Thảm họa hiện tại

Các thảm họa có thể xảy ra ở nhiều dạng. FEMA ứng phó với tất cả các thảm họa và trường hợp khẩn cấp đã được tuyên bố trong nước, cho dù là do tự nhiên hay do con người gây ra.

alert - info

Thực hiện các bước để chuẩn bị cho bản thân và gia đình đối phó với các mối nguy hiểm về thời tiết bằng cách truy cập Ready.gov.

Ứng phó với thảm họa hiện tại

FEMA Disaster Survivor Assistance team talking to a survivor in St. Thomas

FEMA có hàng nghìn nhân viên được triển khai cho các hoạt động khắc phục thảm họa trên khắp đất nước và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ để đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ của liên bang.

FEMA duy trì một lực lượng gồm hơn 4.000 quân nhân dự bị để triển khai đến các khu vực xảy ra thảm họa, bên cạnh hàng nghìn thành viên lực lượng Surge Capacity Force từ các cơ quan khác của liên bang, những người có thể được gọi để ứng phó nếu cần.

Graphic
Ảnh minh họa cho một màn hình máy tính với biểu tượng tìm kiếm

Tìm kiếm địa điểm của bạn

Tìm thông tin có liên quan nhất về thảm họa và quản lý khẩn cấp bằng cách tìm kiếm địa điểm của bạn.

Nguồn hỗ trợ bổ sung

Truy cập trang Thông tin Thảm họa của chúng tôi để biết về:

Cập nhật lần cuối