Giải quyết Nhu cầu về PPE tại các Đơn vị Không thuộc Lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe

Release Date:
Tháng 4 22, 2020

Hướng dẫn này tóm tắt cách các tổ chức nên xem xét và quản lý nhu cầu thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) của họ trong khi vẫn đảm bảo việc bảo vệ nhân viên trong quá trình ứng phó với đại dịch coronavirus (COVID-19).

Mục tiêu

Chiến lược Quốc gia trong giai đoạn COVID-19 về Giải quyết Vấn đề Thiếu Thiết bị Bảo hộ Cá nhân (PPE) nhằm đảm bảo việc bảo vệ chống lại COVID-19 cho các nhân viên y tế, phản ứng viên đầu tiên và bệnh nhân bằng cách thực hiện ba nguyên tắc thực hành chính: giảm thiểu, tái sử dụng và tái sử dụng với mục đích mới. Các ngành sử dụng sản phẩm PPE tương tự (ví dụ: mặt nạ phòng độc N95) như là một phần nhiệm vụ thông thường của họ sẽ gặp thách thức trong việc có được PPE trong khi nguồn cung sẵn có được ưu tiên cho các nhân viên y tế và các phản ứng viên đầu tiên. Các ngành có nhân viên cơ sở hạ tầng quan trọng thiết yếu cần PPE để thực hiện nhiệm vụ của mình nên tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp để mua được PPE cần thiết, nhưng nên hiểu rằng sự thiếu hụt sẽ còn tiếp tục. Tất cả các ngành nên thực hiện ngay các chiến lược để duy trì lâu dài nguồn cung PPE hiện có và tìm các phương pháp làm việc thay thế để giải quyết các thiếu hụt.

Chiến lược Duy trì Lâu dài cho các Đơn vị Không thuộc Lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe

Một phần quan trọng trong việc thực hiện các chiến lược duy trì lượng PPE lâu dài là xác định mức độ sử dụng PPE phù hợp. Các ngành không thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nên xem xét cẩn thận liệu PPE có được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quy định như là một phần của nhiệm vụ thường xuyên của họ, hoặc liệu có cần thiết để giảm thiểu phơi nhiễm của nhân viên đối với COVID-19 hay không.

Nếu PPE được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quy định như là một phần của nhiệm vụ thường xuyên được thực hiện bởi các nhân viên cơ sở hạ tầng quan trọng thiết yếu:

 • Kéo dài thời gian sử dụng của PPE không bị hư hại, bị bẩn không nhìn thấy rõ và thực hiện các chính sách và quy trình tái sử dụng PPE mở rộng trên toàn cơ sở.
 • Thích nghi và thực hiện các chiến lược của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) về chăm sóc sức khỏe để tối ưu hóa nguồn cung PPE và thiết bị, và các biện pháp thực hành tối ưu nhất để duy trì nguồn cung PPE.
 • Thực hiện các chiến lược khử khuẩn và tái sử dụng các mặt nạ lọc và phòng độc như là các biện pháp dự phòng và chống khủng hoảng.
 • Hiểu và theo dõi các yêu cầu sử dụng và tốc độ sử dụng PPE. Sử dụng công cụ tính tốc độ sử dụng PPE của CDC nếu quý vị đang thiếu một phương tiện để làm điều đó.
 • Sử dụng các loại hoặc nguồn cung PPE thay thế để hỗ trợ các hoạt động cần thiết. Sử dụng thiết bị bảo vệ hệ hô hấp đã được phê duyệt bởi Viện Quốc gia về An toàn Nghề nghiệp và sức khỏe (NIOSH) mà trước đây chưa được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt. Theo dõi các trang web của FDA và Cơ quan Quản lý An toàn Nghề nghiệp và Sức khỏe (OSHA) để nhận được các thông tin cập nhật và thông báo về việc thực thi một cách thoải mái hơn và Cho phép Sử dụng trong Trường hợp Khẩn cấp.
 • Tham khảo hướng dẫn từ NIOSH của CDC về các chiến lược để duy trì lâu dài, mở rộng và đáp ứng sự thiếu hụt trong việc cung cấp mặt nạ lọc và phòng độc (FFR) được sử dụng trong các địa điểm làm việc không thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ví dụ như là sản xuất và xây dựng.

Nếu PPE không được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quy định như là một phần của nhiệm vụ thường xuyên được thực hiện bởi các nhân viên cơ sở hạ tầng quan trọng thiết yếu:

 • Thực hiện các biện pháp giảm phơi nhiễm, chẳng hạn như các biện pháp kiểm soát sử dụng rào cản (ví dụ: kính chắn Plexiglass, hệ thống thông gió được cải thiện) và thực hành làm việc an toàn, chẳng hạn như điều chỉnh các hoạt động kinh doanh để tăng khoảng cách thân thể giữa các nhân viên. Tham khảo Hướng dẫn Tạm thời dành cho các Cơ sở Kinh doanh và Chủ Lao động để Lập Kế hoạch và Ứng phó với COVID-19 của CDC để xem xét thêm nhằm giảm nguy cơ tiếp xúc tổng thể tại nơi làm việc.
 • Không cố gắng tìm cách sử dụng PPE y tế hoặc công nghiệp cho những nhân viên đó. PPE như vậy có khả năng không sẵn có và được yêu cầu sử dụng cho các chức năng cơ sở hạ tầng quan trọng với mức độ ưu tiên cao hơn khác. Khẩu trang phẫu thuật hoặc mặt nạ phòng độc N95 là nguồn cung cấp quan trọng và phải tiếp tục được dành riêng cho nhân viên y tế và những phản ứng viên y tế đầu tiên khác, theo khuyến nghị bởi hướng dẫn hiện tại của CDC.
 • Thay vào đó, hãy làm theo hướng dẫn của CDC về việc sử dụng các tấm che mặt bằng vải đơn giản. CDC khuyến nghị nên đeo khăn che mặt bằng vải trong môi trường công cộng, nơi khó duy trì các biện pháp giãn cách xã hội khác (ví dụ: phòng điều khiển, khu vực sản xuất), đặc biệt là trong các khu vực diễn ra nhiều hoạt động chuyển tiếp trong cộng đồng. 
 • Khăn che mặt bằng vải được sản xuất thương mại cũng có thể bị thiếu; nhu cầu đã tăng lên khi người Mỹ chú ý đến khuyến nghị gần đây của chính phủ Hoa Kỳ về việc sử dụng chúng như một biện pháp bổ sung cho Hướng dẫn của Tổng thống Hoa Kỳ về Coronavirus dành cho nước Mỹ, 30 Ngày để Làm chậm sự Lây lan. Nếu khăn che mặt được sản xuất thương mại không có sẵn, chúng có thể được làm từ các vật liệu phổ biến với chi phí thấp. Làm theo hướng dẫn của CDC về cách làm và sử dụng khăn che mặt bằng vải.

Tất cả các ngành nên tuân theo hướng dẫn của chính phủ Hoa Kỳ để giúp những nhân viên thiết yếu nhất nhanh chóng trở lại làm việc sau khi tiếp xúc với người nhiễm COVID-19, miễn là những nhân viên đó không có triệu chứng.

Mua PPE Trong Thời gian Thiếu hụt

Nếu sau khi giảm thiểu nhu cầu về PPE thông qua các chiến lược được mô tả ở trên, PPE vẫn bắt buộc cần được sử dụng cho các nhân viên cơ sở hạ tầng quan trọng thiết yếu để thực hiện nhiệm vụ của mình, các tổ chức nên:

 • Tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp thuộc khu vực tư nhân thông thường và thay thế để có được PPE. Có thể cần xác định nhiều lựa chọn về các nhà cung cấp và ưu tiên các nhu cầu ngắn hạn so với nhu cầu dài hạn.
 • Nếu các nhà cung cấp không thể cung cấp cho nhu cầu của quý vị và PPE được yêu cầu khẩn cấp, hãy gửi yêu cầu hỗ trợ cho các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp tại địa phương hoặc tiểu bang. Nếu cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp tại địa phương không thể giải quyết sự thiếu hụt PPE, họ có thể chuyển tiếp yêu cầu đó đến tiểu bang. Nếu tiểu bang không thể giải quyết, họ có thể gửi yêu cầu hỗ trợ đến Trung tâm Điều phối Phản ứng Khu vực của FEMA.

Bất kỳ yêu cầu nào đối với các cơ quan địa phương, tiểu bang hoặc liên bang về việc cung cấp khẩn cấp PPE cho các nhân viên cơ sở hạ tầng quan trọng thiết yếu cần phải mô tả chính xác:

 • Các loại, số lượng cụ thể (bao gồm nhu cầu 30, 60 và 90 ngày) và các địa điểm cần PPE;
 • Thời gian dự kiến cho đến khi sự thiếu hụt tác động đến hoạt động dựa trên tốc độ sử dụng PPE; và,
 • Hậu quả của sự thiếu hụt và khoảng thời gian tác động của sự thiếu hụt.

Các Câu hỏi Chính Trước khi Đưa ra Yêu cầu

Quý vị có sử dụng các nhân viên cơ sở hạ tầng quan trọng thiết yếu?
Nếu không, quý vị không cần PPE vào thời điểm hiện tại. Những nhân viên không thiết yếu nên tuân theo các sắc lệnh yêu cầu ở nhà và thực hiện giãn cách xã hội, sử dụng các lựa chọn làm việc từ xa, v.v.

Quý vị đã thực hiện tất cả các chiến lược giảm thiểu sử dụng PPE có thể hay chưa?
Nếu chưa, hãy tham khảo hướng dẫn của CDC và các hướng dẫn khác để giảm hoặc loại bỏ nhu cầu về PPE thông qua các giải pháp kỹ thuật hoặc sửa đổi khác đối với thực tiễn kinh doanh.

Nếu PPE vẫn cần thiết, PPE có được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quy định không?
Nếu không, hãy sử dụng khăn che mặt. PPE nên được dành riêng cho những nhân viên phải có nó để thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu của họ.

Quý vị đã tìm kiếm cứu trợ theo quy định hoặc các phương án thay thế được phê duyệt hay chưa?
Nếu chưa, hãy liên hệ với cơ quan quản lý yêu cầu sử dụng PPE. Tham khảo các thông báo của FDA, NIOSH và OSHA dành cho EUA (Cho phép Sử dụng trong Trường hợp Khẩn cấp), giảm căng thẳng theo quy định và các lựa chọn thay thế để giải quyết nhu cầu về PPE.

PPE cần thiết có được coi là “vật tư y tế khan hiếm hoặc bị đe dọa”* hay không?
Nếu không, nhu cầu này cần được giải quyết thông qua thị trường thông thường của các nhà cung cấp; FEMA chỉ liên quan đến việc quản lý nguồn PPE dự trữ được sử dụng trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe.
*Xem “Biên bản ghi nhớ về Phân bổ một số Nguồn lực về Sức khỏe và Y tế Khan hiếm hoặc Bị Đe dọa để Sử dụng Trong nước” PPE theo chính sách này bao gồm: Mặt nạ phòng độc N95 và nhiều loại mặt nạ có chức năng lọc khác; mặt nạ làm sạch không khí; khẩu trang phẫu thuật; và găng tay phẫu thuật.

Quý vị đã xác định đúng nhu cầu chưa?
Nếu chưa, áp dụng hướng dẫn trên để mô tả chính xác nhu cầu PPE của quý vị. Những chi tiết này là cần thiết cho các cơ quan chính phủ xem xét.

Gửi yêu cầu hỗ trợ.

Gửi yêu cầu hỗ trợ cho cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp tại địa phương hoặc tiểu bang của quý vị. Tiếp tục cố gắng để mua được PPE thông qua thị trường thông thường của các nhà cung cấp vì không phải tất cả các yêu cầu nhận hỗ trợ từ chính phủ sẽ đều được đáp ứng.

Tags:
Cập nhật lần cuối