alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Illinois Severe Storms and Flooding

DR-4461-IL
Illinois

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th2 24, 2019 - Th7 3, 2019

Ngày Công bố: Th9 19, 2019

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $34,486,529.78
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $26,773,093.86
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $67,138,381.94
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $3,801,810.16

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

Calumet City Public Library

Địa chỉ

660 S MANISTEE AVE
Calumet City, Illinois 60409
Cook
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 5:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 5:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 5:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 5:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 5:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 5:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA