Các Câu hỏi Thường gặp về Hỗ trợ Tang lễ

alert - warning

Giai đoạn sự cố đại dịch COVID-19 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. FEMA sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ về tang lễ cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 cho những người bị mất đi người thân do đại dịch này.

Trả lời các Câu hỏi Thường Gặp

Có. Nếu gần đây quý vị đã làm đơn xin hỗ trợ của FEMA cho hư hại nhà cửa và/hoặc tài sản cá nhân do thảm họa và cũng phải chịu các chi phí tang lễ cho một người quá cố có liên quan đến COVID-‍19 sau ngày 20 Tháng Một, 2020, thì quý vị có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. Quý vị sẽ cần gọi đến Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 để hoàn thành đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

FEMA sẽ không liên lạc với quý vị trừ khi quý vị đã gọi cho FEMA và đã nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. Không tiết lộ thông tin như tên, ngày sinh, hay Số An sinh Xã hội của bất kỳ người quá cố nào cho bất kỳ cuộc gọi điện thoại hoặc email không mong muốn nào từ bất cứ ai.

Các cuộc gọi điện thoại từ FEMA có thể đến từ một số không xác định. Nếu quý vị nghi ngờ về tính hợp pháp của người gọi, hãy gác máy và báo cáo cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 844-684-6333 hoặc Đường dây Nóng Trung tâm Quốc gia về Gian lận theo số 866-720-5721.

Không. Tuyên bố bằng văn bản phải được ký bởi viên chức chứng nhận có tên trong giấy chứng tử, hoặc giám định viên y tế hoặc nhân viên điều tra ở khu vực pháp lý nơi người đó qua đời.

Graphic
a blue dollar bill and gray coins

FEMA được phép cung cấp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 trực tiếp cho người nộp đơn đủ điều kiện. Còn người nộp đơn có trách nhiệm giải quyết các khoản nợ chưa thanh toán với nhà tang lễ.

FEMA sẽ không cung cấp quỹ Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho các tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ, doanh nghiệp, tổ chức và các thực thể khác. Cộng đồng mai táng cần phải cung cấp một hóa đơn chia theo từng khoản cho thành viên của mình. Sau đó, thành viên của cộng đồng sẽ nộp hóa đơn cho FEMA khi họ nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Không. Thu nhập của quý vị không ảnh hưởng đến điều kiện hội đủ của quý vị, mặc dù quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình khi quý vị nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. FEMA chỉ thu thập thông tin này cho các mục đích nhân khẩu học.

 • Các tiểu bang, bộ lạc, lãnh thổ, doanh nghiệp, tổ chức và các thực thể khác.
 • Trẻ vị thành niên không thể làm đơn xin thay mặt một người lớn không phải là công dân Hoa Kỳ, người mang quốc tịch nhưng không phải công dân, hay người nước ngoài đủ điều kiện.
  • Tuy nhiên, trẻ vị thành niên là công dân Hoa Kỳ, người mang quốc tịch nhưng không phải công dân, hay người nước ngoài đủ điều kiện, có thể nộp đơn nếu họ đã trực tiếp chịu phí tổn tang lễ cho trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 và các tài liệu đã khẳng định điều đó.
 • Có một vài nhóm người nước ngoài không đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình của FEMA, bao gồm cả Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. Các nhóm này bao gồm, nhưng không chỉ gồm:
  • Công dân của Federated States of Micronesia, Palau, và Republic of the Marshall Islands
  • Khách có visa du lịch tạm thời
  • Học sinh nước ngoài
  • Người có visa làm việc tạm thời

Bất kỳ nguồn thanh toán nào đã được chỉ định cụ thể cho tang lễ trước khi cá nhân qua đời đều được coi là trùng lặp và sẽ không đủ điều kiện để nhận bồi hoàn. Điều này bao gồm tiền bảo hiểm mai táng hoặc tang lễ, hợp đồng tang lễ được lập kế hoạch trước hoặc trả trước, ủy thác trả trước cho chi phí tang lễ, hoặc ủy thác không thể hủy ngang cho Medicare.

Tuy nhiên, nếu các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 phát sinh vào hoặc sau ngày 20 Tháng Một, 2020 vượt quá nguồn kinh phí dự định để chi trả cho các chi phí này, thì FEMA có thể đánh giá các giấy biên lai của quý vị và các tài liệu khác để xét duyệt các chi phí đủ điều kiện không được nguồn kinh phí đó chi trả, để đảm bảo không có sự trùng lặp quyền lợi. Ví dụ: nếu quý vị phải trả chi phí $10,000 cho tang lễ, trong đó bảo hiểm tang lễ hoặc mai táng chỉ đài thọ $8,000, thì quý vị có thể đủ điều kiện để nhận $2,000 Hỗ trợ tang lễ COVID-19.

FEMA sẽ không chấp thuận hỗ trợ tài chính cho các khoản phí của bên thứ ba được tính để trợ giúp các cá nhân trong quá trình nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Các quyết định của FEMA về điều kiện hội đủ thường được thực hiện trong vòng chưa đến 30 ngày kể từ khi tất cả các tài liệu bắt buộc được nhận và xác minh. Sau khi việc xác định điều kiện hội đủ được thực hiện, những người nộp đơn yêu cầu ký gửi trực tiếp có thể nhận được tiền trong vài ngày. Có thể mất nhiều thời gian hơn nếu người nộp đơn chọn nhận Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 thông qua séc, vốn sẽ được gửi qua đường bưu điện.

Cập nhật lần cuối