alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Kentucky Severe Storms, Straight-line Winds, Flooding, and Tornadoes

4630-DR-KY
Kentucky

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th12 10, 2021 - Th12 11, 2021

Ngày Công bố: Th12 12, 2021

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text

FEMA Response Actions

Disaster recovery is a whole community effort. Federal, state and local partners and non-governmental organizations are working together to support Kentucky, the disaster-impacted communities and the survivors.

  • The U.S. Department of Health and Human Services Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) activated its Disaster Distress Helpline. This free, multilingual (available in Spanish and ASL), crisis support service is available 24/7 by telephone or text at 800-985-5990 for disaster survivors in Kentucky experiencing emotional distress.

Learn More

Appealing Your Determination Letter

If you received a determination letter that says that you are ineligible for assistance, this may mean that your application is missing information. Click here to read about Common Reasons for FEMA’s Determination of Ineligibility.

Read your determination letter carefully. If you disagree with the determination letter, you can appeal the decision. Click here for Helpful Tips When Filing an Appeal for FEMA Assistance.

Additional Resources

Kentucky Tornado Disaster Resource and Info Pages

Social Media

Media Toolkit

Cách để Giúp

Tình nguyện viên và quyên góp

Việc phục hồi có thể mất nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp đỡ như quyên góp tiền mặt, vật phẩm cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đừng tự mình đến các khu vực thiên tai. Các tổ chức có uy tín trong những khu vực bị ảnh hưởng biết nơi nào cần tình nguyện viên. Làm việc với một tổ chức đã được thành lập để đảm bảo rằng quý vị có được sự an toàn, được đào tạo phù hợp và các kỹ năng cần thiết để ứng phó.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) xây dựng các mối quan hệ và phối hợp nỗ lực với các tổ chức tình nguyện, cộng đồng và tín ngưỡng đang hoạt động trong các thảm họa.

Giao dịch với FEMA

Nếu quý vị quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ và hàng hóa phải trả tiền để cứu trợ thiên tai thì hãy truy cập trang Giao dịch với FEMA của chúng tôi để bắt đầu.

Nếu quý vị có doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực dọn dẹp mảnh vỡ và muốn nỗ lực dọn dẹp ở những khu vực bị ảnh hưởng thì vui lòng liên lạc với chính quyền địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng để cung cấp dịch vụ của quý vị.

 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $11,661,212.41
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $4,407,013.16
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $16,068,225.57
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 2370
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $66,206,096.07
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $68,233,880.33
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $148,639,080.70
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $10,961,527.08

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

Greenup County Courthouse

Địa chỉ

301 Main Street
Greenup, Kentucky 41114
Greenup
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

Members Choice Credit Union

Địa chỉ

438 Interstate Dr
Grayson, Kentucky 41143
Carter
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

Emergency Operations Center

Địa chỉ

115 Cisco Rd
Lexington, Kentucky 40504
Fayette
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

4H Community Center

Địa chỉ

1106 Castle Hwy
Eminence, Kentucky 40019
Henry
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

Boyd County EMA

Địa chỉ

12327 Anthony Dr.
Ashland, Kentucky 41102
Boyd
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:10:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA