Cảnh Giác với Những Kẻ Gian Lận và Lừa Gạt

Release Date:
Tháng 10 4, 2021

Sau thảm họa, những kẻ lừa đảo, mạo danh và những tội phạm khác thường muốn lợi dụng người sống sót sau thảm họa. Các viên chức quản lý khẩn cấp của liên bang và tiểu bang yêu cầu cư dân để ý và báo cáo bất cứ họa động tình nghi nào.

Kẻ gian có thể muốn lợi dụng người sống sót đang gặp khó khăn bằng cách giả làm nhân viên hỗ trợ thảm họa hay ngay cả bà con để giúp họ điền các đơn xin.

Các hoạt động lừa đảo sau thảm họa thông thường bao gồm:

Mời chào giả để nhận hỗ trợ tiểu bang hay liên bang: Nhân viên tiểu bang và liên bang không mời gọi hay nhận tiền. Nhân viên của FEMA và Cơ Quan Tiểu Thương Hoa Kỳ không bao giờ đòi đương đơn trả tiền hỗ trợ thảm họa, kiểm tra hay giúp điền đơn xin.

Kiểm định viên gia cư giả mạo: Khi thảm họa xảy ra, đương đơn có thể bị các kiểm định viên gia cư giả mạo xưng họ là đại diện cho FEMA để đến kiểm tra thiệt hại. Yêu cầu xem bảng tên của kiểm định viên. Tất cả nhân viên và nhà thầu của FEMA đều có bảng tên có hình ép chánh thức. Kiểm định viên gia cư có số ghi danh FEMA của mỗi đương đơn gồm 9 chữ số. Kiểm định viên thực địa có thể sử dụng các phương pháp liên lạc khác nhau để liên lạc với đương đơn. Kiểm định viên có thể gọi từ số điện thoại được chính quyền cấp hay điện thoại di động cá nhân, do vậy đương đơn có thể nhận cú gọi từ những mã vùng khác nhau. Kiểm định viên cũng có thể liên lạc bằng tin nhắn và điện thư, dùng thông tin liên lạc đương đơn cung cấp trong đơn xin FEMA Nhưng kiểm định viên không bao giờ đòi tiền để hoàn tất việc kiểm định.

Có thể có trường hợp đại diện FEMA cần liên lạc với quý vị để kiểm tra dữ liệu cá nhân. Quý vị nên yêu cầu họ cung cấp mã số FEMA. Nếu quý vị không tin tưởng danh tánh người gọi hoặc nghi ngờ người tự xưng là kiểm định viên gia cử do FEMA cử tới, hãy gọi  cho Đường Dây Trợ Giúp FEMA theo số 800-621-3362 (711/VRS). Đường dây hoạt động từ 8:00 sáng đến 7:00 tối, 7 ngày một tuần, và tổng đài có thể kết nối quý vị với một chuyên gia nói được ngôn ngữ của quý vị. Nếu sử dụng dịch vụ tiếp âm, như qua viđêo (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó.

Nhân viên chánh phủ giả mạo: Những kẻ lừa đảo có thể danh nhân viên hỗ trợ thảm họa thâu thập tiền cho các dịch vụ khi liên lạc với quý vị. Nhân viên hỗ trợ thảm họa địa phương, tiểu bang và liên bang không mời gọi hay nhận tiền. Nhân viên thảm họa của liên bang cũng không hứa hẹn trợ cấp thảm họa.

Mời gọi từ thiện giả: Xem danh sách các tổ chức từ thiện uy tín do Liên Minh Từ Thiện Khôn Ngoan của Better Business Bureau tại Give.org. Các tội phạm khai thác người sống sót bằng cách gởi thông tin liên lạc giả mạo qua điện thư hay truyền thông xã hội và bằng cách lập ra mạng lưới giả dùng để mời gọi quyên góp.

Liên Minh khuyến cáo: “Không trả lời điện thư tự gởi. Cảnh giác với những người tiếp thị từ xa và tổ chức từ thiện giả mạo dùng tên tương tự.” Muốn biết thêm thông tin về cách tránh những trò gian lận quyên góp từ thiện, vào mạng lưới của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang tại Scam Alerts.

Lừa đăng nhà cho thuê: Ủy Ban Thương Mại Liên Bang có các thông tin về cách thức hoạt động của việc lừa đăng nhà cho thuê. Thí dụ, kẻ lừa gạt biết rất khó để tìm căn hộ hay chỗ nghỉ mát để thuê, và khi kiếm được giá như ý thì cũng khó bỏ qua. Tìm hiểu thêm tại Rental Listing Scams.

Cảnh giác với nhà thầu không có giấy phép/không có bảo hiểm: Thông thường sau thảm họa, nhiều người sẽ xưng là nhà thầu hợp pháp. Yêu cầu xem thông tin giới thiệu, thận trọng với tiền trả trước, và phải chắc chắn là họ được cấp phép và có giấy phép phù hợp. Trước khi thuê một nhà thầu để cải tiến nhà, hãy kiểm tra xem nhà thầu đó có giấy phép hoặc ghi danh ở quận quý vị hay không:

Nếu biết có lừa đảo, lãng phí hay lạm dụng, thì quý vị có thể báo cáo những vấn nạn này – 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần – cho Đường Dây Lừa Đảo Thảm Họa FEMA theo số 866-720-5721 hoặc qua điện thư Disaster@leo.gov.

Nếu thấy mình hay người thân thương bị lừa đảo hay mạo danh thì quý vị nên báo ngay cho cảnh sát hay phòng cảnh sát trưởng địa phương, hoặc liên lạc văn phòng Tổng Chưởng Lý New York:

Xin gọi số 211 hoặc vào mạng lưới https://www.211nys.org/contact-us để xin giới thiệu đến các cơ quan hỗ trợ cho nhu cầu đặc biệt trong cộng đồng. Với cư dân Thành Phố New York, xin gọi số 311.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4615 để biết thông tin mới nhất về nỗ lực phục hồi sau Bão Ida của New York. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại twitter.com/femaregion2facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối