alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Louisiana Hurricane Delta

DR-4570-LA
Louisiana

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th10 6, 2020 - Th10 10, 2020

Ngày Công bố: Th10 16, 2020

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text

Popular Resources

"Help After a Disaster" Brochures

Translated into 27 languages, the "Help After a Disaster" brochure is a tool that can be shared in your community to help people understand the types of FEMA Individual Assistance support that may be available in disaster recovery.

Social Media

Direct Temporary Housing

The road to recovery for many Hurricane Laura and Delta survivors includes placement into temporary housing units.

A graphic of a road map explaining the direct temporary housing program for private sites from approval to move-in

Damage to the existing housing stock in Southwest Louisiana from hurricanes Laura and Delta severely limited the availability of alternative housing options for households whose homes were destroyed or made unlivable due to major damage. To help meet the housing needs, FEMA’s Direct Housing Program was implemented. FEMA prefers to place temporary housing units on individual private property owned by the applicant to keep households in their community and near their jobs, schools, churches and friends, while they rebuild their homes and lives. But the process of placing temporary units on properties takes time; Each installation is a construction project.

The road to recovery for many Hurricane Laura and Delta survivors includes placement into temporary housing units, many of which are located in commercial parks.

DR-4559/4570 Direct Housing: Commercial Sites Graphic

Hurricanes Laura and Delta battered areas of Louisiana where available housing was already limited. To help meet the housing needs, as part of the Direct Temporary Housing Program, FEMA has identified a number of commercial parks with available pads throughout the affected areas to temporarily house displaced residents.

How To Help

Voluntary

Recovery will take many years after a disaster. Cash is the best way tohelp those in need.

Assistance for Multiple Disasters

When there are two or more disasters declared for the same designated area, FEMA works to ensure applicants receive all eligible help while preventing duplication of federal benefits. This will be the case for families affected by both Hurricanes Laura and Delta.

Read more on what Hurricane Laura survivors already registered with FEMA should do if impacted by by Hurricane Delta.

Photos

Our teams are working hard to support state and local partners in response to Hurricane Delta. Visit our media collection to see more of their support in action.

Cách để Giúp

Tình nguyện viên và quyên góp

Việc phục hồi có thể mất nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp đỡ như quyên góp tiền mặt, vật phẩm cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đừng tự mình đến các khu vực thiên tai. Các tổ chức có uy tín trong những khu vực bị ảnh hưởng biết nơi nào cần tình nguyện viên. Làm việc với một tổ chức đã được thành lập để đảm bảo rằng quý vị có được sự an toàn, được đào tạo phù hợp và các kỹ năng cần thiết để ứng phó.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) xây dựng các mối quan hệ và phối hợp nỗ lực với các tổ chức tình nguyện, cộng đồng và tín ngưỡng đang hoạt động trong các thảm họa.

Giao dịch với FEMA

Nếu quý vị quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ và hàng hóa phải trả tiền để cứu trợ thiên tai thì hãy truy cập trang Giao dịch với FEMA của chúng tôi để bắt đầu.

Nếu quý vị có doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực dọn dẹp mảnh vỡ và muốn nỗ lực dọn dẹp ở những khu vực bị ảnh hưởng thì vui lòng liên lạc với chính quyền địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng để cung cấp dịch vụ của quý vị.

 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $35,884,843.99
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $10,972,172.40
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $46,857,016.39
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 11555
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $65,102,402.87
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $45,899,320.86
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $117,598,911.15
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $4,565,146.96

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Không có thông tin cần hiển thị.