alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4562

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

13

Salem, Ore. -- Gần sáu tháng từ ngày xảy ra thảm họa, nhiều người sống sót chỉ vừa mới quay trở lại khu đất đã bị cháy rừng phá hủy để bắt đầu tiến trình xây dựng lại. Mặc dù bảo hiểm chủ nhà là nguồn ngân quỹ chánh chi trả cho sửa chữa nhà sau một thảm họa lớn, một số công việc sửa chữa như giếng tư nhân và/hoặc hệ thống tự hoại thường không được bảo hiểm.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

Salem, Ore. – Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Oregon và FEMA tiếp tục cam kết trợ giúp những người sống sót sau thảm họa, các doanh nghiệp và cộng đồng xây dựng lại và phục hồi sau những trận cháy rừng thảm khốc vào năm ngoái. Cho đến nay, gần $262 triệu hỗ trợ liên bang đã đến với các gia hộ và cộng đồng.

Tiền Quỹ Liên Bang Trợ Giúp Cộng Đồng Phục Hồi

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

Những người sống sót sau thảm họa ở Oregon nhận được tiền An Sinh Xã Hội hoặc được tài trợ từ chính phủ tiểu bang hoặc liên bang khác không phải lo ngại hỗ trợ thảm họa có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.

Hỗ Trợ Thảm Họa Liên Bang không được tính là Lợi Tức

Các điều lệ của Sở Thuế Vụ quy định rằng số tiền cứu trợ thảm họa đủ điều kiện không được tính là lợi tức, miễn là tiền được hoàn trả là không từ hãng bảo hiểm hoặc chi phí bồi hoàn khác.

Theo IRS, tiền cứu trợ đủ điều kiện bao gồm số tiền được trả cho các mục sau đây:

illustration of page of paper Trang Thông tin |

SALEM, Ore. – Nhằm đối phó với sự tàn phá do cháy rừng và gió thổi mạnh ở Oregon vào tháng Chín năm 2020, FEMA hiện đang tìm các công ty quản lý nhà cửa đủ điều kiện muốn tham gia vào Chương trình Cho Thuê Trực Tiếp (Direct Lease Program) để giúp cung cấp gia cư tạm thời cho những người sống sót sau trận cháy rừng ở Quận Lane.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

SALEM, Ore. – FEMA đã bắt đầu công trình xây cất tại địa điểm xây cất gia cư tạm thời để cung cấp cho gia đình những người sống sót đủ điều kiện từ Quận Lincoln. Một khi hoàn tất, địa điểm mới này tại Lincoln City sẽ có 21 gia cư tạm thời.

Ngoài quận Lincoln, nhiệm vụ của Ban Gia Cư Trực Tiếp của FEMA là cung cấp gia cư tạm thời cho những người sống sót thảm họa đủ điều kiện trong các quận Jackson, Lane, Linn và Marion. Cho đến nay, đã có 95 gia đình dọn vào gia cư tạm thời trong các công viên kinh doanh và hai địa điểm FEMA xây cất xong.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Chưa có file nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.