alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Puerto Rico Earthquakes

DR-4473-PR
Puerto Rico

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th12 28, 2019 - Th7 3, 2020

Ngày Công bố: Th1 16, 2020

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

​​​​​​Puerto Rico Location Page 

Additional Resources

State and Local Referral List

National Referral List

  • Free legal aid available to eligible Puerto Rico residents affected by the earthquakes that began in December. Click here for more information.
  • Disaster Unemployment Assistance is available for individuals who lost their jobs because of the earthquakes in southwest Puerto Rico and live or work in any of the 25 municipalities FEMA approved for assistance may be eligible to receive unemployment benefits. Click here for more information.
  • As of February 6, 2020: Nine additional municipalities that were affected by the earthquakes in southwest Puerto Rico have been designated as eligible for FEMA’s Individual Assistance program. At the request of the Government of Puerto Rico, FEMA extended eligibility for Individual Assistance to Arecibo, Ciales, Hormigueros, Juana Díaz, Las Marías, Mayagüez, Morovis, Orocovis and Sabana Grande under the January 16 presidential disaster declaration.
  • As of March 29, 2021: The municipality of Rincón was designated as eligible for FEMA’s Individual Assistance program. Survivors have until May 24, 2021 to apply for assistance.

By The Numbers

Stay up to date with our weekly funding updates

Disaster Assistance

For more information on getting assistance after a disaster visit our Individual Assistance page

Disaster Recovery Center Locations 

Due to COVID-19, centers are operating by appointment if you wish to speak with a FEMA representative in person. If you are delivering documents, you may do so through the drive-thru service. call FEMA at 1(800) 621-3362 o 1 (800) 642-7585 (TTY) or visit www.disasterassistance.gov to make an appointment.

Distaster Recovery Centers (DRCs) serve homeowners, renters and business owners who sustained damage as a result of the recent earthquakes in Southwest Puerto Rico. Specialists from the government of Puerto Rico and municipalities, FEMA, the U.S. Small Business Administration, nongovernmental organizations and the local community, will be on hand to help survivors register for assistance, answer questions and provide information on the types of assistance available to survivors. Services are provided in English and Spanish. The centers are open Monday-Friday from 8 a.m. to 6 p.m.

SBA Business Recovery Centers

Assistance With Coping After An Earthquake 

Tips to help lessen anxiety

  • Staying connected with your family and your closest friends.
  • Check on your neighbors, especially people who may need help like seniors, parents with young children and people with disabilities.  

If you are feeling anxious or stressed, call the Primera Ayuda Sicosocial at 800-981-0023 and meet with a crisis counselor. 

For more information read our Coping After an Earthquake: Only You Can Determine Your Healing Time news release.

Crisis Counseling

FEMA has approved crisis counseling assistance for residents of Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Utuado and Yauco.

FEMA is funding the crisis counseling program, which is administered by Proyecto Animate. The program’s goal is to help people and communities to recover from the effects of natural or man-made disasters through short-term intervention.

In addition to the counselors at the disaster recovery centers and base camps, counselors can be reached by calling Línea PAS at 800-981-0023 or (TTY) 800-672-7622, 24 hours a day, seven days a week.

For more infomation read our Crisis Counseling Approved for Six Municipalities in Southwest Puerto Rico news release.

Cách để Giúp

Tình nguyện viên và quyên góp

Việc phục hồi có thể mất nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp đỡ như quyên góp tiền mặt, vật phẩm cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đừng tự mình đến các khu vực thiên tai. Các tổ chức có uy tín trong những khu vực bị ảnh hưởng biết nơi nào cần tình nguyện viên. Làm việc với một tổ chức đã được thành lập để đảm bảo rằng quý vị có được sự an toàn, được đào tạo phù hợp và các kỹ năng cần thiết để ứng phó.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) xây dựng các mối quan hệ và phối hợp nỗ lực với các tổ chức tình nguyện, cộng đồng và tín ngưỡng đang hoạt động trong các thảm họa.

Giao dịch với FEMA

Nếu quý vị quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ và hàng hóa phải trả tiền để cứu trợ thiên tai thì hãy truy cập trang Giao dịch với FEMA của chúng tôi để bắt đầu.

Nếu quý vị có doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực dọn dẹp mảnh vỡ và muốn nỗ lực dọn dẹp ở những khu vực bị ảnh hưởng thì vui lòng liên lạc với chính quyền địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng để cung cấp dịch vụ của quý vị.

 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $74,615,046.24
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $2,212,155.37
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $76,827,201.61
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 14239
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $434,834,946.64
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $409,976,208.38
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $903,135,195.06
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $27,121,875.18

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Không có thông tin cần hiển thị.