alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Delaware Covid-19 Pandemic

DR-4526-DE
Delaware

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 20, 2020 and continuing.

Ngày Công bố: Th4 5, 2020


Trợ giúp cho Cá nhân và Gia đình Sau một Thảm họa 

alert - warning

Nếu quý vị có bảo hiểm, quý vị nên nộp một đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm với công ty bảo hiểm của quý vị ngay. FEMA không thể hỗ trợ những tổn thất đã được bảo hiểm chi trả.

Làm đơn xin Hỗ trợ Thảm họa

Cách nhanh nhất để đăng ký là qua DisasterAssistance.gov. Quý vị cũng có thể đăng ký bằng cách gọi 1-800-621-3362 (TTY 1-800-462-7585) hoặc qua Ứng dụng di động FEMA.

Tìm hiểu quy trình làm hồ sơ .

Để được Trợ giúp Ngay lập tức

Tìm trợ giúp với các nhu cầu mà FEMA không được cho phép cung cấp. Kiểm tra với các viên chức quản lý tình huống khẩn cấp ở địa phương quý vị, các cơ quan tình nguyện hoặc gọi số 2-1-1 ở địa phương.

Họ Bảo Tôi Gọi điện cho Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) đã lập một Trung tâm Cho Vay Hỗ trợ Thảm họa Trực tuyến dành cho các chủ nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp để cung cấp câu trả lời đối với các câu hỏi về chương trình cho vay hỗ trợ thảm họa của SBA, giải thích quá trình làm hồ sơ và giúp mỗi người hoàn thành đơn xin vay bằng phương tiện điện tử.

Trung tâm Làm việc Trực tuyến & Trung tâm Cho Vay Hỗ trợ Thảm họa Trực tuyến
Thứ Hai - Thứ Sáu  |  9 a.m. – 6 p.m. |  FOCWAssistance@sba.gov |  (916) 735-1500

See more about SBA loans.

Tôi đã Đăng ký xin Hỗ trợ. Tiếp theo Là gì?

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ FEMA qua thư bưu điện Hoa Kỳ hay liên lạc bằng phương tiện điện tử giải thích về các bước tiếp theo của quý vị. Nếu quý vị cho biết rằng trong quy trình làm đơn quý vị đã bị thiệt hại và không thể sống trong nơi cư trú chính của quý vị, một thẩm định viên sẽ liên lạc với quý vị qua điện thoại để xếp lịch thẩm định nhà. Các cuộc thẩm định nhà của FEMA được thực hiện trực tiếp; tuy nhiên, nếu quý vị lo lắng do những bất định đang diễn ra của dịch COVID-19, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện thẩm định mà không cần vào nhà quý vị.

Tìm hiểu thêm về các bước sau khi làm đơn.

Tờ rơi "Hỗ trợ Sau một Thảm họa"

Được dịch sang 27 ngôn ngữ, tờ rơi “Hỗ trợ Sau một Thảm họa” là một công cụ có thể được chia sẻ trong cộng đồng quý vị để giúp mọi người hiểu về các kiểu Hỗ trợ của FEMA có thể sẵn có để hỗ trợ các cá nhân và gia đình trong quá trình phục hồi sau thảm họa.

Tải về Tờ rơi.


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text

PUBLIC NOTICE

MAJOR DISASTER DECLARATION

FEMA-4526-DR-DE

June 11, 2020

The Federal Emergency Management Agency (“FEMA”) within the U.S. Department of Homeland Security is giving public notice of its intent to reimburse eligible applicants for emergency protective measures taken to protect public health and safety as a result of the Coronavirus Disease 2019 (“COVID-19”) beginning on January 20, 2020 and continuing.  FEMA is also giving public notice that, in some cases, it may provide financial assistance for activities that may affect historic properties, may be located in or affect wetland areas or the 100-year floodplain, and/or may involve critical actions within the 500-year floodplain.

  1. Public Notice – Major Disaster Declaration and Overview of Authorized Assistance

The President declared on April 5, 2020 that a major disaster exists within the State of Delaware pursuant to the Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, Pub. L. No. 93-288 (1974) (codified as amended at 42 U.S.C. § 5121 et seq.) (“Stafford Act”) as a result of COVID-19 beginning on January 20, 2020 and continuing.  FEMA has administratively numbered the declaration for the State of Delaware as FEMA-4256-DR-DE.  Under this declaration, FEMA will provide financial and/or direct assistance to the State of Delaware under Category B of the Public Assistance Program as authorized by Section 403 of the Stafford Act.  Eligible emergency protective measures taken to respond to the COVID-19 disaster at the direction or guidance of public health officials may be reimbursed under Public Assistance Category B.  State and local government entities and certain private nonprofit organizations throughout the entire State of Delaware are eligible to apply for Public Assistance. 

  1. Public Notice – Assistance for Activities Located in or that Affect Wetlands Areas or Floodplains or that Affect Historic Properties

Some of the activities for which FEMA provides assistance under Public Assistance Category B may affect historic properties, may be located in or affect wetland areas or the 100-year floodplain, and/or may involve critical actions within the 500-year floodplain.  In those cases, FEMA must comply with Executive Order 11988, Floodplain Management; Executive Order 11990, Protection of Wetlands; the National Historic Preservation Act of 1966, 54 U.S.C. § 300101 et seq.) (“NHPA”); and the implementing regulations at 44 C.F.R. pt. 9 (Floodplain Management and Protection of Wetlands) and 36 C.F.R. pt. 800 (Protection of Historic Properties).  The executive orders, NHPA, and/or regulations require FEMA to provide public notice for certain activities as part of approving the award of assistance for specific Public Assistance Category B projects. 

  1. Federal Actions in or Affecting Floodplains and Wetlands

Executive Orders 11988 and 11990 require that all federal actions (including federal awards of financial assistance) in or affecting the floodplain or wetlands be reviewed for alternatives to avoid adverse effects and incompatible developments in those areas.  The regulations at 44 C.F.R. pt. 9 set forth the FEMA policy, procedure, and responsibilities for implementing the Executive Orders.  Certain actions are totally excluded from being covered by 44 C.F.R. pt. 9, such as certain emergency protective measures necessary to save lives and protect property and public health.

For those actions not excluded from 44 C.F.R. pt. 9, FEMA will identify and evaluate practicable alternatives to carrying out a proposed action that impacts or is impacted by wetlands or floodplain and use social, economic, historic, environmental, legal, and safety factors when analyzing the practicability of the alternatives.  Where there is no practicable alternative, FEMA will undertake a detailed review to determine what measures can be taken to minimize potential harm to lives and risk from flooding, the potential adverse impacts the action may have on others, and the potential adverse impact the action may have on floodplain and wetland values.  The public is invited to participate in the process of identifying alternatives and analyzing their impacts.  Other Public Assistance projects will undergo more detailed review, including an evaluation of practicable alternatives and FEMA may publish subsequent public notices regarding such projects as necessary as more information becomes available.

  1. Federal Actions Affecting Historic Properties

Section 106 of the NHPA requires FEMA to consider the effects of its activities (known as “undertakings”) on any historic property and to afford the Advisory Council on Historic Preservation an opportunity to comment on such projects before the expenditure of any federal funds.  A Public Assistance Category B project is an “undertaking” for the purposes of the NHPA and a historic property is any property that is included in, or eligible for inclusion in, the National Register of Historic Places.  For historic properties that will not be adversely affected by FEMA’s undertaking, this will be the only public notice.  It will also be the only public notice if the work is an immediate rescue and salvage operation to preserve life and property (36 C.F.R. § 800.12(d)) or falls within the list of programmatic allowances set forth in the Programmatic Agreement among FEMA, the Delaware State Historic Preservation Officer, and the Delaware Department of Safety and Homeland Security.  FEMA may, for other projects, provide additional public notices if a proposed FEMA undertaking would adversely affect a historic property. 

  1. Further Information or Comment

This will be the only public notice regarding the actions described above for which FEMA may provide assistance under the Public Assistance Program.  Interested persons may obtain information about these actions or a specific project by writing to the following:

Federal Emergency Management Agency

ATTN: FEMA-4526-DR-DE

615 Chestnut Street, 6th floor

Philadelphia, PA 19106-4404

FEMA-R3-EHP-PublicComment@fema.dhs.gov

 

All comments concerning this public notice must be submitted in writing to FEMA within 15 days of its publication.


Cách để Giúp

Hoạt Động Tình Nguyện và Quyên Tặng

Quá trình phục hồi có thể sẽ cần nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp như quyên góp tiền, các vật dụng cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách để giúp những người khó khăn.

Làm việc với FEMA

Nếu quý vị muốn cung cấp dịch vụ và hàng hóa được trả tiền trong quá trình cứu trợ thảm họa, hãy truy cập trang Làm việc với FEMA để bắt đầu.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $8,408,760.89
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $8,408,760.89
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 1297
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $212,053,868.76
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $224,788,285.85