alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Oglala Sioux Tribe Severe Winter Storm, Snowstorm, and Flooding

DR-4448
South Dakota

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th3 13, 2019 - Th3 26, 2019

Ngày Công bố: Th6 20, 2019


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $251,829.49
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $909,550.93
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $1,179,421.02