Các Câu hỏi Thường gặp về Hỗ trợ Tang lễ

Trả lời các Câu hỏi Thường Gặp

Bắt đầu thực hiện quy trình sửa đổi giấy chứng tử bằng cách liên hệ với người đã chứng tử. Đây có thể là bác sĩ, nhân viên điều tra hoặc giám định viên y tế. Quý vị có thể cung cấp cho họ bằng chứng chứng minh cho tuyên bố của quý vị nguyên nhân tử vong là do COVID-19.

FEMA đã mở rộng các yêu cầu về tài liệu Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 để cho phép người nộp đơn gửi bản tuyên bố bằng văn bản từ viên chức chứng nhận có tên trong giấy chứng tử, giám định viên y tế hoặc nhân viên điều tra cho rằng nguyên nhân tử vong là do COVID-19 đối với những trường hợp tử vong xảy ra từ ngày 20 Tháng Một đến ngày 16 Tháng Năm, 2020.

Tuyên bố bằng văn bản phải kèm theo giấy chứng tử và bao gồm sơ đồ nguyên nhân, hoặc lời giải thích, liên kết nguyên nhân tử vong trên giấy chứng tử với COVID-‍19

Không. Đối với những trường hợp tử vong xảy ra sau ngày 16 Tháng Năm, 2020, tài liệu Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 phải bao gồm giấy chứng tử ghi nguyên nhân tử vong là do COVID-19 và cho biết trường hợp tử vong xảy ra trong Hoa Kỳ, bao gồm các lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc District of Columbia.

Sau khi tham vấn với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), FEMA cho rằng số lượng lớn nhất các trường hợp COVID-19 chưa được chẩn đoán rất có thể xảy ra sớm trong đại dịch và trước khi có hướng dẫn của CDC về chứng nhận tử vong.

Không. Tuyên bố bằng văn bản phải được ký bởi viên chức chứng nhận có tên trong giấy chứng tử, hoặc giám định viên y tế hoặc nhân viên điều tra ở khu vực pháp lý nơi người đó qua đời.

Quý vị sẽ không cần phải cung cấp bằng chứng về bảo hiểm nhân thọ. Tiền bảo hiểm nhân thọ không được coi là trùng lặp với Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

alert - warning

Có thể mất đến 14 ngày làm việc để các tài liệu xuất hiện trong hồ sơ của quý vị. Vui lòng không gửi lại tài liệu hoặc gọi điện để kiểm tra tình trạng tài liệu khi chưa chờ đủ thời gian để FEMA có thể tải lên và xử lý thủ tục giấy tờ của quý vị.

Nếu quý vị được chấp thuận để nhận hỗ trợ tang lễ COVID-19, quý vị sẽ nhận được một tờ chi phiếu qua khoản ký gửi trực tiếp hoặc séc qua đường bưu điện, tùy thuộc vào tùy chọn mà quý vị đã chọn khi đăng ký hỗ trợ.

Quý vị có 60 ngày kể từ ngày ghi trên thư quyết định để tải lên, gửi fax hoặc gửi qua đường bưu điện thư bằng văn bản và có chữ ký để kháng nghị quyết định của FEMA.

Thư kháng nghị này sẽ bao gồm những điều sau:

  • Tên đầy đủ của quý vị; mã số đơn FEMA; mã số thảm họa của FEMA; và số điện thoại và địa chỉ hiện tại. Quý vị phải ghi kèm mã số đơn đăng ký của mình trên mỗi trang của tài liệu kháng nghị.
  • Lý do giải thích tại sao quý vị cho rằng quyết định của FEMA là không chính xác.
  • Các tài liệu chứng minh, chẳng hạn như giấy chứng tử, hợp đồng với nhà tang lễ, hóa đơn, tuyên bố bằng văn bản, v.v.
  • Chữ ký của quý vị

Gửi tài liệu kháng nghị của quý vị bằng cách:

  • Tải lên tài khoản DisasterAssistance.gov của quý vị
  • Fax đến: 855-261-3452
  • Gửi thư bưu điện đến: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Thư quyết định Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 của quý vị sẽ liệt kê các tài liệu cụ thể mà quý vị phải cung cấp cho FEMA nếu quyết định kháng nghị. Đại diện của FEMA có thể gọi điện cho quý vị để cung cấp thêm thông tin chi tiết, hoặc quý vị có thể liên hệ với Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 để biết thêm thông tin về các tài liệu cần thiết.

Đại dịch COVID-19 đã mang lại nỗi đau khôn xiết cho nhiều người. Nếu quý vị cần giúp đỡ hoặc hỗ trợ, vui lòng:

Cập nhật lần cuối Tháng 10 26, 2021