Tiếp Tục Hỗ Trợ Thuê Mướn: Luôn Có Sẵn khi Quý Vị Cần

Release Date:
Tháng 4 19, 2022

Nếu là người sống sót từ bão Ida, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn tiếp tục được hỗ trợ thuê mướn cho gia cư tạm thời qua Chương Trình dành cho Cá Nhân và Gia Đình của FEMA. FEMA trả cho tiền thuê tạm thời, bao gồm tiền cọc giữ chỗ, tại một ngôi nhà khác hơn là ngôi nhà bị hư hại của quý vị, để giúp quý vị trở lại cuộc sống trước đây.

Nơi thuê mướn có thể là một căn nhà, căn hộ hoặc khách sạn. Tiền trợ cấp bao gồm, các tiện ích quan trọng như điện nước, nhưng không cho đường dây cáp (cable) hoặc Internet. Số tiền được chấp thuận dựa theo giá biểu công bằng trên thị trường trong khu vực của quý vị, được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Hỳ (U.S. Department of Housing and Urban Development) xác định. 

Tiếp tục hỗ trợ thuê mướn có thể được cấp theo nhu cầu nếu quý vị không có gia cư thích hợp hoặc chưa hoàn tất chương trình cho gia cư lâu dài cho mình. Nếu muốn tiếp tục được hỗ trợ thuê mướn, thì quý vị cần trình các biên nhận cho thấy mình đã sử dụng tiền trợ cấp thuê mướn FEMA của mình. Nên giữ các biên nhận của quý vị trong ba năm.

Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được tiếp tục được hỗ trợ nếu quý vị:

 • Chứng minh có nhu cầu tài chánh liên quan đến thảm họa của mình; và
 • Cho thấy quý vị đang lập một chương trình gia cư lâu dài hoặc vĩnh viễn hoặc trình bày tiến trình hoạch định chương trình của mình. Thí dụ như, tờ ước tính giá cả sửa chữa từ một nhà thầu cũng có thể được xem là tiến trình hoạch định.

Chương trình gia cư lâu dài là một chương trình cho quý vị một gia cư lâu dài an toàn, vệ sinh và hoạt động tốt, trong một khoảng thời gian hợp lý, bao gồm đủ thời gian để bảo đảm có tiền, tìm được một nơi ở lâu dài để dọn vào ở. Quý vị phải tiếp tục hoạch định cho gia cư lâu dài thì mới còn đủ tiêu chuẩn tiếp tục được hỗ trợ thuê mướn.

Nếu có nhu cầu liên tục, quý vị có thể yêu cầu hỗ trợ thuê mướn thêm

 • Nếu là người thuê, hãy liên lạc với FEMA và yêu cầu mẫu Tuyên Bố Nhu Cầu Tiếp Tục Được Hỗ Trợ Thuê Mướn.
 • Nếu là chủ nhà, tài liệu thường được gởi đi 15 ngày sau khi được hỗ trợ thuê mướn.
 • Gởi mẫu đã điền đầy đủ này lại cho FEMA qua bưu điện đến: FEMA, P.O. Box 10055, Hyattsville MD 20782-8055, gởi điện sao (fax) đến (800) 827-8112, hoặc đang tải mẫu này đến trương mục của Trung Tâm Hỗ Trợ Thảm Họa của FEMA, trên mạng lưới DisasterAssistance.gov.

Gia hạn hỗ trợ thuê mướn có thể được cấp trong thời gian ba tháng lên đến tối đa 18 tháng kể từ ngày 29 tháng Tám, 2021, là ngày tuyên bố thảm họa Bão Ida.

Để đủ tiêu chuẩn tiếp tục được hỗ trợ thuê mướn, quý vị phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Quý vị đã sử dụng hỗ trợ thuê mướn của mình vào tiền thuê nhà.
 • Quý vị không thể trở về ngôi nhà vì không thể vào được hoặc không thích hợp để sống do thảm họa.
 • Quý vị không có tiền thuê gia cư nếu không được hỗ trợ.
 • Quý vị không được trợ giúp gia cư tạm thời từ bất kỳ nguồn nào khác.
 • Quý vị cho biết tình trạng của chương trình gia cư lâu dài của mình.

Quý vị cần có các tài liệu hỗ trợ này để hoàn tất đơn xin của mình:

 • Tình trạng lợi tức gia đình trước thảm họa và hiện tại.
 • Bản sao của hợp đồng thuê mướn, hóa đơn tiện ích trước thảm họa, và thông tin bảo hiểm của người thuê.
 • Bản sao của thỏa thuận thuê mướn có chữ ký của quý vị và chủ nhà.
 • Các biên nhận thuê mướn, ngân phiếu đã trả (canceled check) hoặc lệnh phiếu cho thấy tiền hỗ trợ thuê mướn đã được dùng để trả cho các chi phí gia cư.

Điều quan trọng là cập nhật cho FEMA thông tin liên lạc của quý vị và tình trạng gia cư của mình.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 4 21, 2022