Ứng phó Trong Kỳ Nghỉ, Sau các Cơn Bão

Release Date:
Tháng 12 18, 2020

Các kỳ nghỉ có thể đem lại sự căng thẳng bất cứ năm nào, nhưng các cơn bão và COVID-19 đã thêm vào một cấp độ chưa từng có về sự bất định và cảm giác thất vọng. Những căng thẳng thường gặp trong mùa lễ, như cố gắng tập hợp những người thân, dường như bị gia tăng thêm bởi những khó khăn mới như thiếu thực phẩm và/hoặc nhà ở.

Với các vấn đề này, điều quan trọng là cần xem xét sức khỏe cảm xúc của bản thân, người thân, và hàng xóm của quý vị. Nắm được các dấu hiệu căng thẳng có thể giúp chúng ta chọn được các cách thức lành mạnh hơn để giảm căng thẳng.

Sau những điều tồi tệ, việc cảm thấy buồn là bình thường. Đó là dấu hiệu của sức mạnh để liên lạc với những người khác để giúp đỡ những người mà quý vị quan tâm. Các dấu hiệu thông thường của căng thẳng liên quan đến mùa lễ là:

  • Cảm thấy buồn trong mùa nghỉ lễ;
  • Cảm thấy mệt mỏi về thể chất và/hoặc tinh thần;
  • Gặp khó khăn để giao tiếp với người khác hoặc khó khăn để trả lời các câu hỏi;
  • Lo lắng thái quá;
  • Khó đưa ra quyết định hoặc tập trung;
  • Thay đổi cảm giác thèm ăn hoặc ngủ nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường; hay
  • Sử dụng rượu hoặc các chất khác nhiều hơn.

Nếu quý vị hoặc một người thân cảm thấy buồn chán, lo âu hay hành động không an toàn, đường dây nóng Cố vấn Khủng hoảng mở 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần. Gọi số 800-985-5990 (TTY 800-846-8517) hoặc nhắn tin với từ khóa TalkWithUs (dành cho người nói tiếng Tây Ban Nha: Hablanos) và gửi đến số 66746 để được kết nối ngay với một cố vấn viên chuyên nghiệp, người sẽ giúp người gọi điện vượt qua nỗi đau khổ về tinh thần do thảm họa. Dịch vụ miễn phí, đa ngôn ngữ, gọi miễn cước phí và bảo mật này được cung cấp cho tất cả mọi người trong tiểu bang.

 

Một nguồn trợ giúp cố vấn khủng hoảng khác ở Louisiana là VIA LINK. Cơ quan này cung cấp cố vấn, thông tin và giới thiệu miễn phí, 24 giờ một ngày, để giúp với các nhu cầu như thực phẩm, nơi tạm trú, chăm sóc y tế, hỗ trợ tài chính, sức khỏe tâm thần, lạm dụng chất gây nghiện, dịch vụ cho người già và giữ trẻ. Để được hỗ trợ, hãy gọi 800-749-2673, quay số 2-1-1, hoặc truy cập https://vialink.org/.

 

Các Tài nguyên Tư vn Khng hong Khác:

Đường dây trợ giúp củng hoảng Keep Calm Through COVID (Giữ Bình tĩnh Vượt qua COVID) cung cấp các cố vấn viên được đào tạo để hỗ trợ các cư dân Louisiana, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Đường dây nóng miễn phí, bảo mật này kết nối các nạn nhân bão với các dịch vụ cố vấn về sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện. Hãy gọi 866-310-7977

 

Ngoài ra, số Đường dây Nóng về Bạo lực Gia đình ở Louisiana là 888-411-1333. Đường dây điện thoại hỗ trợ khủng hoảng này là kết quả hợp tác toàn tiểu bang, do liên bang chỉ định của các trung tâm tạm trú, các chương trình phi cư trú và các cá nhân cùng nhau nỗ lực để chấm dứt nạn bạo lực gia đình ở Louisiana. Và quý vị có thể liên lạc với Đường dây Nóng Bạo lực Gia đình Quốc gia bằng cách gọi 800-799-7233.

 

Các cựu chiến binh, quân nhân và gia đình và bạn bè họ có thể gọi cho Đường dây Nóng Hỗ trợ Khủng hoảng Cựu Chiến binh theo số 800-273-8255, nhắn tin 838255 hoặc truy cập https://www.veteranscrisisline.net/. Nhân viên hỗ trợ bảo mật trực 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

 

Dịch vụ cố vấn phòng ngừa tự tử miễn phí có trực tuyến tại suicidehotlines.com/louisiana.html.

 

Để biết thông tin mới nhất về Bão Delta, hãy truy cập fema.gov/disaster/4570. Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập fema.gov/disaster/4559. Hoặc, theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối