Louisiana Hurricane Ida

4611-DR-LA
Louisiana

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th8 26, 2021 - Th9 3, 2021

Ngày Công bố: Th8 29, 2021


Now Closed: Period to Apply for Disaster Assistance

alert - warning

The last day for individuals and families to apply for assistance after this disaster has passed. You are no longer able to begin a new claim.

To check the status on a previously submitted claim, visit DisasterAssistance.gov.

Tôi đã Đăng ký xin Hỗ trợ. Tiếp theo Là gì?

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ FEMA qua thư bưu điện Hoa Kỳ hay liên lạc bằng phương tiện điện tử. Quý vị có thể cần xác minh danh tính hay hoàn thành một cuộc kiểm tra nhà. Tất cả các cuộc kiểm tra nhà sẽ được thực hiện qua điện thoại do COVID-19 và sự cần thiết phải bảo vệ an toàn và sức khỏe cho lực lượng lao động của chúng tôi cũng như các nạn nhân.

Tờ rơi "Hỗ trợ Sau một Thảm họa"

Được dịch sang 27 ngôn ngữ, tờ rơi “Hỗ trợ Sau một Thảm họa” là một công cụ có thể được chia sẻ trong cộng đồng quý vị để giúp mọi người hiểu về các kiểu Hỗ trợ của FEMA có thể sẵn có để hỗ trợ các cá nhân và gia đình trong quá trình phục hồi sau thảm họa.

Tải về Tờ rơi

Hoạt Động Tình Nguyện và Quyên Tặng

Quá trình phục hồi có thể sẽ cần nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp như quyên góp tiền, các vật dụng cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách để giúp những người khó khăn.

Làm việc với FEMA

Nếu quý vị muốn cung cấp dịch vụ và hàng hóa được trả tiền trong quá trình cứu trợ thảm họa, hãy truy cập trang Làm việc với FEMA để bắt đầu.


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text

Rumor Control

Do your part to the stop the spread of rumors by doing three easy things:

  1. Find trusted sources of information.
  2. Share information from trusted sources.
  3. Discourage others from sharing information from unverified sources.

View More Rumors

Additional Multimedia

Below you can find social media graphics and images with important safety messaging in various languages, including English, Chinese, Spanish and Vietnamese.

For more Hurricane Ida images and videos to see how we are supporting on the ground, visit our collection

ASL Fact Sheets

Clean Up, Repair, Rebuilding Tips

View our Repairing and Rebuilding After A Disaster Guide for tips on safe clean up and repair. If you have questions on making repairs, call a Community Education Specialist at 866-579-0820, Monday through Friday, anytime between 8 a.m. and 6 p.m. CST.

 

 


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $752,227,609.76
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $484,071,333.45
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $1,236,298,943.21
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 564692
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,426,859,777.10
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $124,676,127.11
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $1,579,789,068.08
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2023