Hoạt Động Tình Nguyện và Quyên Tặng

Sau thảm họa, mọi người cùng nhau giúp đỡ. Để sử dụng hiệu quả nhất những đóng góp của quý vị, điều quan trọng là phải tuân thủ các quy định này về quyên tặng và hoạt động tình nguyện có trách nhiệm. Để tìm danh sách các tổ chức đáng tin cậy có thể sử dụng hiệu quả nhất các khoản đóng góp hào phóng của quý vị bằng tiền, hiện vật và thời gian, hãy truy cập trang web Các Tổ Chức Tình Nguyện Hoạt Động Trong Thảm Họa.

alert - info

Xem trang COVID-19 của chúng tôi để biết những đề nghị chi tiết về cách giúp ứng phó đại dịch.

Tiền Mặt Là Tốt Nhất

Các khoản đóng góp tài chính cho các tổ chức khắc phục thảm họa được công nhận là cách đóng góp nhanh nhất, linh hoạt nhất và hiệu quả nhất. Các tổ chức tại thực địa biết cần những vật dụng gì và số lượng bao nhiêu, thường mua số lượng lớn có giảm giá và, nếu có thể, mua qua các doanh nghiệp tại địa phương có thảm họa, điều này hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Xác Nhận Những Khoản Đóng Góp Gì Là Cần Thiết

Hàng hóa KHÔNG cần thiết sẽ tạo ra gánh nặng đối với khả năng của các tổ chức địa phương trong việc đáp ứng các nhu cầu đã xác nhận của người sống sót, tốn công sức lao động quý giá của tình nguyện viên, năng lực vận chuyển và kho bãi. 

Các nhu cầu quan trọng thay đổi nhanh chóng. Xác nhận với các tổ chức đáng tin cậy TRƯỚC KHI thu gom. Hãy nhớ:

  • Đóng gói và dán nhãn cẩn thận
  • Xác định địa điểm giao hàng
  • Bố trí phương tiện vận chuyển

Kết Nối với Tình Nguyện Viên

Đừng tự đến các khu vực thảm họa. Các tổ chức đáng tin cậy hoạt động ở khu vực bị ảnh hưởng sẽ biết ở đâu cần tình nguyện viên và có thể đảm bảo sự an toàn, huấn luyện và chỗ ở thích hợp cho tình nguyện viên

Kiên Nhẫn

Quá trình phục hồi kéo dài lâu hơn nhiều so với sự chú ý của truyền thông. Sẽ có nhu cầu về tình nguyện viên trong nhiều tháng, thường là nhiều năm, sau thảm họa — nhất là khi cộng đồng bước vào giai đoạn hồi phục lâu dài. Sự giúp đỡ của quý vị thường là cần thiết rất lâu sau thảm họa, khi mà những người khác có thể đã quên nó.

Cập nhật lần cuối Tháng 7 6, 2021