Cẩn Thận với Những Trò Gian Lận và Lừa Đảo

Release Date:
Tháng 8 30, 2023

Những nạn nhân sau thảm họa cần biết rằng những kẻ lừa đảo và bọn tội phạm có thể tìm cách lấy tiền hoặc đánh cắp thông tin cá nhân của quý vị thông qua gian lận hoặc trộm cắp thông tin nhận dạng sau khi xảy ra thảm họa. Trong một số trường hợp, kẻ trộm tìm cách nộp đơn xin trợ giúp với FEMA bằng cách sử dụng tên, địa chỉ và số An sinh Xã hội mà chúng đã đánh cắp được từ các nạn nhân.  

Các nạn nhân, Hãy cẩn thận! 

 • Các nhân viên thảm họa liên bang và địa phương không xin xỏ hoặc chấp nhận tiền. Không tin vào bất cứ ai hứa hẹn đổi một khoản trợ cấp sau thảm họa để lấy một khoản tiền thanh toán.  
 • Các đại diện của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ không bao giờ tính phí những đương đơn việc xin hỗ trợ thảm họa, kiểm tra hoặc trợ giúp điền đơn.  
 • Không tiết lộ thông tin cá nhân cho các cá nhân tự xưng là nhân viên của FEMA hoặc nhân viên của liên bang thông qua các cuộc gọi hoặc email không mong muốn. FEMA sẽ không liên lạc với quý vị trừ khi quý vị đã gọi cho FEMA trước hoặc đã nộp đơn xin hỗ trợ. 
 • Vui lòng gọi đến Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362, nếu quý vị không nộp đơn xin hỗ trợ nhưng nhận được thư từ FEMA. Các chuyên gia sẽ gửi yêu cầu ngừng tiếp tục xử lý thêm với đơn xin hỗ trợ đó.  
 • Nếu quý vị muốn nộp đơn xin hỗ trợ cho FEMA sau khi ngừng xử lý đơn đăng ký thông qua gian lận được thực hiện bằng tên của quý vị, các chuyên gia phụ trách Đường dây Trợ giúp sẽ hỗ trợ quý vị làm đơn đăng ký mới. 
 • Các đại diện của FEMA sẽ cung cấp tên và mã số ID của họ cho quý vị khi quý vị gọi đến Đường dây Trợ giúp.  
 • Các chuyên gia của FEMA cũng sẽ yêu cầu quý vị cung cấp tài liệu để xác nhận danh tính của mình khi quý vị nộp đơn xin hỗ trợ hoặc yêu cầu cập nhật thông tin về đơn đăng ký xin hỗ trợ của mình. Tài liệu đó có thể bao gồm bốn chữ số cuối hoặc toàn bộ Số An sinh Xã hội của quý vị.   
 • Quý vị sẽ cần phải cung cấp thông tin ngân hàng khi nộp đơn xin hỗ trợ. 
 • Những kẻ lừa đảo có thể giả làm các viên chức chính phủ, nhân viên cứu trợ hoặc nhân viên của công ty bảo hiểm. 
 • Quý vị cần yêu cầu xem phù hiệu ID. Tất cả những nhân viên đại diện của FEMA đều đeo theo phù hiệu định danh có hình. Áo sơ mi hoặc áo khoác của FEMA không phải là bằng chứng để nhận diện nhân viên của FEMA. 

Thẩm định Tài sản    

 • Thông tin của quý vị có thể đã được sử dụng để tạo đơn xin hỗ trợ FEMA mà quý vị không hay biết, nếu thẩm định viên của FEMA ghé thăm nhà của quý vị và quý vị không nộp đơn xin hỗ trợ FEMA. Nếu điều này xảy ra, quý vị hãy thông báo cho thẩm định viên biết rằng quý vị đã không nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA để nhân viên của FEMA có thể gửi yêu cầu ngừng xử lý thêm đối với đơn xin hỗ trợ đó. 
 • Hãy nghi ngờ đối với những cuộc điện thoại hoặc những lần ghé thăm nhà ở của quý vị bất ngờ từ những người tự xưng là thẩm định viên nhà ở của FEMA hoặc nói rằng họ làm việc cho FEMA. Nhân viên đại diện của FEMA sẽ có phù hiệu ép nhựa và mã số đăng ký FEMA gồm chín chữ số của quý vị. 
 • Các thẩm định viên không bao giờ tính phí để thẩm định tài sản của quý vị. 
 • Hãy cảnh giác nếu có người hỏi mã số đăng ký của quý vị. Nhân thẩm định viên của FEMA sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị cung cấp thông tin này. Họ đã có nó trong hồ sơ của mình. 
 • Không cung cấp thông tin ngân hàng của quý vị cho người tự xưng là thẩm định viên nhà ở của FEMA. Thẩm định viên của FEMA không bao giờ có quyền được thu thập thông tin tài chính cá nhân của quý vị. 
 • Các viên chức hỗ trợ thảm họa của chính phủ sẽ không gọi cho quý vị để hỏi thông tin tài khoản tài chính của quý vị. Nếu quý vị nghi ngờ liệu nhân viên đại diện của FEMA có phải là nhân viên hợp pháp hay không, hãy tắt điện thoại và gọi tới Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 để báo cáo vụ việc đó.  

Nhà thầu Xây dựng      

 • FEMA không thuê hoặc ủng hộ các nhà thầu cụ thể để cải tạo hoặc khuyến nghị sửa chữa nhà cửa. Công việc duy nhất của thẩm định viên nhà ở của FEMA là xác minh thiệt hại. 
 • FEMA luôn thuê một kỹ sư, kiến trúc sư hoặc nhân viên xây dựng có uy tín để kiểm tra nhà ở của quý vị. Một nhà thầu phi đạo đức có thể gây ra thiệt hại chỉ để có được việc làm. 
 • Khi quý vị nghi ngờ, hãy báo cáo bất kỳ hành vi đáng ngờ nào cho cơ quan có thẩm quyền ở địa phương. 

Đề nghị Quyên góp Sau thảm họa  

 • Những người không trung thực có thể cố gắng kêu gọi sự hỗ trợ cho những nạn nhân sau thảm họa qua điện thoại, email, thư hoặc kêu gọi trực tiếp. 
 • Xác minh lời kêu gọi hợp pháp: 
 • Quý vị hãy hỏi tên, địa chỉ, số điện thoại và trang web của tổ chức từ thiện. Sau đó gọi cho tổ chức từ thiện để xác nhận rằng người yêu cầu quyên góp là nhân viên hoặc tình nguyện viên của tổ chức. 
 • Không thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền kỹ thuật số. 
 • Hãy yêu cầu biên nhận thể hiện tên, địa chỉ phố, số điện thoại và địa chỉ trang web của tổ chức từ thiện, nếu có. 

Báo cáo những Hành vi Gian lận, Lừa đảo và Đánh cắp Danh tính   

 • Nếu quý vị tin rằng quý vị hoặc người thân của quý vị là nạn nhân của một hành vi lừa đảo hoặc đánh cắp danh tính, vui lòng báo ngay cho Sở Cảnh sát Maui theo số điện thoại 808-244-6400. Người tiêu dùng cũng có thể nộp đơn khiếu nại về hành vi gian lận tới đường dây nóng của Bộ Thương mại và Người tiêu dùng Hawaii theo số 808-587-4272 (Tùy chọn 7). 
 • Nếu quý vị nghi ngờ có bất kỳ hình thức gian lận nào liên quan đến vấn đề hỗ trợ sau thảm họa hoặc quý vị biết có hành vi gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng, hãy báo cáo vấn đề đó cho Ban Điều tra và Thanh tra Gian lận của FEMA tại FEMA-OCSO-Tipline@fema.dhs.gov hoặc gọi số 866-223-0814. 
 • Quý vị cũng có thể báo cáo hành vi gian lận cho http://www.oig.dhs.gov/, Văn phòng Tổng Thanh tra của Bộ Nội An hoặc gọi đến Đường dây Nóng về Gian lận của Bộ Tư pháp theo số 866-720-5721. 
 • Hãy cảnh giác với những hành vi lừa đảo phổ biến bằng cách truy cập trang web của Ủy ban Thương mại Liên bang về Phòng tránh và Báo cáo các Hành vi Lừa đảo
 • Nếu quý vị nghi ngờ có hành vi đánh cắp danh tính, vui lòng truy cập Consumer.ftc.gov/features/identity-theft

Để biết thông tin mới nhất về các nỗ lực hồi phục sau thảm họa cháy rừng tại Maui, vui lòng truy cập mauicounty.govfema.gov/disaster/4724. Theo dõi FEMA trên các phương tiện truyền thông: @FEMARegion9facebook.com/fema

Tags:
Cập nhật lần cuối