Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4626

world globe

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

11

Những người dân Mississippi nhận được An sinh Xã hội hoặc các khoản thanh toán khác của chính quyền không có lý do gì để lo ngại rằng khoản hỗ trợ thảm họa của FEMA có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi của mình.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Chủ nhà, người thuê nhà, chủ doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận của Mississippi ở các quận Amite, Hancock, Harrison, Jackson, Pearl River, Pike, Walthall và Wilkinson, những người bị thiệt hại về tài sản hoặc những tổn thất không được bảo hiểm khác do Cơn Bão Ida gây ra chỉ còn chưa đến hai tuần để nộp đơn đăng ký hỗ trợ thảm họa của liên bang.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Khi các cư dân Mississippi đủ điều kiện bắt đầu nhận hỗ trợ của liên bang, FEMA đặc biệt khuyến nghị các đương đơn nên chỉ sử dụng tiền tài trợ cho các khoản chi liên quan đến cứu trợ thảm họa theo yêu cầu.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Nếu quý vị đã làm đơn với FEMA để xin hỗ trợ thảm họa sau khi Bão Ida càn quét qua Mississippi, quý vị có lẽ đã nhận được một lá thư xác định -- và có thể quý vị không đồng tình với quyết định của họ. Quý vị có quyền kháng nghị quyết định đó
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Người dân Mississippi đã nộp đơn xin hỗ trợ từ FEMA sau Cơn Bão Ida cần giữ liên lạc với cơ quan này để cập nhật thông tin chi tiết đơn đăng ký cùng bất kỳ thông tin mới nào.
illustration of page of paper Trang Thông tin |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Chưa có file nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.