alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Oregon Wildfires and Straight-line Winds

DR-4562-OR
Oregon

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th9 7, 2020 - Th11 3, 2020

Ngày Công bố: Th9 15, 2020

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text

 

Additional Resources

Apply for FEMA Assistance

Registration is closed for those affected by wildfires in Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn, and Marion counties. Register by visiting www.DisasterAssistance.gov, calling 800-621-3362 or using the FEMA app

Disaster Survivor Assistance Teams

FEMA’s Disaster Survivor Assistance teams are also providing survivors of the Oregon wildfires a means to access and apply for disaster assistance.

I Applied For Assistance. What's Next?

You will receive notification letters from FEMA either by U.S. mail or by electronic correspondence. You may need to verify your identity or complete a home inspection. 

Learn About the Steps After Applying | Steps To Start Your Recovery Process

Stay Informed

Stay informed by calling 211 or visiting wildfire.oregon.gov. This Oregon Wildfire Resource website includes the latest information and resources available to those affected by wildfires.

Rebuilding After Wildfires

As you rebuild, take steps now to reduce future damage from wildfires. You can have a hazard mitigation advisor answer your questions about rebuilding safer and stronger. Send an email to FEMA-R10-MIT@fema.dhs.gov.

We have teamed with Firewise Communities, the Federal Alliance for Safe Housing, and the Institute for Business and Home Safety to create this fact sheet to help you rebuild after a fire.

FEMA Speaks Your Language

Translated into 27 languages, the "Help After a Disaster" brochure is a tool that can be shared in your community to help people understand the types of FEMA Individual Assistance support that may be available in disaster recovery. We also have a playlist of videos in ASL about FEMA assistance on YouTube.

Passport Replacement Fees

The Department of State approved Governor’s Brown request to waive passport replacement fees. The passport application fee waiver for Oregon wildfire survivors is valid until September 14, 2023. The file search fee waiver is valid until March 14, 2022.

Along with other documents identified by the Department of State, an applicant will submit a DS-64 form as proof that the valid passport was lost in the disaster. The DS-64 form must have the following:

  • The name or description of the disaster that caused your loss 
  • The address of the residence where the loss occurred 
  • The approximate date when the loss occurred
  • Certification that replacement passport fees will not be reimbursed by other sources, such as a homeowner's insurance policy

More information https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/how-apply/replacing-your-passport-through-the-disaster-recovery-reform-act.html

Cách để Giúp

Tình nguyện viên và quyên góp

Việc phục hồi có thể mất nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp đỡ như quyên góp tiền mặt, vật phẩm cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đừng tự mình đến các khu vực thiên tai. Các tổ chức có uy tín trong những khu vực bị ảnh hưởng biết nơi nào cần tình nguyện viên. Làm việc với một tổ chức đã được thành lập để đảm bảo rằng quý vị có được sự an toàn, được đào tạo phù hợp và các kỹ năng cần thiết để ứng phó.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) xây dựng các mối quan hệ và phối hợp nỗ lực với các tổ chức tình nguyện, cộng đồng và tín ngưỡng đang hoạt động trong các thảm họa.

Giao dịch với FEMA

Nếu quý vị quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ và hàng hóa phải trả tiền để cứu trợ thiên tai thì hãy truy cập trang Giao dịch với FEMA của chúng tôi để bắt đầu.

Nếu quý vị có doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực dọn dẹp mảnh vỡ và muốn nỗ lực dọn dẹp ở những khu vực bị ảnh hưởng thì vui lòng liên lạc với chính quyền địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng để cung cấp dịch vụ của quý vị.

 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $31,512,147.99
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $7,513,613.80
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $39,025,761.79
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 3259
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $410,118,546.33
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $107,790,483.79
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $564,667,955.52
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $39,354,897.25

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Không có thông tin cần hiển thị.