Hỗ trợ Nhu cầu Cấp thiết

Release Date:
Tháng 10 8, 2022

Các nhu cầu cấp thiết hoặc tức thì là các mặt hàng cứu sinh và duy trì sự sống, bao gồm nước, thực phẩm, đồ sơ cứu, đơn thuốc, sữa bột trẻ em, tã lót, vật tư tiêu hao trong y tế, thiết bị y tế lâu bền, đồ dùng vệ sinh cá nhân và nhiên liệu để đi lại.

Hỗ trợ Nhu cầu Cấp thiết là khoản thanh toán một lần 700 đô la cho mỗi hộ gia đình.

Người nộp đơn có thể đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Nhu cầu Cấp thiết nếu họ:

  • Hoàn thành đơn xin nộp cho FEMA.
  • Cung cấp xác minh danh tính.
  • Ghi chú trong đơn xin của họ là họ có nhu cầu cấp thiết và yêu cầu hỗ trợ tài chính.
  • Có một nơi cư trú chính trước thiên tai nằm trong khu vực được chỉ định hưởng Hỗ trợ Nhu cầu Cấp thiết. Ở Florida, điều đó bao gồm cư dân của các quận Charlotte, Collier, Desoto, Hillsborough, Lee, Manatee, Osceola, Sarasota, Seminole, và Volusia.
Tags:
Cập nhật lần cuối