Xây dựng Lại Tốt hơn

Release Date:
Tháng 3 1, 2023

Giảm thiểu rủi ro có nghĩa là giảm thiệt hại về người và tài sản bằng cách thực hiện các biện pháp để giảm bớt tác động của thảm hoạ.

Tại sao giảm nhẹ lại quan trọng?

Khi người dân Florida xây dựng lại sau cơn bão Ian, họ có thể thực hiện các bước để giúp cho ngôi nhà của mình vững chắc hơn. Trung bình, cứ 1 đô la chi tiêu cho việc giảm thiểu sẽ giúp tiết kiệm 6 đô la cho việc sửa chữa liên quan đến thảm hoạ trong tương lai. Xây dựng trở lại mạnh mẽ hơn bây giờ sẽ giúp quý vị và gia đình chuẩn bị cho những cơn bão trong tương lai.

Biết Rủi ro của Quý vị

Bước đầu tiên là xác định những gì quý vị cần để bảo vệ ngôi nhà của quý vị khỏi. Người quản lý ngập lụt và người quản lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương của bạn có thể cung cấp cho quý vị thông tin về các mối nguy hiểm về gió và nước có thể xảy ra trong cộng đồng của quý vị.

 

Đảm bảo tham khảo ý kiến của nhà thầu được cấp phép và sở xây dựng địa phương trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi cấu trúc nào để hiểu các yêu cầu và xin giấy phép cần thiết.

 

Để biết thông tin về việc lựa chọn nhà thầu, dọn dẹp thảm hoạ, bảo hiểm lũ lụt, xây dựng lại mạnh mẽ hơn và an toàn hơn, và các cách khác để giảm thiểu rủi ro trong tương lai, hãy gọi cho Chuyên gia Giảm thiểu Nguy cơ của FEMA theo số 833-FEMA-4-US hoặc 833-336-2487.

Tuỳ chọn Giảm thiểu

Bảo vệ ngôi nhà của quý vị khỏi:

  • Lụt. Hệ thống sưởi, thông gió và điều hoà không khí (HVAC) và/hoặc hệ thống cơ khí, ống dẫn, hệ thống điện và các tiện ích khác được nâng cao hoặc chống ngập nước để bảo vệ khỏi thiệt hại do lũ lụt và giảm chi phí sửa chữa. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Bảo vệ tài sản của quý vị khỏi lũ lụt.
  • Gió. Lắp đặt cửa chớp chống bão để bảo vệ cửa sổ và cửa ra vào bằng kính là một cách thiết thực để ngăn ngừa thiệt hại do gió mạnh. Ngoài ra, hãy xem xét việc gia cố nhà để xe và cửa ra vào kép để ngăn chặn sự cố do áp lực gió. Kiểm tra Bảo vệ tài sản của bạn khỏi những cơn gió mạnh để biết thêm mẹo.
  • Nước biển dân do bão. Đây là phần tàn phá nặng nề nhất của lũ lụt ven biển. Bước đầu tiên để bảo vệ ngôi nhà của bạn trước triều cường là xác định Độ cao Lũ lụt Cơ sở (BFE) cho ngôi nhà của quý vị. Quý vị có thể làm như vậy bằng cách tra cứu địa chỉ của quý vị ở Các mức Nguy hiểm Quốc gia (National Hazard Layer). Florida có mạn khô 1 ft cộng với BFE và một số cộng đồng có yêu cầu mạn khô cao hơn. Để biết chiều cao phù hợp để nâng cấu trúc của quý vị, hãy liên hệ với người quản lý vùng lũ địa phương của quý vị. Biết độ cao ngập lụt của quý vị sẽ giúp quý vị xác định độ cao để nâng cao ngôi nhà của quý vị, các đơn vị A/C ngoài trời, v.v. Để được hỗ trợ tìm và hiểu độ cao ngập lụt của quý vị, hãy gửi email cho FEMA-FMIX@fema.dhs.gov hoặc gọi 877‑336-2627. Truy cập Bảo vệ tài sản của bạn khỏi Triều cường để biết thêm chi tiết.
Tags:
Cập nhật lần cuối