Các Câu hỏi Thường gặp về Hỗ trợ Tang lễ

alert - warning

Giai đoạn sự cố đại dịch COVID-19 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. FEMA sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ về tang lễ cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 cho những người bị mất đi người thân do đại dịch này.

Trả lời các Câu hỏi Thường Gặp

alert - warning

Không có đơn đăng ký trực tuyến nào sẽ được chấp nhận.

Khi quý vị gọi điện, sẽ mất khoảng 20 phút để đăng ký, và quý vị có thể đặt câu hỏi và nhận được sự trợ giúp cần thiết trong quá trình đăng ký.

Sau khi quý vị đã nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 và nhận được mã số đơn đăng ký FEMA của mình, quý vị có thể gửi các tài liệu cần thiết cho FEMA theo một số cách:

 • Tải tài liệu lên tài khoản DisasterAssistance.gov của quý vị
 • Fax đến: 855-261-3452
 • Gửi thư bưu điện đến: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Bạn có thể đủ điều kiện nếu:

 • Quý vị là công dân Hoa Kỳ, người mang quốc tịch nhưng không phải công dân, hay người nước ngoài đủ điều kiện đã chịu phí tổn tang lễ vào hoặc sau ngày 20 Tháng Một, 2020, và
 • Chi phí tang lễ là cho một người đã qua đời ở Hoa Kỳ, các lãnh thổ hoặc District of Columbia, có thể là do hoặc nhiều khả năng là do COVID-19.
 • Các tiểu bang, bộ lạc, lãnh thổ, doanh nghiệp, tổ chức và các thực thể khác.
 • Trẻ vị thành niên không thể làm đơn xin thay mặt một người lớn không phải là công dân Hoa Kỳ, người mang quốc tịch nhưng không phải công dân, hay người nước ngoài đủ điều kiện.
  • Tuy nhiên, trẻ vị thành niên là công dân Hoa Kỳ, người mang quốc tịch nhưng không phải công dân, hay người nước ngoài đủ điều kiện, có thể nộp đơn nếu họ đã trực tiếp chịu phí tổn tang lễ cho trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 và các tài liệu đã khẳng định điều đó.
 • Có một vài nhóm người nước ngoài không đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình của FEMA, bao gồm cả Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. Các nhóm này bao gồm, nhưng không chỉ gồm:
  • Công dân của Federated States of Micronesia, Palau, và Republic of the Marshall Islands
  • Khách có visa du lịch tạm thời
  • Học sinh nước ngoài
  • Người có visa làm việc tạm thời
Graphic
Icon of hand writing a check

Tổng thống đã phê duyệt tài trợ cho các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 phát sinh vào hoặc sau ngày 20 Tháng Một, 2020, theo Đạo luật Trích lập Bổ sung Cứu trợ và Ứng phó với Coronavirus năm 2021 và Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ năm 2021. Khoảng trống về kinh phí chưa được xác định.

Chi phí Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 đủ điều kiện thường bao gồm, nhưng không chỉ gồm

 • Dịch vụ tang lễ
 • Hỏa táng
 • Chôn cất
 • Chuyên chở lên tới hai người để nhận dạng người quá cố
 • Chuyển giao thi hài
 • Quan tài hay bình tro
 • Địa điểm chôn cất hoặc ô đặt tro cốt
 • Biển hoặc bia mộ
 • Dịch vụ giáo sĩ hoặc người điều hành
 • Bố trí tổ chức lễ tang
 • Sử dụng thiết bị hoặc nhân viên nhà tang lễ
 • Chi phí liên quan đến việc cấp và chứng nhận nhiều bản giấy chứng tử
 • Các chi phí bổ sung phù hợp do luật hoặc sắc lệnh của chính quyền tiểu bang hoặc địa phương áp đặt

Các nhà tang lễ không đủ điều kiện để nộp đơn xin thay mặt cho quý vị hoặc cùng đứng tên trong đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 của quý vị. Người làm đơn phải là một cá nhân, không phải một doanh nghiệp hay tổ chức khác, và người đó đã chịu chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19.

Nếu quý vị phải chịu chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 cho nhiều hơn một người, thì quý vị có thể nhận được Hỗ trợ tang lễ COVID-19 ở mức tối đa là $9,000 cho mỗi người qua đời và tối đa là $35,500 cho mỗi đơn xin, theo tiểu bang, vùng lãnh thổ, hoặc District of Columbia, trong trường hợp người nộp đơn phải chịu chi phí tang lễ cho nhiều người qua đời.

Có. Nếu gần đây quý vị đã làm đơn xin hỗ trợ của FEMA cho hư hại nhà cửa và/hoặc tài sản cá nhân do thảm họa và cũng phải chịu các chi phí tang lễ cho một người quá cố có liên quan đến COVID-‍19 sau ngày 20 Tháng Một, 2020, thì quý vị có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. Quý vị sẽ cần gọi đến Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 để hoàn thành đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Không.

Bất kỳ nguồn thanh toán nào được chỉ định cụ thể để chi trả cho một tang lễ trước khi người đó qua đời đều được coi là trùng lặp và không đủ điều kiện để nhận bồi hoàn. Điều này bao gồm tiền bảo hiểm mai táng hoặc tang lễ, hợp đồng tang lễ được lập kế hoạch trước hoặc trả trước, ủy thác trả trước cho chi phí tang lễ, hoặc ủy thác không thể hủy ngang cho Medicare.

Để đủ điều kiện nhận Hỗ trợ tang lễ COVID-19, quý vị phải cung cấp tài liệu cho thấy quý vị đã phải chịu các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 vào hoặc sau ngày 20 Tháng Một, 2020. FEMA không thể cung cấp hỗ trợ tài chính trùng lặp với bất kỳ nguồn tài trợ nào đã được chỉ định cụ thể để chi trả cho một tang lễ trước khi cá nhân qua đời hoặc cho một trường hợp tử vong không do COVID-19.

FEMA không coi tiền bảo hiểm nhân thọ, tiền tử tuất, hoặc các hình thức hỗ trợ khác không nhằm mục đích cụ thể để trang trải chi phí tang lễ là trùng lặp quyền lợi. Do đó, những người làm đơn đã sử dụng bảo hiểm nhân thọ để thanh toán các chi phí tang lễ có thể được cân nhắc nhận Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Cập nhật lần cuối