng một địa điểm nhóm tập trung của FEMA.
  • Giấy phép: Cần có các loại giấy phép cho gần như bất cứ loại hình xây dựng, phát triển, hay cải tạo nào. Việc này thường được quản lý bởi tiểu bang hoặc địa phương có địa điểm xây dựng và có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch xây dựng. FEMA phải tìm hiểu về các loại giấy phép cần có cho những dự án này, ước tính về chi phí và khoảng thời gian để có được những giấy phép này. Việc xin cấp phép có thể mất nhiều thời gian.
  • Nước: Nước và vệ sinh là hai khía cạnh quan trọng nhất khi lập kế hoạch phát triển một khu đất hoang sơ chưa sử dụng. Những người lập kế hoạch cần cân nhắc xem có những kết nối hiện có đến các đường nước và nước thải trên bất động sản hay không. Những yêu cầu của địa phương cũng là một phần của quy trình do có những quy định về việc lắp đặt và vận hành đường nước cho bất động sản.
  • Điện: Những người lập kế hoạch cũng cần cân nhắc nguồn điện cho quá trình xây dựng cũng như là các cấu kiện sẽ được đặt ở đó. Nếu chưa có đường điện nối đến bất động sản, các công ty công ích địa phương sẽ phải bắt đầu từ đầu. Đường dây cáp, điện thoại và internet cũng phải cân nhắc cho việc phát triển khu đất, mặc dù FEMA không cung cấp những thứ này.
  • 18 tháng sử dụng: Làm nơi ở trực tiếp có nghĩa là được kéo dài 18 tháng từ ngày tuyên bố thiên tai. Ngày công bố bão Ian là ngày 29 tháng 9, 2022.
Tags:
Cập nhật lần cuối