Louisiana (DR-4611) Kiểm soát Tin đồn

Làm phần việc của quý vị để ngăn chặn sự lây lan của tin đồn bằng cách thực hiện ba điều dễ dàng:

  1. Tìm nguồn thông tin đáng tin cậy.
  2. Chia sẻ thông tin từ các nguồn đáng tin cậy.
  3. Không khuyến khích chia sẻ thông tin từ các nguồn không được xác minh.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về các tin đồn hay trò lừa đảo hiện tại liên quan đến công tác cứu trợ Bão Ida ở Louisiana trên trang này.

Nhận thêm thông tin về tin đồn và trò lừa đảo từ các đối tác của chúng tôi:

Các trò lừa đảo

Đừng tin bất cứ ai đưa ra hỗ trợ về tài chính và sau đó yêu cầu tiền hoặc thông tin cá nhân.

  • Nhân viên của DHS, FEMA, HHS và CDC không bao giờ đòi trả tiền cho các hỗ trợ thảm họa.
  • Các nhân viên thảm họa liên bang và địa phương không xin xỏ hoặc chấp nhận tiền.
  • Hãy cảnh giác với các chuyến thăm, cuộc gọi, hay email từ những người tự xưng là nhân viên của FEMA hỏi Số An sinh Xã hội, tài khoản ngân hàng, hay thông tin nhạy cảm khác của quý vị. Việc cung cấp kiểu thông tin này có thể dẫn đến trộm cắp thông tin nhận dạng cá nhân.

Tin đồn

Không. Các khoản trợ cấp không phải là khoản vay và không cần phải hoàn trả. Đó không phải là thu nhập chịu thuế và sẽ không được tính đến khi xem xét tính đủ điều kiện để nhận các quyền lợi An Sinh Xã Hội, Medicare, Medicaid hoặc chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung “Supplemental Nutrition Assistance Program” (SNAP).

Có. Nếu đơn xin hỗ trợ của quý vị cho thấy nơi cư trú chính của quý vị bị thiệt hại liên tục trong cơn bão, đánh giá viên của FEMA sẽ liên hệ với quý vị để đánh giá mức độ thiệt hại. Dựa trên đánh giá, FEMA sẽ xác định xem quý vị có đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà ban đầu (tối đa hai tháng) hay không.

Nếu quý vị đủ điều kiện để được hỗ trợ tiền thuê nhà tạm thời, FEMA sẽ giới thiệu quý vị đến các loại chỗ ở như nhà, căn hộ, khách sạn hoặc phòng trọ có sẵn cho thuê.

Không. FEMA không thể cung cấp hỗ trợ tài chính cho quyền lợi mà quý vị đã nhận được từ công ty bảo hiểm, một cơ quan khác, hoặc một chương trình hỗ trợ thảm họa khác, hoặc cho các quyền lợi mà quý vị nhận được từ đơn xin hỗ trợ khác.

FEMA có thể tạm ứng tiền cho quý vị trong trường hợp quý vị bị trì hoãn chi trả bảo hiểm, với sự hiểu biết của quý vị rằng quý vị sẽ hoàn lại tiền cho FEMA sau khi quý vị nhận được khoản chi trả bảo hiểm của mình.

Người thuê nhà có thể nộp đơn cho FEMA để xin hỗ trợ sau thảm họa. Tuy nhiên, nếu quý vị có bảo hiểm cho người thuê nhà, trước hết quý vị nên gọi cho nhà cung cấp bảo hiểm của mình để nộp đơn yêu cầu. Khi quý vị nộp đơn xin hỗ trợ từ FEMA, FEMA sẽ yêu cầu quý vị cung cấp trang khai báo bảo hiểm và quyết định giải quyết hoặc thư từ chối.

Nếu quý vị cần thêm thời gian để hoàn thành việc sửa chữa ngôi nhà của mình hoặc để tìm một nơi ở lâu dài, quý vị có thể nộp đơn xin tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà. Quý vị sẽ cần cung cấp Đơn Xin Tiếp Tục Hỗ Trợ Nhà Ở Tạm Thời đã điền cho FEMA cùng với biên lai và kế hoạch nhà ở lâu dài chứng minh nhu cầu tài chính hoặc liên quan đến thảm họa.

Hỗ trợ tiền thuê nhà có thể được gia hạn ba tháng cho đến tối đa là 18 tháng, nếu cần thiết.

Theo quy định pháp luật, FEMA không thể chi trả trùng lặp các quyền lợi bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm có thể bao gồm Chi Phí Sinh Hoạt Bổ Sung hoặc Mất Giá Trị Sử Dụng, theo đó người được bảo hiểm nhận được tiền bổ sung để trang trải các chi phí gia tăng, bao gồm cả nhà ở tạm thời, khi quý vị không thể sống trong nhà do tổn thất được bảo hiểm chi trả.

FEMA chỉ xem xét việc Lodging Expense Reimbursement (Hoàn Trả Chi Phí Ăn Ở, LER) nếu người nộp đơn không nhận được hỗ trợ chỗ ở từ một nguồn nào khác (ví dụ: tổ chức tự nguyện) cho cùng những ngày mà người nộp đơn yêu cầu Hoàn Trả Chi Phí Ăn Ở.

Không. LER là chương trình hoàn tiền xuất túi cho các chi phí cư trú (cư trú và thuế) không được hãng bảo hiểm bao trả như là quyền lợi phụ trội cho chi phí đời sống hoặc mất khả năng sử dụng. Hỗ trợ không cấp trực tiếp cho khách sạn hoặc trả trước cho người sống sót, nhưng được hoàn cho người sống sót sau khi họ cung cấp biên nhận cho thấy rằng họ tự xuất túi trả tiền cho các chi phí này 

TSA giúp cho người sống sót đủ tiêu chuẩn ở tạm thời trong các khách sạn hoặc quán trọ tham gia khi không có sẵn các lựa chọn gia cư khác, sau khi tổng thống tuyên bố thảm họa. Những người nộp đơn đủ tiêu chuẩn cho TSA không được cấp phí tổn của chỗ ở của họ. Chỗ ở được trả trực tiếp từ FEMA cho những người tham gia cung cấp chỗ ở.

25 giáo xứ tại Louisiana được chỉ định được FEMA hỗ trợ cho Bão Ida: Ascension, Assumption, East Baton Rouge, East Feliciana, Iberia, Iberville, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, Pointe Coupee, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John the Baptist, St. Martin, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne, Washington, West Baton Rouge và West Feliciana.

Hãy nộp đơn trực tuyến tại DisasterAssistance.gov hoặc gọi đường dây giúp đỡ của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585) 24 giờ, 7 ngày một tuần. Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua viđêo (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó.

Không. Các chi phí cư trú sẽ không được hoàn trả khi quý vị ở nhà của gia đình hoặc bạn bè.

Để được cứu xét LER, người nộp đơn đủ tiêu chuẩn phải nộp các biên nhận chỗ cư trú hoặc các bản tường trình ghi rõ chi tiết cùng với thông tin sau đây: Họ tên của người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn, thông tin của nơi cung cấp chỗ ở (tên, địa chỉ và số điện thoại), những ngày ở đó và số tiền đã trả.

Cập nhật lần cuối