alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Seminole Tribe of Florida Covid-19 Pandemic

DR-4545
alert - warning

Giai đoạn sự cố đại dịch COVID-19 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. FEMA sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ về tang lễ cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 cho những người bị mất đi người thân do đại dịch này.

Florida

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 20, 2020 - Tháng 5 11, 2023

Ngày Công bố: Tháng 5 8, 2020

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,809,645.12
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $1,809,645.12

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

Sarasota Public Parking

Địa chỉ

948 Beach Rd
Sarasota, Florida 34242
Sarasota
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:1:00 PM - 7:00 PM
Thứ Ba:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Sáu:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Bảy:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

Fasano Reginal Hurricane Shelter

Địa chỉ

11611 Denton Ave
Hudson, Florida 34667
Pasco
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:1:00 PM - 7:00 PM
Thứ Ba:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:9:00 AM - 7:00 PM

Ruboinia Community Center

Địa chỉ

1309 72nd St E
Palmetto, Florida 34221
Manatee
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:1:00 PM - 7:00 PM
Chủ Nhật:9:00 AM - 7:00 PM

Butler Douglas Memorial Park

Địa chỉ

244 8th Ave W
Horseshoe Beach, Florida 32648
Dixie
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Ba:1:00 PM - 7:00 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

Hernando Public Library Spring Hill Branch

Địa chỉ

9220 Spring Hill Dr
Spring Hill, Florida 34608
Hernando
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:9:00 AM - 7:00 PM

Enoch Davis Center

Địa chỉ

1111 18th Ave S
Saint Petersburg, Florida 33705
Pinellas
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:9:00 AM - 7:00 PM

Palm Harbor CSA

Địa chỉ

1500 16th St
Palm Harbor, Florida 34683
Pinellas
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:9:00 AM - 7:00 PM

Jefferson County Library

Địa chỉ

375 S Water St
Monticello, Florida 32344
Jefferson
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:9:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:9:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:9:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:9:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 6:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

DRC-11

Địa chỉ

180 E Duval St
Lake City, Florida 32055
Columbia
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:9:00 AM - 7:00 PM

West Citrus Community Center

Địa chỉ

8940 W Veterans Dr
Homosassa, Florida 34448
Citrus
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:8:00 AM - 7:00 PM

Steinhatchee Community Center

Địa chỉ

1013 Riverside S. Drive
Steinhatchee, Florida 32359
Taylor
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:9:00 AM - 7:00 PM

Inglis Community Center

Địa chỉ

137 Hwy 40
Inglis, Florida 34449
Levy
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:9:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:9:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:9:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Bảy:ĐÃ ĐÓNG CỬA
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

Exhibition 2 Building (Colosseum)

Địa chỉ

1302 SW 11 St.
Live Oak, Florida 32064
Suwannee
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:9:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:9:00 AM - 7:00 PM

Career Source North Florida

Địa chỉ

705 E Base St
Madison, Florida 32340
Madison
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 8:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 8:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 8:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 8:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 8:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 8:00 PM
Chủ Nhật:8:00 AM - 8:00 PM

Mayo Community Center

Địa chỉ

150 NW Community Circle
Mayo, Florida 32066
Lafayette
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:8:00 AM - 7:00 PM

LƯU Ý

HOPE available at the Center.

Annex/Chambers of Commerce

Địa chỉ

1153 US Highway 41 NW
Jasper, Florida 32052
Hamilton
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 8:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 8:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 8:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 8:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 8:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 8:00 PM
Chủ Nhật:8:00 AM - 8:00 PM

Dixie County Public Library

Địa chỉ

16328 SE US-19
Cross City, Florida 32628
Dixie
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:9:00 AM - 8:00 PM
Thứ Ba:9:00 AM - 8:00 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 8:00 PM
Thứ Năm:9:00 AM - 8:00 PM
Thứ Sáu:9:00 AM - 8:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 8:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA