Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4586

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

23

Các chủ nhà và người thuê nhà Texas ở Kerr, Lamar và Shackelford đã bị thiệt hại của bão tuyết hồi Tháng Hai giờ đây có thể làm đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA. Nếu quý vị làm đơn với FEMA trước khi các quận này được bổ sung vào danh sách, quý vị không cần phải làm đơn lại.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Mặc dù thời hạn đăng ký nhận trợ giúp thảm họa đã qua, vẫn còn trợ giúp cho các nạn nhân của các trận bão tuyết nghiêm trọng hồi Tháng Hai ở Texas. Các nạn nhân là một phần của nỗ lực toàn cộng đồng. Những bước họ thực hiện trên chặng đường khắc phục hậu quả thiên tai và những quyết định của họ là rất quan trọng.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
9-15 Tháng Năm là tuần lễ Chuẩn bị Sẵn sàng chống Bão của Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia năm nay. Các trận bão tuyết nghiêm trọng đã gây thiệt hại hàng triệu đô-la đầu năm nay, cùng với đại dịch coronavirus đang hoành hành, là lời nhắc nhở quan trọng rằng thảm họa có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Hãy dành thời gian bây giờ để lập một kế hoạch trong trường hợp khẩn cấp và thực hiện các bước đơn giản để bảo vệ ngôi nhà và gia đình quý vị khỏi các thảm họa tương lai.
illustration of page of paper Trang Thông tin |

DENTON, Texas — Chẳng còn mấy thời gian nữa. Các cư dân và doanh nghiệp Texas đang phục hồi sau những thiệt hại và hư hỏng không được bảo hiểm hoặc bảo hiểm dưới mức do các trận bão tuyết nghiêm trọng Tháng Hai chỉ còn hai tuần để đăng ký nhận hỗ trợ thảm họa với FEMA và làm đơn xin vay hỗ trợ thảm họa lãi suất thấp của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA).

Thời hạn để đăng ký nhận hỗ trợ thảm họa với FEMA và làm đơn với SBA là 20 Tháng Năm, 2021.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Các cư dân Texas ở 126 quận* được chỉ định nhận hỗ trợ thảm họa, là người bị ảnh hưởng bởi các trận bão tuyết nghiêm trọng Tháng Hai và vẫn cần trợ giúp có nhiều nguồn hỗ trợ nỗ lực khắc phục hậu quả của họ. Hãy xem danh sách kiểm tra khắc phục hậu quả của FEMA để đảm bảo quý vị đã thực hiện tất cả các bước trong quá trình xin hỗ trợ liên bang của quý vị:
illustration of page of paper Trang Thông tin |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Chưa có file nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.