alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Georgia Covid-19 Pandemic

DR-4501-GA
alert - warning

Giai đoạn sự cố đại dịch COVID-19 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. FEMA sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ về tang lễ cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 cho những người bị mất đi người thân do đại dịch này.

Georgia

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 20, 2020 - Tháng 5 11, 2023

Ngày Công bố: Th3 29, 2020

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text

How You Can Get Vaccinated

CDC’s recommendations are based on those of the Advisory Committee on Immunization Practices, an independent panel of medical and health experts

The Mercedes-Benz Stadium Community Vaccination Center is now closed. To find a provider near you:

? Search http://vaccines.gov
? Text your ZIP code to 438829 GETVAX) in English or 822862 (VACUNA) in Spanish
? Call 1-800-232-0233 for assistance in English, Spanish, and 150+ other languages.

Learn more: https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/vaccine-support

 

Ensuring Equitable Vaccine Access

FEMA is committed to ensuring every person who wants a vaccine gets one. We are supporting the state by providing equipment, funding and personnel to vaccination centers.  Civil Rights | Equity

 

Funeral Assistance

COVID-19 funeral grants can help with funeral services and interment or cremation.

You may qualify if:

  1. You are a U.S. citizen, non-citizen national, or qualified alien who paid for funeral expenses after January 20, 2020.
  2. The funeral expenses are for an individual whose death in the United States, U.S. territories or the District of Columbia, were likely the result of COVID-19.

Funeral Assistance Line

Call 844-684-6333 (TTY: 800-462-7585) to apply for assistance Monday – Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Eastern Time.

Multilingual services are available. The assistance line can help applicants in nearly 40 languages.
 

Find additional facts at https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance/faq

 

Rumor Control

To distinguish fact from rumor regarding the response to the COVID-19 pandemic, visit Coronavirus Rumor Control.

 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $126,113,623.63
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $126,113,623.63
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 18356
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $244,232,039.64
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $249,782,468.95
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $1,234,308.29

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

DRC 3 GLYNN County

Địa chỉ

30 Nimitz Dr
Brunswick, Georgia 31520
Glynn
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:8:00 AM - 7:00 PM

DRC 2 COOK COUNTY

Địa chỉ

206 E 9th St
Adel, Georgia 31620
Cook
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:8:00 AM - 7:00 PM

DRC #1 LOWNDES COUNTY

Địa chỉ

2108 E Hill Ave
Valdosta, Georgia 31601
Lowndes
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 7:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 7:00 PM
Chủ Nhật:8:00 AM - 7:00 PM